Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Calendars 1988-1995

Spring Semester 1988

05.04 Symposium: Grænser for Rationalitet

Semester-Long Seminars:

1. Kulturbegrebets kulturhistorie

2. Nationstater og nationale politiske kulturer

Autumn Semester 1988

05.12 Symposium: Færøerne som selvstændig politisk kultur

08-09.12 Kulturstudier: Historien i kulturhistorien. Kulturbegrebets kulturhistrie

Semester-Long Seminars:

1. Forskning i moderne kultur - tendenser, teorier, metoder

2. Subjekt og (post)modernitet

3. Natur - Information - Kultur

4. Nationstater og nationale politiske kulturer


Spring Semester 1989

Semester-Long Seminars:

1. Forskning i moderne kultur - tendenser, teorier, metoder

2. Den tredie bølge? - sociale, kulturelle og politiske ændringer ved overgangen til det "postindustrielle" samfund

3. Kultur og natur. Kulturforskning og naturforskning

4. Nationstat og Kulturel Heterogenitet

Autumn Semester 1989

21.09. Symposium: Theories and Technologies of the Knowledge of Society

29.09 Guest Lecture: Gérard Granel: Nationalisme og socialisme

23-26.10 Grønlandssymposion

1-2.11 Symposium: Stereotyper i Europa

29-30.11 Fællesseminar: Hvad er et subjekt?

Semester-Long Seminars:

1. Danskerne og de fremmede. Kulturmøde og integrationsforløb

2. Hvad er metafysik? Hvad er moderne?


Spring Semester 1990

03-07.01 Symposium: Tradition og kritik

08-10.03 Weekendsymposium: Smag, Sansning, Civilisation

27.03 Guest Lecture: Anton Jayasuria: The Definition of Quackery in Allopathic and Alternative Medicines

05.04 Gæsteforelæsning: Marie Louise Stig Jørgensen: Fortiden som periferi - om fortidens rolle i nutiden

25-27.04 3-dagessymposium: Transnational TV-underholdning

28.04 Seminar: Dansk kultur og identitet som økonomisk og politisk kraft

10.05 Gæsteforelæsning: Arvo Alas: Estiske kulturinitiativer

6-20.06 Guest Lecture: Jean-Francois Lyotard: L'inarticulé

Semester-Long Seminar:

Identitet og identitetsbegreber

Autumn Semester 1990

13-27.09 Seminar: Jonathan Rée, visiting professor: Jacques Derridas filosofi udfra "White Mythologies" i Margins of Philosophy

4-6.10. Symposium: Køn, tekst og læsning

5-7.10 Symposium: "Kulturbegrebet" Brugen af forskellige kulturbegreber - deres muligheder og begrænsninger.

22-24.10 Konference: Local Organization, Cultural Identity and National Integration in The North Atlantic and in The Arctic

29-30.10 Seminar: The Human Voice

30.10-02.11 Guest Lectures: Christine Buci-Glucksmann

05.11 Gæsteforelæsning: Roland Posner: Kulturbegrebet i antropologisk og semiotisk lys.

12.11 Symposium: Nation and Nature

14-16.11 Symposium: Historiens monumenter og historiske dokumenter

Semester-Long Seminars:

1. Kollektive identiteter

2. Fotografiet i kulturen


Spring Semester 1991

07-10.01 Licentiatskursus: Britain. Nation, State and Decline

07.02 Symposium: Synets medier

20-21.03 Symposium: Cognition og sprog

03-05.04 Symposium: Writing/Ecriture/Schrift

10.04 Lecture: Mitchell Feigenbaum: In Physics, Chaos is good News

11-12.04 Symposium: Performance and Representation

02-03.05 Symposium: Offentlighed, Politik og Demokrati

15-16.05 Symposium: Alder og kultur

23.05 Symposium: The Social Construction of Mother- and Fatherhood

24.05 Symposium: Construction of Identity

Semester-Long Seminars:

1. Performance og rituel

2. 1926 - Concepts and Categories for Synchronic Research in Cultural History

Autumn Semester 1991

17.09 Symposium: Landeskunde - area studies - histoire des régions - stranovedenije

18-19.09 Symposium: Dansk identitet

10.10. Heldags-seminar: Kultur, Arbeit und Öffentlichkeit

21-21.10 Konference: The Future of Local Communities in the North Atlantic

30.10 Lecture: John Davis: The Italian mafia: a welfare state within the state?

14.11 Heldags-seminar: Ting - og hvordan vi omgåes dem

22.11 Symposium: Centraleuropa

Semester-Long Seminars:

1. TV som kultur

2. Grænser


Spring Semester 1992

06.02 Gæsteforelæsning: Knut Ole Elisassen: Livskunst og selvstilisering på verdensteaterets scene

13.02 Gæsteforelæsning: Knut Ole Eliassen: Påfuglen og Kirke - ubestandighetens estetikk

13.02 Guest Lecture: Richard T. Griffiths: The Changing Definitions of Post-War Europe

11-13.03 Symposium: Form, Epistemology, Science

26-27.03 Symposium: Berlin

9-10.04 Symposium: Maskeradebegrebet i film- og litteraturteori - fra psykoanalyse til dekonstruktion

06.05 Forelæsning: Jørgen østergård Andersen: Theraváda Buddismen i et antropologisk perspektiv.

11.05 Guest Lecture: G. Dharmasiri: Aspects of Buddhism

12.05 Forelæsning: Hans Fink: Alasdair MacIntyre's filosofi

18-19.05 Symposium: Time, Ethics and Cosmology

21-23.05 Symposium: Ethics, Tradition and Cultural Change

01.06 Lecture Series: Edith Stein and Martin Heidegger on the Other Minds Problem

10-14.06 PhD Symposium: Integration Processes in Western Europe After 1945

Semester-Long Seminars

1. Performance og Teater

2. Visting Professor René Thom: Pregnances

Autumn Semester 1992

01.10 Forelæsning: Siri Meyer: Fra utopisk til ironisk diskurs. TV-mediets representasjon av kunstnersubjektet

06.10 Forelæsning: Siri Meyer: Kampen mot modernismen i nyere norsk billedkunst og kulturdebatt

14.10 Gæsteforelæsning: Knut Ove Elisassen: Eksorbitansens estetikk

20.10 Forelæsning: Siri Meyer: Monografien som faglitterær genre

28-29.10 Symposium: Maske og repræsentation

29.10 Guest Lecture: Alan S. Milward: The Frontier and National Sovereignty: History and Theory (1945-92)

05.11 Forelæsning: Siri Meyer: Teksten i øyet. Forbindelseslinjer mellom kunst og vitenskap

12.11 Colloquium: Mary Jacobus: Gender, Genre and Romanticism

17.11 Guest Lecture: Wendy Steiner: The Meaning of the Museum

18.11 Seminar: Albrecht Wellmer: Zur Kritik des Semantischen Objektivismus

19.11 Guest Lecture: Wendy Steiner: Postmodernism, Women and the Ornament

19.11 Guest Lecture: Albrecht Wellmer: Demokratische Sittlichkeit - Zur aktuellen Stellung der Demokratie-debatte

20.11 Guest Lecture: Rosalind E. Krauss: Picasso T.V.

23-24.11 Symposium: Conceptualizing the Contemporary Art-Scene

25.11 Guest Lecture: Wendy Steiner: Aesthetic Fetishism

25.11 Guest Lecture: Rosalind E. Krauss: The Modernist Fetish of the Visual

27.11 Guest Lecture: Rosalind E. Krauss: Jackson Pollock


Spring Semester 1993

16.03 Seminar: Hölderlin, Nietzsche og melankoli

14.04 Guest Lecture: Pascal Engel: Davidson's Program: Truth and Meaning

15.04 Guest Lecture: Pascal Engel: Meaning, Understanding, and Intentions: Dummett and Grice

21.04 Guest Lecture: Pascal Engel: Meaning scepticism: Wittgenstein and Kripke

22.04 Guest Lecture: Pascal Engel: Naturalistic Theories of Semantic and mental Content: Fodor, Dretske, Millikan

Semester-Long Seminars:

1. Byens stereotyper. Storbyerne og det sociale leben

2. Socialanalytik

3. Europastudier

4. Forelæsningsrække v. Joëlle Proust

5. Semiotics

Autumn Semester 1993

14.08 Seminar: Findes der en anstændig politik i nøgternhedens tidsalder?

01.10 Seminar: Rethinking Philosophical Anthropology

04.10 Guest Lecture: Hassan Hanafi, Cairo University: Occidentalism

05.10 Guest Lecture: Hasan Hanafi, Cairo University: Western Philosophy as seen by Non-Western Philosophers

27-28.10 Kollokvium: Semiotik og Humaniora

Semester-Long Seminars:

1. Socialanalytik

2. Socialanalytik: Tværfag: Humaniora i socialanalytisk perspektiv

3. Europastudier

4. Semiotics

5. Tværfag: Film og melodrama


Spring Semester 1994

17-18.02 Symposium: Innovative Continuity in Contemporary Chinese Inkpainting

26-27.05 Symposium: Cross Cultural Conversations

06.04 Temadag: Bebyggelse og kulturlandskab

07.04 Temadag: Ystadprojektet - resultater og perspektiver

21.04 Guest Lecture: Fred Dalmyr: Modes of Cross- Cultural Encounter

6-8.05 Forskeruddannelsesseminar: Begrebshistorisk analyse af Norden og nordisk samarbejde (Aau og Helsingfors etc.)

30.05 Ph.d.-kursus i Friedrich Nietzsche

07.06 Guest Lecture: George Lakoff, University of California, Berkeley: Cognitive Science and the New Unconscious: Dreams and Metaphor Systems for Self and Morality

08.06 Seminar, Semiotics: George Lakoff: Religion, Cognition & Semiotics

10.06 Guest Lecture: George Lakoff: What is not Arbitrary About Signs and Concepts? What Cognitive Science Contributes to Semiotics

Semester-Long Seminars:

1. Den barokke historie

2. Forelæsnings- og aktivitetsrække: Drenge og piger i familien, mænd og kvinder i familien og dens medlemmer i samfundet

3. Lecture Series: On 'crossing' cultures and the metaphor of the 'boundary'. The theme on 'Cultural Otherness': its scope and various shades of meaning

4. Socialanalytik: Synd til døden -om de syv dødssynder, og den ottende...

5. Socialanalytik: Tværfag: Humaniora i socialanalytisk perspektiv

6. Europastudier: Nationale sprog, kulturer og historie i europæisk perspektive

7. æstetisk seminar

8. Semiotics

Autumn Semester 1994

30.09 Seminar: Forandringer i teatret fra 1964-94

10-11.10 Guest Lecture: Richard Bernstein, New School for Social Research, New York

  • The Hermeneutics of Cross-Cultural Understanding
  • The Resurgence of American Pragmatism
  • The Retrieval of the Democratic Ethos

Carol Bernstein, Bryn Mawr College, PA, USA

  • Interpretive Play: Masks, Bicycles and Heliotropes

Semester-Long Seminars:

1. TV's æstetik

2. Lecture Series: Anindita Balslev: Indian Philosophy

3. Socialanalytik: Plaidoyer for en utraditionel dannelse

4. Socialanalytik: Kollokvium: Nietzsche og Grundtvig

5. Socialanalytik: Tværfag: Traditionens nytte - socialanalytisk seminar om fordele og ulemper ved traditionen for humanistisk videnskab

5. Europastudier: Det nationale, bevidsthed og diskurs

6. æstetisk seminar

7. Semiotics


Spring Semester 1995

11-12.03 Symposium: Moderne æstetisk Teori: Gilles Deleuze og det æstetiske

28.03 Symposium: Socialanalytik: Ricoeur in the Conflict of Interpretations

05.05 Symposium: Socialanalytik: Foucault on Power

29.05 Symposium: Socialanalytik: Nietzsches Lyrik

Semester-Long Seminars:

1. Lecture Series: Anindita Balslev: Indian Philosophy

2. Socialanalytik: Kollokvium: Nietzsche og Grundtvig

3. Socialanalytik: Tværfag: Traditionens nytte - socialanalytisk seminar om fordele og ulemper ved traditionen for humanistisk videnskab

4. Europastudier: Det nationale og staten

5. æstetisk seminar

6. Semiotics

Autumn Semester 1995

11.09 Workshop-seminar, Semiotics: Ritual and Text. Academic Perspectives on Sinhalese healing Rituals and Buddhist Texts in Sri Lanka

8-9.09 Conference, Semiotics: Change, Love & Logic. C.S. Peirce & Evolution

23-24.11 Seminar: Socialanalytik: Nietzsche-seminar. Tragedie og tragisk filosofi. Die Geburt der Tragödie som prisme

06.12 Heldagsseminar: Europastudier: South Africa Discussion Day

07.12 Guest Lecture: André du Toit, University of Cape Town, South Africa: Africaner-Calvinism. Othering Discourses and the Origins of Racial Ideology

14.12 Heldagsseminar: Europastudier: Methods in Intellectual History and Intellectual History in a Colonial and Post-colonial Context

Semester-Long Seminars:

1. Lecture Series: Anindata Balslev: Indian Philosophy

2. Socialanalytik: Praktisk-poetisk filosofi

3. Europastudier: Begrebshistorisk Netværk

4. Æstetisk seminar

5. Semiotics


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1996-2002

Go to...Go to Archive: Centre Calendars 2003

Go to...Go to Archive: Centre Calendars 2004Updated 15 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.