Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Calendars 1996-2003

This page is currently under construction.

Spring Semester 1996

22.03 Heldagsseminar: Europastudier: Antikken i politikken

16-17.05 Seminar: Socialanalytik: Nietzsche-seminar: Nietzsche som praktisk filosof

22.03 Seminar:Antikken i politikken - Brug og misbrug af antikkens politiske begreber og politiske teori i Europa

17.04 Guest Lecture: S. Van McCrary: Legal and Ethical Issues at the End of Life from thePerspective of the United States

17-25.04 Guest Lecture, Semiotik: Élements de Sémiotique Tensive I-IV

06.05 Guest Lecture: Anindita N. Balslev: Why is Time Considered to be a Fundamental Problem in Thought Traditions across Cultures?

13.05 Guest Lecture: Anindita N. Balslev: Time and Creation

17.05 Symposium: Nietzsche og pragmatikken

20.05 Guest Lecture: Anindita N. Balslev: Time and Consciousness

21-22.05 Symposium: Ideas of Time, Creation & World-order

30.05 Symposium: Pathos ved årtusindskiftet

Semester-Long Seminars

1. Socialanalytik: åben forelæsningsrække

2. æstetisk seminar

3. Semiotik

Autumn Semester 1996

25.09 Forskeruddannelsesseminar i Civilisationsstudier:

 • Richard Jenkins: Themes and Arguments in the Anthropology of Ethnicity
 • Uffe østergård: National Identity Studies and the Institutionalisation of Collective Memory

02.10 Forskeruddannelsesseminar i Civilisationsstudier:

 • Daniel de Coppet: The Relation between Money and Society in a Melanesian Context compared with the European Social Values System
 • Jos Platenkamp: Identity and "origin structures"

09.10 Forskeruddannelseseminar i Civilisationsstudier:

 • Torben A. Vestergaard: Identitet som hierarkisk integration eller The Identity of a Social Segment in a Complex Society
 • Lars Kjaerholm: Identity and Personhood

25.11 Gæsteforelæsning: Dr. Lars Lambrecht, Hochschüle für Wirtschaft und Politik, Hamburg: Die Welt der Anderen

03.12 South African Discussion Day 2: European Ethnicity outside Europe

16.12 Guest Lecture: Thierry de Duve: Art and Presentation. Marcel Broodthaers and the museum

17.12 Guest Lecture: Thierry de Duve: Beyond Autonomy as Autonymi Art beyond the Museum

Semester-Long Seminars:

1. Socialanalytik

2. æstetisk seminar

3. Europastudier og Begrebshistorisk Netværk

4. Følelsernes Modernisering: åben forelæsningsrække

5. Semiotik


Spring Semester 1997

06.02 Heldagsseminar: Det danskes natur

07.02 Licentiatforelæsning: Jan Ifversen: En analyse af forskellige typer af demokratiske taler i den franske revolution

12.02 Internt seminar: Christopher Prendergast: århundredeskiftets litteratur 1870-1918

15-17.05 Konference: Literature. History. Criticism.

16-17.05 Seminar: Prosody & Epistomology I-II

22.05 Heldagsseminar: Patos, hvilken patos?

Semester-Long Seminars:

1. æstetisk seminar

2. Europastudier og Begrebshistorisk Netværk: Hvad er civilisation? Studier i et europæisk centralbegreb

3. Følelsernes Modernisering: åben forelæsningsrække

4. Semiotik

Autumn Semester 1997

03.10 CFK's 10-årsjubilæum

Semester-Long Seminars:

1. æstetisk seminar

2. Europastudier: Europa og de andre civilisationer

3. århundredeskiftets litteratur 1870-1918

4. åbent seminar: Informationssamfundets udfordring til humaniora - hvilket humaniora i hvilket samfund

5. Semiotik


Spring Semester 1998

14-15.05. Konference: Ideologi og ideologikritik i dag

13.05. Guest Lecture: Dr. Noel Parker, University of Surrey: How does Europe's revolutionary experience travel?

15.05. Informationssamfundets udfordring til humaniora - hvilket humaniora i hvilket samfund? (see autumn semester 1997)

 • Per Aage Brandt: “Academia 2050 - forskning, undervisning, frihed”
 • Lene Fogsgaard: “Sprog - Hvad bliver det til?”
 • Dynamisk Semiotik: “Stemmatik - en teknisk demonstration”

28.05. Guest Lecture: Dr. Noel Parker, University of Surrey: Civilisation and non-civilisation: a critical reflection on Eric Wolf's "Europe and the People without History"

Semester-Long Seminars:

1. æstetisk seminar

2. Europastudier: Europa og de andre civilisationer

3. Europastudier og Begrebshistorisk Netværk: Kultur og diskurs - i metodisk-analytisk perspektiv

a. Diskursanalyse

b. Kulturanalyse

4. århundredeskiftets litteratur 1870-1918

6. Semiotik

Autumn Semester 1998

26.11 Seminar: Europæisk begrebshistorie:

 • Dr. phil. Phillip Sarasin: Route 66. Shifting signifierrs, blurred identities and the limits of representation (beyond conceptual history)
 • Professor Dr. Hauke Brunkhorst: Democracy and Heterarchy/Anarchy-European and Global Perspectives

9-17.12 Seminar Days, Semiotics: Karen van Hoek & Seana Coulson: Discourse and Cognition: From jokes to anaphora - aspects of cognitive grammar, semantics, and rhetorics

Semester-Long Seminars:

1. æstetisk seminar

2. Europastudier og Netværk i Europæisk Begrebshistorie

3. århundredeskiftets litteratur 1870-1918

4. åbent seminar: Informationssamfundets udfordring til humaniora - hvilket humaniora i hvilket samfund? (se Autumn Semester 1997)

5. Time: Arthur N. Prior's Logic of Time and its role in philosophy and information technology

6.Semiotik


Spring Semester 1999

08.01 Guest Lecture: Hugh J. Silverman: The Return of the Postmodern: the Power of Ghosts

10.02 Oplæg og diskussion:

 • Hans Hauge: Kan man snyde i humanvidenskab og i så fald hvordan?
 • Niels Ole Finnemann: Kan humaniora (lade være at) være videnskab?

26.02 Seminar: Mellem marked og tribut - Eurasiske agrarimperier fra neolitikum indtil den tidlige modernitet

08.03 Seminar: Symboler/metaforiseringer i kulturforskningen v. Følelsernes modernisering & Humanistisk Sundheds og ældreforskning

6-7.05 Humanities at the Turn of the Millennium: Text, Medium and Meaning

27-28.05 Humanities at the Turn of the Millennium: Humaniora og samfundsvidenskab

04.06 Humanities at the Turn of the Millennium: Opening Ceremonies

Semester-Long Seminars:

1. Kulturmøder - Antikken i Europa

2. Musikkens digtning - Digtningens musik

3. Time: Arthur N. Prior's Logic of Time, and its role in philosophy and information technology

4. Semiotik

Autumn Semester 1999

23.09 Humanities at the Turn of the Millennium: World History at the Turn of the Millenniuim

24-25.09 Humanities at the Turn of the Millennium: Humaniora ved universitetet - og udenfor. Kulturforskningen i kulturlivet

05.10 Guest Lecture: P.R. Subramanian: The Indus Valley Script. Attempts at Decipherment and the Current Battle about India's Past

12.10 Guest Lecture: P.R. Subramanian: Cilappadikaram, the classical Tamil Epos

21-22.10 Humanities at the Turn of the Millennium: Cyborg Identities

18-19.11 Guest Lecture: Professor Ernst Pöppel: Tid og Bevidsthed

30.11 Heldags kollokvium. Rabelais.

7.-9.12 Guest Lectures: Professor Anthony Pagden

19-20.11 Humanities at the Turn of the Millennium: Humaniora og naturvidenskaberne

2-3.12 Seminar: Musik, lyd og rum - Gestaltninger af reale, virtuelle og imaginaære rum i og omkring musikken

03.12 Humanities at the Turn of the Millennium: Globalization, Cosmopolitanism and Civilisation

3-4.12 Humanities at the Turn of the Millennium: The Welfare City after the Year 2000

Semester-Long Seminars

1. Semiotik


Spring Semester 2000

Semester-long seminars:

1. Seminar on the Semiotics of Umberto EcoGo to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to Archive: Overview of Centre Activities


Updated 29 April 2002 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.