Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap

Centre Calendars 2004


Spring Semester 2004

CfK

03.02 (undervisningsstart): Seminar: Turisme i glokalt perspektiv. Tirsdag kl. 14 - 17. Lokale 340, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N.

15.04 & 29.04 English for PhD students. A contrastive approach will be adopted, and we will focus on areas of English that commonly cause problems for Danes.

23.04: Brobyggerseminar. Åbent tværfagligt seminar for forskere, studerende og erhvervsledere. Arrangeres i samarbejdet med Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet.

Department of English

27-29.05: The Ninth Nordic Conference for English Studies

Det Teologiske Fakultet

03-05.06: Kognition og erkendelse i religiøs narrativitet En konference inden for satsningsområdet "Religiøs narrativitet, kognition og kultur" ved Religionsteoretisk Laboratorium, Det Teologiske Fakultet


Autumn Semester 2004

23.-27.08. READ_ME 3.4: Software Art and Cultures. International festival om softwarekunst. Arr.: Center for Digital Æstetik-forskning

01-03.10: Excavating the Mind: Cross -sections through culture, cognition and materiality. Konference som sætter fokus på forholdet mellem menneskets kognition og dets materielle kultur. Søauditorium 2, Aarhus Universitet.

22.10: Portfolio og synopsis som udgangspunkt for eksamen. Center for Undervisningsudvikling, CFU's mødelokale.

02.11: Projektarbejdsformer og praksisorientering/case-arbejde i undervisning og eksamen, herunder gruppearbejde. Center for Undervisningsudvikling, CFU's mødelokale.

04-05.11: Selvfremstilling i Norden. Kunst – Kultur – Akademisk refleksion. Seminar. Søauditoriet, Universitetsparken, Aarhus Universitet.

18.11: Skriftlighed i uddannelserne. Center for Undervisningsudvikling.

08-10.12: Dannelse og uddannelse i idræt - pædagogiske og samfundsrelaterede diskurser om idræt og folkesundhed. Søauditoriet, Universitetsparken, Aarhus Universitet.


Go toGo to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go toGo to Archive: Centre Calendars 1996-2002

Go to Archive: Centre Calendars 2003


Updated 28 January 2005 by smc. Please mail comments to the web editorat Centre for Cultural Research.