Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Center Activities, Autumn 2001

Aldring og bevægelse i idræt

Tværvidenskabelig forskningskonference

Center for Idræt, Aarhus Universitet

23.-24. august 2001

Center for Idræt ved Aarhus Universitet har fornøjelsen at invitere til centerets første tværvidenskabelige forskningskonference ”Aldring og bevægelse i idræt”. Formålet med konferencen er tematisk at belyse alder og aldring set i relation til idræt som praktiseret kultur og idræt som profession.

At blive ældre er en udviklingsproces, som drejer sig om menneskets kropslige, identitetsmæssige og sociale forandringer i hele livet. Aldring er et processuelt begreb for den konstante biologiske, fysiologiske og cellulære forandring, som er alle menneskers skæbne. I de seneste årtier er begreberne alder og aldring også blevet samfunds- og kulturanalytiske kategorier og genstand for stigende forskningsinteresse.

Også i idrætsforskningen er man begyndt at interessere sig for alder som kulturel kategori - måske fordi flere og flere mennesker i alle aldre dyrker idræt, og fordi idræt er en måde at forholde sig til aldring på.

Konferencen sætter temaet aldring og bevægelse i idræt ind i en bred teoretisk sammenhæng, hvilket kendetegner idrætsforskningen og aldersforskningen i øvrigt. Derfor rummer konferencen forskellige faglige tilgangsvinkler: kropssociologiske, psykologiske, pædagogiske, idé- og kulturhistoriske samt medicinske og fysiologiske.

Konferencen henvender sig til idrætsforskere, aldersforskere, idrætsundervisere på forskellige uddannelsesinstitutioner samt øvrige professionsudøvere, der måtte have interesse i temaet.

Indhold:

Da alderen blev en diagnose. En medicinsk-idéhistorisk analyse.

Henning Kirk, seniorkonsulent og dr.med.

Livsbearbejdelse og livsberigelse - psykologiske indfaldsvinkler.

Kirsten Kaya Roessler, cand.psyk., ph.d., Idrætsforsk.

Den voksende aktivering af ældre gennem sport, gymnastik og fysisk aktivitet.

Morten Hoff, cand.scient., Syddansk Universitet.

ældreidræt - forebygger det aldring?

Lis Puggaard, lektor, ph.d., Syddansk Universitet.

Den aldrende krop i et kulturanalytisk perspektiv.

Jørgen Povlsen, lektor, Syddansk Universitet.

Når alderen indhenter én. Om aldring og idrætslæreres arbejdsliv og faglige identitet.

Mette Krogh Christensen, adjunkt, Aarhus Universitet.

Kroppsøvingslærerens fysiske identitet - venn eller fiende?

Fiona Dowling Næss, ph.d., Norges Idrettshøgskole.

Uddannelse, dannelse og træning - livshistoriske fortællinger.

Else Trangbæk, lektor, ph.d., Københavns Universitet.

Exploring Body Narratives.

Andrew Sparkes, professor of social theory, University of Exeter.

Praktiske oplysninger:

Tid: Torsdag og fredag d. 23. - 24. august 2001.

Begge dage fra kl. 10.00 - 17.00.

Sted: Center for Idræt og Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet.

Pris: Kr. 400,-

Tilmelding og information:

Mette Krogh Christensen
Center for Idræt, Aarhus Universitet
Katrinebjergvej 89 C, 8000 århus C
Tlf.: 89 42 44 43
E-mail: mkc@idraet.au.dk

Back to Centre Calendars 1996-2002


The 3rd Interdisciplinary John Dee Colloquium

University of Aarhus, 6-7 December, 2001

Location: Finlandsgade 28, room 221

Programme:

Thursday, 6 December

University of Aarhus, 6-7 December, 2001

Location: Finlandsgade 28, room 221

Programme:

Thursday, 6 December

1.00 p.m. Welcome by Jan Bäcklund

John Dee and Hermeticism

1.15-2.15 p.m. György Szönyi, University of Szeged, Hungary: “Enoch, Postel and Dee”

2.15-2.30 p.m. Coffee break

2.30-3.00 p.m. Hilde Norrgrén, independent scholar, Norway: “Interpreta-tion and the monad: John Dee’s Reading of Pantheus’ Voarchadumia”

3.00-3.30 p.m. Peter Forshaw, Birkbeck College, London: “’England’s Hermes and the Famous Hermetique Philosopher’ John Dee and Heinrich Kunrath”

3.30-4.00 p.m. Coffee break

4.00-4.30 p.m. Alexandra Lembert, Universität für Anglistik, Leipzig: “Peter Ackroyd’s novel The House of Doctor Dee”

4.30-5.00 p.m. Susanna åkerman, Stockholm University: “New Light on Dee’s Monas from Rosicrucian Sources”

7.30 p.m. Dinner

Friday, 7 December

The Conversation with Angels and Magic

9.00-10.00 a.m. Stephen Clucas, Birkbeck College, London: “De speculis comburentis: Thomas Harriot, John Dee and the mathematics of burning mirrors”

10.00-10.15 a.m. Coffee break

10.15-10.45 a.m. Sophie Page, Fitzwilliam College, Cambridge: “Medieval Magic and John Dee’s Conversation with Angels”

10.45-11.15 a.m. Håkan Håkansson, Lund University, Sweden: “Dee’s views of magic: a reconsideration”

11.15-11.30 a.m. Coffee break

11.30 a.m.-noon Nicholas Clulee, Frostburg State University, Maryland: “A Collected Scholarly Edition of John Dee’s Writings”

Back to Centre Calendars 1996-2002


Art & Alchemy

International Congress, University of Aarhus, 7-9 December, 2001

Location: Kasernen, Lille scene

Programme:

Friday, 7 December

1.30-1.45 p.m. Introduction by Jan Bäcklund, University of Aarhus

Matter & Process

1.45-2.45 p.m. Laurinda Dixon, Syracuse University, New York: Transmutation and Transubstantiation: Alchemy and the Body of Christ in Bosch’s Prado Epiphany

2.45-3.00 p.m. Coffee break

3.00-3.30 p.m. Aksel Haaning, University of Roskilde, Denmark: Early Western Alchemy: The Formative Period c. 1150-1350

3.30-4.00 p.m. Jacob Wamberg, University of Aarhus: Alchemical Themes in North Italian Quattrocento Landscape Imagery

4.00-4.30 p.m. Coffee break

4.30-5.00 p.m. Laurie Dahlberg, Bard College, New York :The Material Ethereal: Alchemy as a Metaphor of Early Photography.

5.00-5.30 p.m. Urszula Szulakowska, University of Leeds: The Paracel-sian Magus and his Débacle in late Twentieth Century German Art

5.30-6.00 p.m. Nina Gourianova, Harvard University: Poetics of Alchemy in the Early Russian Avant-garde

Saturday, 8 December

Reinventing Alchemy in Modern Art

9.00-10.00 a.m. James Elkins, School of the Art Institute of Chicago: Four Ways of Measuring the Distance between Alchemy and Contemporary Art

10.00-10.15 a.m. Coffee break

10.15-10.45 a.m. James Bulman-May, University of Aarhus: Alchemical Ekphrasis in Michael Ondaatje’s The English Patient

10.45-11.15 a.m. Lea Rosson DeLong, independent scholar, Iowa: Alchemy and Science in the Work of Vivian Torrence

11.15-11.30 a.m. Coffee break

11.30 a.m.-noon Denise M. Rompilla, St. John’s University, New York: ’The Atom and the Universe Are Their Playthings’: Making/Unmaking the Universe in the Alchemical Painting of Jess

Noon-12.30 p.m. Robert Lima, Pennsylvania State University: Leonora Carrington: An Exegesis of her Alchemical Art

12.30 p.m.-1.30 p.m. Lunch

The Image of the Alchemist

1.30-2.00 p.m. Lawrence Principe, Johns Hopkins University, and Lloyd DeWitt, University of Maryland: Alchemy and its Images in the Eddle-man-Fisher Collection

2.00-2.30 p.m. Jane Russell Corbett, Queen’s University, Ontario: Convention and Change in Seventeenth-Century Paintings of Alchemists

2.30-2.45 p.m. Coffee break

Emblems

2.45-3.15 p.m. Jonathan Hughes, University of East Anglia, Norwich: Al-chemical Emblems in Fifteenth Century England

3.15-3.45 p.m. Peter Forshaw, Birkbeck College, London: ’Alchemy in the Amphitheatre’: Some Considerations of the Alchemical Content of the Engravings in Heinrich Khunraths Amphitheatre of Eternal Wisdom (1609)

3.45-4.15 p.m. Coffee break

4.15-4.45 p.m. Gyorgy Szönyi, University of Szeged, Hungary: Occult Semiotics and Iconology in Maier’s Atalanta fugiens

4.45-5.15 p.m. Irene Werner Stage, independent scholar, Denmark: A New Way of Analysing the Iconography of Splendor Solis attributed to Salomon Trismosin

7.30 p.m. Dinner

Sunday, 9 December

Gender Polarities

10.00-10.30 a.m. M.E. Warlick, University of Denver, Colorado: Mistaken Identities: Gender Reversals in Alchemical Images

10.30-11.00 a.m. Sally Metzler, Loyola University, Chicago: Art and Alchemy at the Court of Rudolf II in Prague

11.00-11.30 a.m. Coffee break

11.30-noon Elizabeth K. Menon, Purdue University, Indiana: Guilt or Gold: Alchemy and Prostitution in 19th-Century Paris

Noon-12.30 p.m. Sascha Scott, George Washington University: John Graham's Leda: Alchemical and Eastern Symbolism in the Art of a Magus

12.30 p.m.-1.30 p.m. Lunch

1.30-2.00 p.m. Presentation by Rene Maisner: Art and Alchemy

2.00-2.15 p.m. Coffee break

2.15-4.00 p.m. Discussion and conclusion

Organisers:

Jan Bäcklund, Center for Kulturforskning, kultjb@hum.au.dk

Jacob Wamberg, Institut for Kunsthistorie, kunjw@hum.au.dk

Back to Centre Calendars 1996-2002

Biographies in sport: An interdisciplinary seminar

Organised by the Center for Idræt and Center for Kulturforskning Aarhus Universitet

12-13 December 2001

The seminar will be held in room 221 at the Centre for Cultural Research (Center for Kulturforskning) at Aarhus University. The Centre is located at Finlandsgade 28, off Katrinebjergvej, and can be accessed via the Center for Idræt.

PROGRAMME

Wednesday 12th December

11.00 Birgitte Possing (University of Copenhagen): The historical biography: An introduction to the genre, history and methodological positions at the turn of the millennium.

11.45 Fiona Dowling Næss (Norwegain Sports University, Oslo): Retelling life stories.

12.30 Lunch

14.00 Mette Krogh Christensen (University or Aarhus): Doing qualitative interviews: The anonymous biography.

14.45 Hans Bonde (University of Copenhagen): Niels Bukh: Sporting and Political Biography

15.30 Coffee

16.00 Gertrud Pfister (University of Copenhagen): We love them and we hate them: On the emotional involvement during biographical research.

16.45 Richard Holt (De Montfort University): Writing the Gentleman: Englishness and sporting biography.

17.30 Close

Thursday, 13th December

9.00 Martti Silvenoinen (University of Jy-väskylä): Ecstasy on Skis - Sports Writing as Short Story

9.45 Ejgil Jespersen (University of Aarhus): Ludwig Beck (1866-1948): Child care, love’s vocation and the inordinance of time.

10.30 Coffee

11.00 Niels Kayser Nielsen (University of Aarhus): Lennart ‘Nacka’ Skoglund: A Swedish soccer player as a welfare-nationalistic myth.

11.45 Henning Eichberg (Idrætsforsk, Gerlev): Toni Schumacher: The psycho-habitus of German soccer.

12.30 Lunch

13.30 Else Trangbæk (University of Copenhagen): The History of Gymnastics and Sport, 1850-1900 - seen through the life stories of two pioneers.

14.15 John Bale (University of Aarhus): The mysterious Professor Jokl: Excavat-ing layers of truth.

15.00. Seminar concludes

Further information from John Bale, Center for Idræt, bale@idraet.au.dk or 8942 4442


Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002


Updated 5 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.