Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Activities 2002

Space, Landscape and Environment

Tim Ingold, professor of Social Anthropology, Aberdeen University, offers a persuasive new approach to understanding how human beings perceive their surroundings. He is weaving together approaches from social anthropology, ecological psychology, developmental biology and phenomenology.

We are lucky to have a short visit from Ingold here at the University of Aarhus.

Monday 25 February 2002.

17.00 - 18.30 Presentation by Ingold: ‘Against Space’.

18.30 - 19.00 Sandwiches and drinks can be purchased.

19.00 - 20.30 Questions and discussion.

We encourage the participation of PhD scholars, lecturers, researchers and others who have an interest in social anthropological analyses of space. The participants will be offered the chance to bring up questions and problems from their own research projects during the discussion.

Location: Centre for Cultural Research, Finlandsgade 28, 8200 Aarhus N, auditorium 221.

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Perspektiver på Islam

Forelæsningsrække

Center for Kulturforskning danner i foråret 2002 rammen om en række forelæsninger om Islam, islamisk teologi, islamisk kultur, islamisk historie etc. Forelæsningerne finder sted fredage kl.13.15-15.00 på Center for Kul-turforskning, aud. 221, Finlandsgade 28, Aarhus N.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Center for Multireligiøse Studier.

Alle er velkomne.

Fredag 1.3. 2002 kl.13.15.-15.00:

Når kvinder fortolker Islam

Lene Kofoed Rasmussen, kultursociolog, ph.d., Socialforskningsinstituttet.

Den islamiske strømning, der har præget Mellemøsten i det sidste kvarte århundrede, har brudt de religiøst uddannedes monopol på at fortolke Islam. I dag deltager nye grupper i at skabe mening ud fra Islams tekster, det gælder også nogle grupper af kvinder. Denne forelæsning vil på bag-grund af skrifter og interviews fra Cairo skitsere en argumentation fra kvindelige fortalere for en islamisering af samfundet og lægge op til di-skussion af argumentationens perspektiver for et moderne kvindeliv.

Fredag 15.3. 2002 kl.13.15.-15.00:

Den fundamentalistiske rationalisme og den rationelle fundamentalisme i nutidig islam

Lene Nørtoft, cand.mag i arabisk og etnografi.

Forelæsningen søger at afdække diskussionen om autenticitet og moder-nisme i nutidig islamisk tænkning ved at undersøge tre forskellige ægyptiske teologers/filosoffers positioner på dette område. De opfatter alle tre sig selv som muslimske rationalister - men hvori består deres ligheder og forskelle? Hvordan kan fundamentet i islam opretholdes uden nødven-digvis at tilslutte sig det, som ligger i den gængse opfattelse af begrebet fundamentalisme? Hvordan forholder de sig til vestlig indflydelse, og hvordan kan vi sammenholde deres bud med den kritik, der også er opstået i Vesten af den moderne tænkemåde?

Fredag 5.4. 2002 kl.13.15.-15.00:

Mellem værk og verden - læsninger i Salman Rushdies De sataniske vers

Mette Jørgensen, cand.mag., ph.d.

"Spørgsmål: Hvad er det modsatte af tro? Ikke vantro. Alt for endeligt, vist, lukket. I sig selv en slags tro. Tvivl."

For snart 13 år siden blev roman og forfatter verdenskendte: Bogen blev rituelt afbrændt, og forfatteren måtte gå under jorden. I dag er Rushdie vel også primært kendt for netop den affære, han kom til at lægge navn til. Men i stedet for at tage udgangspunkt i affæren vil forelæsningen bru-ge ovenstående citat som baggrund for en undersøgelse af romanens rum. Her er det blandt andet tvivlen der formgiver, og det skaber muligheden for et spillerum mellem værk og verden.

Fredag 12.4. 2002 kl.13.15.-15.00:

Begrebet ’Jihad’

Sami Saidana, cand.mag i socialantropologi, Center for Kulturforskning.

Begrebet Jihad associeres i Vesten med hellig krig og efter 11.september endog med terrorisme. Muslimerne selv derimod betragter Jihad som en anstrengelse for at rette på fejlene i deres eget liv og i omverden. Den kan have en fredelig opdragelsesfunktion, men kan også udvide sig til væbnet handling mod en dominerende magt. Hvordan fortolkes Jihad i en mus-limsk kontekst? Er Jihad udelukkende et islamisk fænomen?

Fredag 19.4. 2002 kl.13.15.-15.00:

Den arabiske verdens betydning for naturvidenskabernes historie, med lægevi-denskab som eksempel

Philippe Provencal, cand.mag. i semitisk filologi, ph.d.

I vikingetiden havde man ingen mulighed for at søge uddannet lægehjælp i Norden samtidigt med, at patienter havde mulighed for at blive hospitalsindlagte i Bagdad. Her blev græsk, persisk og indisk videnskabelig litteratur læst, studeret og oversat, hvilket muliggjorde fri forskning i den arabisk-islamiske verden. Da det samtidige Europa led af en svær mangel på videnskabelig litteratur resulterede dette i en bølge af oversættelser fra arabisk til latin i det 12. århundrede. Denne store vidensforøgelse var afgørende for Europas videre udvikling.

Fredag 3.5. 2002 kl.13.15.-15.00:

Begrebet ’Umma’ i 19. og 20. århundrede

Jakob Skovgaard Pedersen, dr.phil., lektor i islamologi, Carsten Niebuhr Instituttet.

Umma er betegnelsen for de troendes fællesskab. Forelæsningen gennem-går forskellige opfattelser og anvendelser af begrebet umma i den Arabi-ske Verden fra det 19. århundredes begyndelse og frem til i dag, en periode, hvor det er blevet udfordret af andre fællesskabsbetegnelser. Det er blevet knyttet til nye samtidige begreber som nation og civilisation, hvorved det er lykkedes at gøre begrebet relevant som udgangspunkt for bredere islamiske solidariteter.

Fredag 24.5. 2002 kl.13.15.-15.00:

Temaer i nutidige relationer mellem islam og kristendom

Fatih Alev, imam, leder af Foreningen af Studerende Muslimer

Viggo Mortensen, professor, dr.theol., leder af Center for Multireligiøse Studier.

I denne session vil der blive sat fokus på Islam og Kristendom som nutidige levende religiøse traditioner. En troende muslim og en kristen teolog vil i religionssamtalens form belyse aktuelle temaer i det religiøse møde og således afprøve det dialogiske potentiale i de to religioner.

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Post-Olympism? Questioning Sport In The Twenty-First Century
An international seminar

Department of Sports Sciences in conjunction with the Centre for Cultural Research, University of Aarhus, 9-11 September 2002

The Olympic ideal and the Olympic Games stand as symbols of global cooperation, international understanding and the bonding of individuals through the medium of sports. However, throughout the twentieth century to Games, Olympic rhetoric was often confronted by a different reality. The Games have been regularly faced by crises and criticisms, which have threatened the spirit of Olympism and the Games themselves. For example, serious questions were raised about the future of the Games in 1936 and 1972 when it was argued that the spirit of the Olympics was seriously compromised. Given changes in the Olympics over the course of the past century, and the new world order of post-colonialism, it is reasonable to ask if this global event has a future, and, if so, what form it might take.

This seminar draws on the expertise of recognised international scholars and addresses questions concerning the place of the Olympics in the twenty-first century. What form might the Games assume? Do the Games have a future? Can the Olympic ideal survive in the new world order? The seminar addresses these and other important questions about the spirit and purpose of the Olympics in light of the cultural developments in (elite-) sports in general.

The conference will be of interest to anyone seriously interested in sport but in particular to sports journalists, researchers in cultural and social studies, and to all involved in the academic study of sports.

Venue

The conference will be held at Moesgaard, a short bus ride from the centre of Aarhus. Moesgaard is a splendid location with its seventeenth century manor house and the adjoining Moesgaard Museum, one of the most famous in Scandinavia. The Departments of Ethnography and Social Anthropology of Aarhus University are also located there. The conference venue is within walking distance of the sea, with winding paths through meadow and forest.

Aarhus Festival

Over the weekend preceding the conference, the Aarhus Festival will be taking place in the historic city centre and surrounding areas. Street music, theatre and concerts feature in this annual event. Visitors to the conference are encouraged to take in the festival as part of their visit to Aarhus.

Cost

The cost of attendance at the conference is 800 Dkr., lunch and coffee included. If you are a student the cost is 400 Dkr., lunch and coffee included.

Enrolment

Enrolment by e-mail to Ulla Rasmussen, kultur@hum.au.dk

For further information about the seminar please e-mail to John Bale, j.r.bale@keele.ac.uk or bale@idraet.au.dk


PROGRAMME

Monday 9 September

10.30 John Bale, Aarhus University, Denmark
Welcome.

11.00 Richard Cashman, University of New South Wales, Australia
The Future of Multi-sport Mega Events

12.00 Helen Lenskyj, University of Toronto, Canada
Making the World Safe for Global Capital? The Sydney 2000 Olympics

13.00 Lunch

14.30 Henning Eichberg, Idraetsforsk, Gerlev, Denmark
The Global, the Popular and the Inter-popular. Olympic Sport between Market, State and Civil Society

15.30 John Hoberman, University of Texas, USA
Sportive Nationalism in an Age of Globalization

16.30 Coffee

17.00 Sigmund Loland, Norwegian Sports University, Oslo, Norway
Cituius, Altius, Fortius - a critique and a reinterpretation

Tuesday 10 September

09.00 Ben Carrington, University of Brighton, UK
Olympism, Post-Humanism and the Spectacle of 'Race'

10.00 Susan Brownell, University of Missouri-St. Louis, USA
China and Olympism

11.00 Coffee

11.30 Synthia Sydnor, University of Illinois, USA
Accelerating Olympism: The Poetics and Problematics of Nano, Virtual and Cyborg Sport Technologies

12.30 Lunch

14.00 Søren Damkjær, University of Copenhagen, Denmark
The Aesthetic Dimensions of Sport

15.00 Verner Møller, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
Drugs and the Olympics in the Context of Aesthetics

16.00 Coffee

16.30 Alan Tomlinson, University of Brighton, UK
The Disneyfication of the Olympics: Selling the Spectacle

Wednesday 11 September

9.00 Arnd Krüger, University of Göttingen, Germany
What's the Difference between Propaganda for Tourism or for a Political Regime? The 1936 Olympics in World Perspective

10.00 Douglas Booth, University of Otago, New Zealand
Troping Along: An Historian's Understanding of Olympism in the Twenty First Century

11.00 Coffee

11.30 Douglas Brown, University of Calgary, Canada
Olympic Legacies: Sport, Space and the Practices of Everyday Life

12.30 Kevin Wamsley, University of Western Ontario, Canada
Laying Olympism to Rest

13.30 Lunch

Conference finishes

Go to...Back to Centre Calendars 1996-2002


Rollespil: spil, fortælling og teater

Forskningsperspektiver på moderne rollespilsformer

Workshop på CfK, fredag 27. september 2002 kl. 13.00 - 16.00, mødelokale 232

Rollespil er et fænomen i tiden, der vækker stor interesse og engagement blandt både børn, unge og voksne. Rollespil, også benævnt bordrollespil eller "fantasy-roleplaying-game", har klare paralleller til live-rollespil, fantasi- og computerspil samt forskellige bræt- figur- og kortspil. I Danmark har rolle-spil først og fremmest vært defineret som et ungdomskulturelt forskningsfelt, men rollespil indebærer flere oplagte og interessante forskningsperspektiver, bl.a. som teatral handling, æstetisk udtryksform, populærkulturelt udtryk, mediekulturelle kredsløb, interaktiv historiefortælling eller autonom kultur-produktion. Workshoppen inviterer forskere og studerende til at præsentere sine analytiske perspektiver og faglige tilgange på rollespil.

Arrangører:

Lars Konzack (Multimedieuddannelserne)

konzack@imv.au.dk

Ph.d.-stud., cand. mag. informationsvidenskab, rollespiller, laiv rollespiller, spilleder, scenarieforfatter

Anne Marit Waade (CfK/IMV)

aekamw@hum.au.dk

ph.d. i æstetik og kultur/dramaturgi med interesse for performative og populærkulturelle elementer i rollespilkulturen

Kontaktperson:

Ulla Rasmussen Billings, Center for Kulturforskning,

kultur@hum.au.dk, telefon: 8942 4464


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 2003


Updated 15 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.