Topmenu CalendarArchiveLinksFaculty and staffPublicationsResearch projectsSitemapMain page

Centre Activities, Spring Semester 2004

Turisme i glokalt perspektiv

Populær- og hverdagskulturstudier

Nyt tværfagligt undervisningstilbud
under Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet

Undervisningsstart: tirsdag 3. februar 2004

Tidspunkt: tirsdage kl. 14.00 - 17.00

Sted: Lokale 340, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N

Tilmelding: på egne lister som ligger fremme ved sekretariatet ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, eller ved direkte kontakt til underviserne.

Ansvarlige undervisere og fagudviklere:

Anne Marit Waade, cand.mag., ph.d., ekstern lektor
amwaade@imv.au.dk

Dorthe Refslund Christensen, cand.mag., ph.d., ekstern lektor
dorthe.refslund@mail.tele.dk

Samarbejdspartnere:

Forløbet er udviklet i samarbejde med direktør Steen Berg, Tourist Aarhus og konsulent Stine Hougaard, reklamebureauet Ogilvy, århus.

Forløbet udbydes under Institut for Nordisk Sprog og Litteratur og er åbent for alle overbygningsstuderende ved fakultetet.

Idé og beskrivelse:

Turisme er en af tidens voksende industrier. Turisme er både en væsentlig del af individets livserfaring og et vigtigt islæt i steders (lokale, nationale, globale) selviscenesættelse og regenerering. "Turisten" er blevet en metafor for moderne livsstil og selvforståelse, og medierne tilbyder forskellige former for virtuel global "rejsevirksomhed" gennem rejseprogrammer, rejsemagasiner, reportager og internetsurfing. I kraft af turistkulturen får fx steder fantasmagorisk kvalitet, rejseforløbet indebærer en transformation og et rituelt prøverum for den rejsende, og turistens fotografiske blik indebærer en visuel æstetik med landskaber, byer og seværdig steder i bestemte perspektiver.

Undervisningsforløbet sigter mod at give de studerende teoretiske og me-todiske færdigheder i at analysere turisme og turisterfaringer i forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer.

Forløbet afsluttes med at et større feltstudieprojekt om ”Branding af århus By”, hvor de studerende får anledning til at præsentere deres projekter for byens turist- og erhvervsledere.

Forløbets opbygning:

Modul 1: Turisme i kulturanalytisk perspektiv

Turismens kulturhistorie

Teori og metode

Modul 2: Turistens blik for steder

Charterturisme og backpack-turisme

åndelig turisme: moderne pilgrimsrejsende

Imaginære rejseoplevelser i bl.a. tv og på nettet.

Modul 3: Turisme og lokalisering

Turisme i århus

Turisme som lokalpolitisk strategi og regenerering

Modul 4: Feltstudieprojekt: ”Branding af århus By”

Introduktion til feltarbejde: (deltager)observation, interview-teknik; at samle og producere sine egne data.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af feltarbejde

Go to top


English for PhD students

organised by Centre for Cultural Research

Times/dates: Thursday 15 April and Thursday 29 April 2004 at 10 am - 4 pm, including breaks for coffee and lunch.
Venue: Jens Chr. Skous Vej 3, building 451, room 318.
Course content: A contrastive approach will be adopted, and we will focus on areas of English that commonly cause problems for Danes, for instance:
 • use of the definite/indefinite article
 • false friends
 • concord
 • word order (e.g. position of adverbs)
 • countable/uncountable nouns
 • use of prepositions
 • translation of "man"
 • use of commas
 • adjectives/adverbs
and much, much more.

The course will also focus on the specific problems facing the students concerned, and there will be plenty of opportunity to deal with individual questions/issues. Students will be required to hand in two written tasks, which will be marked and returned/discussed at each session. These tasks will be related to the specific PhD projects students are working on at present, and may include texts of current relevance. The teaching will alternate between short presentations by the teacher, group work to deal with specific issues, and discussions in the class as a whole. The course will be conducted in English.

Written work: There will be two written tasks. One to be submitted by 6 April (feedback on 15 April), and one by 22 April (feedback on 29 April).
Max. no. of
participants:
25
Teacher: Nick Wrigley, BA (Oxford), cand.phil. (Aarhus).

An Englishman who has been a professional translator in Denmark for 17 years. He has 25 years of teaching experience in Denmark, including ten years as an assistant teacher at the English Department, University of Aarhus, and five at the Aarhus School of Business.

Registration: By e-mail to secretary Ulla Rasmussen Billings kultur@hum.au.dk no later than 15 March 2004.

Go to top

"Branding Århus"

Turisme som markedsføringsstrategi og lokalpolitisk redskab

Invitation til åbent seminar:

Fredag 23. april kl. 12.30 - 18.00
Sted:Center for Kulturforskning
Jens Chr. Skous Vej 3, bygning 451, lokale 219 (Nobel Parken)

Alle er velkommen. Gratis arrangement.

Pga. begrænset plads, opfordres alle der ønsker at deltage, til at møde tidligt op.

Århus Kommune er ved at udvikle en brandingstrategi for byen, hvor virksomheder, institutioner og enheder fra mange forskellige sammenhænge går sammen om at finde frem til et fælles værdigrundlag for at kunne markedsføre og synliggøre byen i fællesskab. Branding af Århus tager konkret afsæt i tre fyrtårne: Århus som vidensby, byens puls samt byens rødder, og byen skal iscenesættes ud fra de særlige og seværdige steder og begivenheder, som findes. Kulturinstitutionerne og kulturlivet indgår bl.a. som en vigtig del af denne synliggørelsesstrategi og selvbevidstgørelse, både for at tiltrække nye turister, investorer og tilflyttere, men også for at skabe et image og et brand blandt byens borgere, kulturledere og erhvervsledere. Turisme, kulturpolitik og lokalpolitik griber ind i hinanden på forskellig vis, og samtidigt tydeliggøres nogle implicitte dilemmaer og modsætninger, hvor markedsinteresser, individets interesser og demokratiske værdier sætte op mod hinanden.

Oplæggene vil belyse forskellige synsvinkler på turisme som markedsføringsstrategi og lokalpolitisk redskab, og oplægsholderne repræsenterer ulige forskningsmæssige og praksisrelaterede blik og interesser på feltet. Initiativet til brobyggerseminaret indgår som en del af den nye tværfaglige disciplin i Turisme ved Det Humanistisk Fakultet. Seminaret er et af flere initiativer, hvor personer fra erhvervsliv, kommunal forvaltning og universitet inviteres til samarbejde og udveksling omkring konkrete opgaver og problemstillinger.

Branding Århus-seminaret arrangeres i samarbejde med Center for Kulturforskning, Nobelparken, Aarhus Universitet. Arrangementet er åbent for studerende, forskere og ansatte i kommunal politik & forvaltning samt reklame- og turismebranchen.

Program:
12.30 - 12.40 Velkomst ved dekan Bodil Due, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet
12.40 - 13.00 Anne Marit Waade, ph.d., ekstern lektor, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet: Turisme i teori og virkelighed; ansatser til brobygning
13.00 - 13.30 Arne Christiansen, Informationschef, Erhvervsafdelingen, Århus Kommune Koordineret markedsføring af Århus; en præsentation af projektet om en frivillig, koordineret markedsføring af Århus i alle dets aspekter
13.30 - 14.00 Steen Berg, direktør Tourist Aarhus: Branding Århus; markedsføring af turistbyen Århus
14.00 - 14.30 Pause med forfriskninger
14.30 - 15.00 Finn Frandsen, lektor, centerleder, Center for Virksomhedskommunikation, Handelshøjskolen i Århus: Turisme, kommunikation og markedsføring
15.00 - 15.30 Anne-Britt Gran, dr.phil, forsker, Handelshøjskolen i Oslo: Branding af steder; lokalpolitik mellem marked og ideologi
15.30 - 16.00 Anette Therkildsen, ph.d. lektor, Tourism Research Unit, Aalborg Universitet: Place branding; politiske og markedsføringsmæssige perspektiver
16.00 - 16.30 Pause med forfriskninger
16.30 - 17.00 Ole Capion, vicedirektør, Aros Aarhus Kunstmuseum: Aros i Århus; branding og turistmarkedsføring af det nye kunstmuseum
17.00 - 17.30 Ane Hejlskov Larsen, lektor, Institut for Æstetiske Fag, afd. for Kunsthistorie, Aarhus Universitet: Museerne som turistattraktioner - en museal temperaturmåling på den hidtidige førte lokale og nationale turismepolitik inden for kulturarvsområde
17.30 - 18.00 Diskussion og kommentarer
Anne Kirstine Hougaard, Cand. mag., Tekstforfatter og BrandManager, Ogilvy&Mather, Aarhus og Anne Marit Waade, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet
18.00 Slut
Se iøvrigt:
http://www.hum.au.dk/nordisk/lokal/uddannelse/laeseplaner/overbygning/Popu/popular.htm

Go to top


Kognition og erkendelse i religiøs narrativitet

Invitation til konferencedeltagelse med eller uden oplæg

Aud. 2, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet den 3.-5. juni, 2004

En konference inden for satsningsområdet:

"Religiøs narrativitet, kognition og kultur"

ved Religionsteoretisk Laboratorium, Det Teologiske Fakultet

Ét af satsningsområdets hovedformål er at udforske, hvorledes religiøs narrativitet udgør et bindeled mellem kognition og kultur, eller sagt på en anden måde: mellem individ og samfund. Nyere kognitionsforskning synes at understrege den formative rolle, som kultur har på den enkeltes kognitive udvikling dels gennem de somatiske og følelsesmæssige bånd til nærmeste familie og dels gennem deltagelse i et fælles symbolsk univers, primært gennem sproget, men også gennem religiøse og andre symbolske systemer. Konferencen sætter fokus på, hvorledes religiøs narrativitet - forstået som fælles fortællinger - styrer såvel individuelle kognitive processer som gruppe processer. Der sættes således fokus på forholdet mellem kognition, bevidsthed, erkendelse, sprog, fælles identitet, socialpsykologiske processer mv.

Der lægges op til forskellige tilgange til emnet: neurologiske og psykologiske, antropologiske og sociologiske, religionsvidenskabelige og tekstteoretiske, teologiske og filosofiske. Emnet kan belyses empirisk og/eller teoretisk. Vægten kan lægges på individ, narrativitet eller kultur og samfund. Et andet væsentligt empirisk felt består i at undersøge, hvad religionerne selv siger om den menneskelige kognition og erkendelse.

Konferencesprog: Dansk

Oplæg: 30 min inkl. diskussion

Informationer ved tilmelding:

 • Navn, postadresse, e-mail adresse
 • Tilkendegivelse om deltagelse i festmiddag og den afsluttende frokost
 • Titel på evt. oplæg samt abstrakt på ca. 10-15 linjer
 • Tilmeldingsfrist: senest den 3. maj 2004

Tilmelding: geertz@teologi.au.dk

Deltagelse er gratis. Satsningsområdet inviterer til fredagens festmiddag og den afsluttende frokost om lørdagen, ligesom der vil være kaffe/te i pauserne. Øvrige omkostninger er på egen regning.

Vi anbefaler følgende hoteller:


Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to Archive: Centre Calendars 1996-2002

Go to Archive: Centre Calendars 2003

Go to Archive: Centre Calendars 2004


Updated 2 September 2004 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.