Topmenu CalendarArchiveLinksFaculty and staffPublicationsResearch projectsSitemapMain page

Centre Activities, Autumn Semester 2004

READ_ME 3.4: Software Art and Cultures

23. - 27. august 2004

Den 23. - 27. august kommer en række af verdens førende softwarekunstnere til Århus. Sammen med forskere og softwareproducenterdeltager de i den internationale festival READ_ME 3.4 arrangeret af Center for Digital Æstetik-forskning. Festivalen er tidligere blevet afholdt i Moskva og Helsingfors, og med valget af Århus som årets værtsby understreger byen sin position inden for den digitale kunst og æstetikforskning.

Flere informationer på http://readme.runme.org

Kunst i computeren

Softwarekunst er en bred betegnelse for kunstneriske eksperimenter med software, der viser os, at computeren er andet end et arbejdsredskab. De kunstneriske eksperimenter viser nye måder at bruge teknologien på og kan være med til at fremme både den teknologiske udvikling og indsigten i en kultur, hvor vi omgiver os med computere. Computerprogrammet står i centrum for eksperimenter og kreativitet, og resultaterne er tit overraskende, morsomme og tankevækkende.

Version 3.4 - camp og konference

Som noget særligt for dette års version af READ_ME, består festivalen af to dele: en konference og en camp for udøvende kunstnere. Samtidigt er der flere offentlige arrangementer, hvor dørene står åbne for publikum, der kan få indblik i softwarekunsten, og hvordan softwarekunstnere arbejder.

Konference

READ_ME-konferencen med titlen "Software Art and Cultures" afholdes den 23. og 24. august i Auditoriebygningen på Aarhus Universitet. På konferencen kan man lytte til foredrag af verdens førende software-teoretikere og udøvende kunstnere, der vil diskutere produktionsproblematikker samt æstetiske og filosofiske problemstillinger.

City Camp, udstilling af softwarekunst og digital musik

Runme-Dorkbot City Camp forløber fra den 25. til den 27.august på Det Jyske Kunstakademi, Mejlgade 32-34. Campen fungerer som et forum, hvor kunstnerne diskuterer og arbejder med softwarekunst i workshops. Gennem festivalen bliver softwarekunst udstillet i udstillingsstedet rum46 i Studsgade 46, og den 26. og 27. august slår Musikcaféen i Mejlgade 53 dørene op til aftenarrangementer med softwaremusik, softwarevideo og produktioner fra campen.

Se softwarekunst på www.runme.org

Festivalens arrangører

Center for Digital Æstetik-forskning, der har til huse i IT-byen Katrinebjerg, er vært for festivalen i samarbejde med festivalens grundlæggere Olga Gourinova og Alexei Shulgin (en af netkunstens fædre). Centeret, der har eksisteret i små to år, sætter fokus på æstetiskeproblemstillinger relateret til digital teknologi og har været medarrangørerer af flere store arrangementer, hvor personligheder som Lev Manovich, Kim Cascone og Alexei Shulgin har gæstet Århus.

READ_ME 3.4 arrangeres i samarbejde med Det Jyske Kunstakademi, udstillingsstedet rum46, CAVI (Centre for Advanced Visualization and Interaction) og netværket Dorkbot London.

READ_ME 3.4 er finansieret af Kunststyrelsen, Århus Kommune, Århus Amt, Nordisk Kulturfond, IT-Vest og Aarhus Universitets Forskningsfond.

Se softwarekunst på www.runme.org


Top of page

Excavating the Mind: Cross-sections through culture, cognition and materiality

Konference 1.-3. okt. 2004, Søauditorium 2, Aarhus Universitet.

Excavating the Mind sætter fokus på forholdet mellem menneskets kognition og dets materielle kultur. Initiativet til konferencen er arkæologisk, men arrangementet henvender sig til alle discipliner, der beskæftiger sig med kulturel praksis og kognition. Konferencens emner relaterer således til ak-tuelle debatter inden for en række discipliner, så som arkæologi, filosofi, kognitionsvidenskab, religionsvidenskab, semiotik og socialantropologi.

Konferencen organiseres af Afdelingen for Forhistorisk Arkæologi i samar-bejde med Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet.

Yderligere information, opdateret program og mulighed for tilmelding fin-des på konferencens hjemmeside: http://mind.hum.au.dk/

FORELØBIGT PROGRAM

Fredag den 1. oktober

11.00-13.45 Registrering
13.45-14.00 Velkomst og introduktion
Cultural practice, material reference and the generation of meaning.
14.00-14.30 Per-Aage Brandt: Mental Architecture: Between Brain and Meaning
14.30-15.00 Carl Knappett: Networks of meaning in material culture: an embodied semiotic perspective
15.30-16.00 Mads Jessen: Mind and body - meaning by matter

Pause

16.30-17.00 Robert Preucel: Archaeological Semiotics
17.00-17.30 Colin Renfrew: Towards a Theory of Material Engagement
17.30-?? Diskussion

Lørdag den 2. oktober

Technology, cognition and cultural change.
9.00-9.30 Tim Ingold: Creeping, crawling, climbing, walking: Footwear, paving and pedestrian movement
9.30-10.00 Janet Keller: Resistance and Adjustment: Literate Technologies in Practice in Vanuatu
10.00-10.30 Terje Gansum: The Birth of Iron and the Reproduction of Death in Steel

Pause

11.00-11.30 Andrew Jones: Material memories: social memory, cognition and duration in archaeology
11.30-12.00 Deborah Olausson: Talent scouting in the Neolithic
12.00-12.30 Niels Johannsen: Technology, cognition and culture: who's driving?
12.30-13.00 Diskussion

Frokost

Acting together, thinking together: Group cognition and the individual.
14.30-15.00 Lambros Malafouris: Archaeology and Distributed Cognition: Excavating a Mind not Limited by the Skin
15.00-15.30 John Robb: Situated agency, knowledge, and material practice: pottery decoration in the Italian Neolithic
15.30-16.00 Mads Holst: Combined efforts: The cooperation and coordination of barrow construction

Pause

16.30-?? Diskussion

Søndag den 3. oktober

10.00-10.30 Steven Mithen: Material culture and religious thought: evolutionary relationships and the early Neolithic of Western Asia
11.00-11.30 David Warburton: What can the Bronze Age Near East tell us about Prehistoric Thought?
11.30-12.00 Chris Gosden: Intelligent bodies: skills, senses and emotions
12.00-13.00 Diskussion

Frokost

Go to top


Workshops HUM&TEO, efterår 2004

CFU organiserer i efteråret to workshops som optakt til arbejdet med nye undervisnings- og eksamensformer. Formålet er at udveksle de erfaringer som undervisere ved fakultetet allerede har, samt at diskutere hvordan disse nye arbejdsformer kan anvendes og integreres i universitetsundervisning.

Derudover organiserer vi den 18. november en temadag om skriftlighed i uddannelserne, som også lægger op til arbejde med undervisning, vejledning og eksamen.

Vi vil meget gerne have at interesserede tilmelder sig, så vi har overblik over lokalesituationen.

Venlig hilsen

Hanne Leth Andersen

CFU

Portfolio og synopsis som udgangspunkt for eksamen

22. oktober, 13-15, CFU’s Mødelokale (OBS: dato ændret).

Oplæg ved:

Tim Caudery, Engelsk: Portfolio i undervisningen

Annette Skovsted Hansen, Japansk: Erfaringer med portfolio-arbejdsformen fra Columbia University, USA

Tilmelding hos Bende Pasgaard, Fakultetssekretariatet: tlf. 8942 1236, e-mail bpp@hum.au.dk.Projektarbejdsformer og praksisorientering/case-arbejde i undervisning og eksamen, herunder gruppearbejde

2. november, 10-12, CFU’s Mødelokale.

Oplæg ved:

Lisanne Wilken, Europastudier: Brobygningsprojekt med eksterne partnere

Ida Marie Schovsbo Høyer, stud.mag., Historie: Projekteksamen på Europastudier

Harald Pors, Germansk: Tandem – eksterne partnere og IKT

Ole Iversen, Informationvidenskab: Imod designkollaboratoriet

Tilmelding hos Bende Pasgaard, Fakultetssekretariatet: tlf. 8942 1236, e-mail bpp@hum.au.dk.

Temadag: Skriftlighed i uddannelserne

18. november, 9-14.30 (se separat opslag)

Go to top

Departmental Lectures & Seminars:

Selvfremstilling i Norden

Kunst – Kultur – Akademisk refleksion

I dag er kunst- og kulturscenen i hele Norden domineret af selvfremstillinger. Hvordan arbejder kunstnerne med selvfremstilling, hvorfor gør de det, og hvorledes reflekterer akademikere over de betydninger som selvfremstillingerne har? Kunstnere og akademikere fra hele Norden mødes i to dage for at stille fokus på disse spørgsmål.

Tid: Torsdag 4. november kl. 13.00 – 18.00 og fredag 5. november kl. 11.00 – 16.00

Sted: Sø-auditoriet, Universitetsparken, Aarhus Universitet


PROGRAM

Torsdag 4. november

13.00 – 13.15

Åbning

Ved Britta Timm Knudsen og Kristin Ørjasæter

13.15 – 14.15

Body (in) art – a genealogical perspective

Indledningsforedrag ved professor i sociologi Pasi Falk,
Helsingfors Universitet.

Pasi Falk’s aim is to outline some basic coordinates of the 'roundtrip' from archaic ritual body to the 'postmodern' individualized body/self-performance (especially in contemporary art). One of the central questions guiding this journey is as follows: are we witnessing the return of the repressed (as it were) or facing just another layer of reflective re-presentation?

14.15 - 14.30
Kaffe
14.30 – 15.15

Svenska hjärtan. Rapport fra en udstilling om svensk nationalitet

Ved kurator Magdalena Malm, Moderna Museet

Magdalena Malm vil tale om selvrepresentation i forhold til national identitet med udgangspunkt i kunstværker fra udstillingen Svenska hjärtan, som hun sammen med to andre var kurator på. Svenska hjärtan blev vist på Moderna Museet i Stockholm for nylig.

15.30 – 16.30

Traume, krop og selvfremstilling i litteraturen

Ved Selma Lønning Aarø, forfatter, Norge,
og Kristin Ørjasæter, litteraturforsker, Aarhus Universitet

Selma Lønning Aarø vil læse fra jeg-romanen Vill ni åka mera? som kom på norsk i 2003 og på dansk med titlen Blindveie i 2004. Aarøs romanfigurer er alle på en eller anden måde ofre for ”fædrenes synder”, og Aarø vil i sin præsentation diskutere individets rolle i slægten og i historien. I Vill ni åka mera? har synderne aflejret sig i kropen. Hvilken hjælp er det så i at fortælle sin historie til en badeværelsesdør? Aarø vil med udgangspunkt i receptionen af romanen spørge: Hvem har retten til et stof? Hvis min bedstefar for eksempel havde været jøde, ville jeg da have haft mere ret til at skrive bogen? Bør en god forfatter holde sig til sine egne erfaringer?”

Kristin Ørjasæter vil tage udgangspunkt i den samme roman. Hun vil med afsæt i teorier af Shoshana Felman og Carla Kaplan diskutere behovet for at fortælle sin egen historie og begæret efter en tilhører til sin tale. I Vill ni åka mera? har kvinden lukket sig inde på badeværelset i tavshed, mens manden taler til en dør på begges vegne. Hvad er forholdet mellem traumatiske erfaringer, mærket på kroppen, og evnen til at tale sig igennem erfaringen?

16.45 – 17.30

Selvfremstilling og krop i chattens virtuelle rum

Ved Tina Thode Hougaard, sprogforsker, Aarhus Universitet

Chat foregår i det virtuelle rum som åbner for nye former for interaktion og selvfremstilling. I interaktion med en eller flere andre deltagere skriver den enkelte sig til en identitet. Denne selvfremstilling afhænger bl.a. af deltagernes evne til at udnytte og udvide det skriftsproglige felt. I foredraget vil Thode diskutere hvilken rolle den virtuelle, den fysiske og den fiktive krop spiller i selvfremstillingen.

17.30 – 18.00
DiskussionFredag 5. november

11.00 – 12.30

Flere kulturer end før, flere medier end før – flere identiteter også?

Ved Claus Beck-Nielsen (1963-2001), forfatter og værkfører, Danmark,
Alejandro Leiva Wenger, forfatter, Sverige,
og Britta Timm Knudsen, kulturforsker, Aarhus Universitet

Nielsens vandring fra værket til verdensscenen: et eksempel på transformationen af en fiktiv person i en teaterforestilling til en reel aktør på verdensscenen.

Nielsen & Rasmussen: Det små borgerlige selv som verdensmagt. Bin Nielsen & Bin Laden / Nettet som Tora Bora: Det intetsted, hvor verdensordenens udgrænsede tager ophold & fights back.

Alejandro Leiva Wenger vil med udgangspunkt i novellesamlingen Till vår ära (2001) sætte fokus på hvordan han som forfatter ved at arbejde med "formen" – fortælleteknik, ustabile pronominer, sproglig vaghed og perspektivforskydninger – forsøger at skabe usikkerhed om fortællerstemmens autoritet, noget som i længden relativerer fortællingens sandhet” og sætter sprogets performative funktion i centrum: sprogets konstruktion af såvel identiteter som det vi kalder virkelighed.

Britta Timm Knudsen: Det muliges kunst: performative strategier for identitet.

Hvis man anskuer idenstitet som performativ, betyder det blandt andet at identiteten også bliver virtuel, indbefatter det ikke faktisk foreliggende, og at fokus flyttes fra værkinterne formelle elementer til effekten på modtagerinstansen. Jeg vil give eksempler på performative strategier i forskellige medier, værker og udenomsværker for at diskutere rækkevidden i samtidskulturen.

12.30 – 13.00
Frokost
13.00 – 15.00

Scenen, rollen, fremstillingen

Ved Dorte Høeg Brask, dokumentarfilmskaber, Danmark,
Vibeke Tandberg, fotograf, Norge,
og Rune Gade, kunsthistoriker, Københavns Universitet

Dorte Høeg Brask vil tage udgangspunkt i sin seneste dokumentarfilm Min elskede – scener fra instruktørens kærlighedsliv med Kasper Eistrup. Heri var kameraet på en underlig måde et vidne, en måde at stille spørgsmål på, en måde at være sammen på. Det handler selvfølgelig om at blive rørt et sted, om at komme tæt på en sandhed, en umiddelbarhed. En oplevelse renset for spørgsmål. Der kan dokumentaren noget fiktionen ikke kan. Brask vil i oplægget fortælle om sin fremgangsmåde, sit forhold til dokumentargenren og sin æstetik.

Vibeke Tandberg præsenterer et udvalg af egne værker hvor hun arbejder med sig selv og sin livssituation. Hun vil fokusere på narcissisme som udgangspunkt for kommunikation, snarere end som en betegnelse for indadvendt selvoptagethed.

Rune Gade: Selv/fremstilling - om performance og performativitet i billedkunst

Ud fra nedslag i den internationale samtidskunst diskuteres performative strategier i relation til værkproduktion såvel som subjektproduktion. Hvad vil det sige, at fremstille sig/et selv via kunst? Hvilket selv er det, der fremstilles? Hvad er/gør et ‘selvportræt’ i dag? Hvad er selvfremstillingens kulturelle, sociale og politiske potentialer?

15.15 – 16.00
Afslutningsdiskussion

OPLÆGSHOLDERE

Dorte Høeg Brask

Filminstruktør og lærer ved Den Danske Filmskoles doumentarafdeling. Hun har specielt udforsket den dokumentariske genre, bevæget sig fra den klassiske Cinema Verité, til den søgende og personlige film, og tilbage til den politiske film igen.

Claus Beck-Nielsen (1963-2001)

Forfatter, skuespiller og værkfører ved Gladsaxe teater. Har produceret flere forestillinger, skrevet romaner og udgivet en afdøds selvbiografi. Beck-Nielsen afsøger især feltet mellem liv og kunst.

Rune Gade

Ph.d, adjunkt, ved Institut for kunsthistorie, dans og teatervidenskab, Københavns Universitet. Kurator og kunstkritiker. Arbejder specielt med performativ samtidskunst.

Pasi Falk

Professor i sociologi ved Helsinkis Universitet. Hans aktuelle forskningsfelt omhandler netværkssamfundets moralske og mentale konsekvenser. Han har især i sit store forfatterskab beskæftiget sig med kroppen og dens forhold til moderne kommunikationsteknologi og konsumptionsformer.

Tina Thode Hougaard

Cand.mag. har for nylig afleveret ph.d.-afhandling om sprog og interaktion i dansk webchat. Hun underviser for tiden på Nordisk Institut, Aarhus Universitet.

Britta Timm Knudsen

Cand.mag. ph.d., adjunkt ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet, indenfor kultur og medier. Arbejder aktuelt med realisme, performativitet, dokumentargenrer og begivenhedskultur.

Magdalena Malm

Kurator, bosat i Stockholm. Projektleder på IASPIS internationale udvekslingsprogram. Beskæftiger sig med film og video, og har arrangeret seminarer bl.a. om forholdet mellem kunst og dokumentarfilm.

Vibeke Tandberg

Fotograf, bosat i Berlin. Arbejdsophold i New York og London. Deltaget i gruppeudstillinger over hele verden, og har haft separatudstillinger i blandt andet Tokyo, Paris, Oslo, Milano, London, Berlin, New York og København.

Alejandro Leiva Wenger

Født i Concepción, Chile, bosat i Stockholm, Sverige fra han var 9 år. Debuterede i 2001 med novellesamlingen Till vår ära. SHar desuden bl.a. skrevet filmmanuskripter. Nu studerer han sociologi og filosofi i Stockholm.

Kristin Ørjasæter

Dr. art. litteraturforsker, norsklektor ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet. Har tidligere arbejdet ved Universitetet i Oslo, arbejder specielt med litterær selvfremstilling.

Selma Lønning Aarø

Skønlitterær forfatter, bosat i Oslo. Hun debuterede i 1995 og har udgivet én tekstsamling og fire romaner, hvor av to er oversat til dansk.

Arrangør: Nordisk Institut, Aarhus Universitet


Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to Archive: Centre Calendars 1996-2002

Go to Archive: Centre Calendars 2003

Go to Archive: Centre Calendars 2004

Go to Archive: Centre Calendars 2005Updated 5 January 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.