Topmenu CalendarArchiveLinksFaculty and staffPublicationsResearch projectsSitemapMain page

Centre Activities, Autumn Semester 2005


Globaliseringsforskningen på Humanistisk Fakultet

Globalisering er, sammen med Videnssamfundet og Kognition, Kultur og Kommunikation, af Det Humanistiske Fakultet udpeget som forskningsfokusområde for perioden 2005-2008.

I løbet af september afholdes der indenfor forskningsområdet Globalisering en workshop i hver af de fire forskningsgrupper, som tilsammen den forskningsmæssige satsning på globalisering. Møderne afholdes for at sætte fokus på satsningsområdet og for at danne overblik over eksisterende og potentielle projektfelter.

Alle forskere og Ph.d. studerende ved HUM og SAM med interesse for globaliseringsfeltet inviteres hermed til at deltage. Det gælder især forskere, der allerede har budt ind med projekter. Men også nye deltagere som er i gang med forskning, der kunne passe ind, er meget velkomne i den for dem mest relevante workshop.

NB. Tilmelding kan ske til koordinatoren for de enkelte møder.

Yderlige oplysninger kan fås hos lederen af satsningsområdet ved HUM, Nils Bubandt.


Tema 4: "Globalisering og lokalisering - politik og identitet" .

Kontaktpersoner: Mikael Gravers og Martijn van Beek.

Fredag den 16/9 kl. 13-17 i mødesal 1 i Studenternes Hus.

Globalisering og lokalisering: Hvorfor ledsages den globale centralisering af kommunikative, økonomiske, politiske, bureaukratiske og videnskabelige systemer ofte af kulturel fragmentering og identitetsmæssig splittelse? Fremvæksten af nye former for sociale og kulturelle forskelle undersøges igennem konkrete analyser af blandt andet migration, konflikter, sygdomsbekæmpelse og demokratisering.

Program:

1. Introduktion om satsningsområdet v. Nils Bubandt og Mikael Gravers

2. Kort præsentation af deltagernes projekter.

3. Det fremtidige arbejde: Samarbejde, publikationer, gæsteforelæsere, workshops, konferencer, ansøgninger m.m.

4. Gensidig orientering om relevante begivenheder, initiativer, netværk m.m.

5. Evt. og næste møde.


Tema 2: "Nationer, regioner og netværk på globale præmisser".

Kontakperson: Annette Skovsted Hansen

Tirsdag den 20/9 kl. 13-17 i Preben Hornung stuen i Studenternes Hus.

Globalisering og rum: hvordan struktureres sociale og politiske rum i en globaliseret verden?

Dette afdækkes specifikt i en undersøgelse af reorganiseringen af nationer, regioner og netværk i Europa og i Asien

Program:

1. Introduktion: Mål og midler for forskningen inden for dette tema ved Nils Bubandt og Annette Skovsted Hansen.

2. Bordet rundt: Hvad foregår der her og nu?

3. Opsummering

4. Oprettelsen af emnegrupper blandt andet med henblik på fælles forskningsansøgninger.

5. Forslag til navne på gæsteforelæsere, til emner for en større international konference her i Aarhus og til forskningsmiljøer hvortil vi bør udbygge kontakten.

5. Planlægning af seminarer, konferencer og publicering.


Tema 3: "Æstetik og litteratur på globaliserede betingelser".

Kontakpersoner: Per Stounbjerg og Frits Andersen.

Onsdag den 21. september, kl.15-18 i Preben Hornung stuen i Studenternes Hus.

Globalisering og hybrider: hvordan etableres der i en global verden nye kulturelle udtryk og nye sociale identiteter, der går på tværs af grænser sat af såvel nationale traditioner som af genrer, medier og diskurser? Forholdet mellem globalisering og kulturel hybridisering undersøges især i litteratur, æstetik og sprog.

Program:

1. Kort introduktion af satsningsområdet ved Nils Bubandt og Per Stounbjerg/Frits Andersen

2. Status for de indmeldte projekter og orientering om nye. Vi tager en runde, hvor de deltagere, der meldte ind med projekter, der er anbragt under temaet "Æstetik og litteratur på globaliserede betingelser", orienterer om projektets status. Nye projekter må meget gerne bringes på banen under dette punkt.

3. Undertemaets fremtidige arbejde. Samarbejdsmuligheder, konferencer, gæsteforelæsere, fondsansøgninger m.v.

4. Undertemaets organisering. Herunder valg af ny koordinator

5. Gensidig orientering om relevante begivenheder og initiativer

6. Eventuelt


Tema 1: "Materiel kultur og identitetsdannelse: globalisering i fortid og nutid".

Kontaktperson: Helle Vandkilde

Fredag den 30/9 kl. 13-17, i Richard Mortensen stuen, Studenternes Hus.

Globalisering og tid: hvordan adskiller globalisering i dag sig fra tidligere tiders globalisering?

Dette felt afdækkes især igennem en analyse af materiel kultur (se http://www.aal.au.dk/global/index)

Program:

1. Kort introduktion ved Nils Bubandt & Helle Vandkilde

2. Temaets organisering

3. Status for de indmeldte projekter og orientering om nye: Vi tager en runde, hvor de deltagere, der oprindeligt meldte ind med projekter under temaet, orienterer om deres projekts status (3-5 min). Nye projekter og projektplaner må meget gerne bringes på banen under dette punkt.

4. 20-30 minutters indlæg ved Gæsteprofessor Matthew Spriggs (ANU Canberra): “Material Culture & Globalization: A Micro-View from Vanautu, South Pacific”.

5. Konstituering af de enkelte projektgrupper: duer de oprindelige forslag/emner?

6. Det fremtidige arbejde: Samarbejdsmuligheder, konferencer/seminarer, gæsteforskere, gæsteforelæsere, fondsansøgninger m.v.

9. Publicering

10. Eventuelt


Selvfremstilling som/og branding

Onsdag d. 26. oktober 2005

Nobelparken, bygning 1455 lokale 127

Alle er velkomne

10.15- 10.45: Indledning ved Britta Timm Knudsen (lektor, Nordisk, AU)

10.45 - 11.45: Lene Hansen (lektor, Statskundskab, Københavns Uni-versitet): Politikeres selviscenesættelse: selvbiografien som et medie for politisk identitet og legitimitet

11.45 - 12.45: Anne E. Nielsen (lektor, Handelshøjskolen, Århus): Den 'gode' virksomhed som corporate brand?

12.45- 13.25: Frokostpause

13.30- 14.30: Sofie Esmann Andersen (ph.d-studerende, Handelshøj-skolen, Århus): To buy or not to be: om mærkevarers betydning for teenageres selviscenesættelse

14.30-15.00: Afsluttende debat

Seminaret afholdes i regi af suppleringsuddannelsen i Begivenhedskultur

Arrangør: Nordisk Institut


English for Academics

- For PhD students and full-time teachers and researchers at the Faculty of Humanities

27 October - 15 December 2005

This course aims to improve the participants’ academic writing and presentation skills in English. The lessons will contain any or all of the following elements:

  • Presentations by students of their own particular area of study (max. 15 minutes each)
  • Feedback on presentations by teacher (language problems)
  • Feedback on presentations by teacher and class (presentation technique)
  • Grammar exercises based on error analysis (e.g. use of definite/indefinite article, adjectives/adverbs, countable/uncountable nouns, concord, prepositions, word order)
  • Phonetics (focusing on specific pronunciation problems)
  • Consideration and analysis of genre conventions

But these elements will all be tailored to meet the specific needs of the participants.

Participants are invited to submit up to five pages of unrevised work in progress in English for correction and comment (e.g. part of a paper presentation, scholarly article, dissertation or research proposal). A certain amount of homework and preparation will also be offered.

A relatively advanced level of English skills will be required. If in doubt, please contact one of the teachers in advance.

Dates: Thursdays in weeks 43-50.

Hours: 13.00-15.00.

Location: Meeting room 318, Centre for Cultural Research, building 1451, 3rd floor, Nobel Park, Jens Chr. Skous Vej 3.

Number of participants: max. 15.

Deadline for submission of written work in English: 21 October 2005.

Registration: To register for the course, please send an e-mail including your name, institute and position to Stacey Cozart, Centre for Cultural Research. There is no course fee for employees of the Faculty of Humanities.

Teachers: Nick Wrigley, BA (Oxon), cand.phil., and Stacey Cozart, BA (University of Oregon), cand.mag.

Nick is an Englishman who has been translating and teaching English in Denmark for 27 years, including 11 years at the University of Aarhus and 7 years at the Aarhus School of Business.

Stacey is an American who has been working as the in-house Danish to English translator, copy editor, and proof-reader at the Faculty of Humanities for the past 8 years.

For further information please contact Nick, 8621 4985, or Stacey, 8942 6905.


Investigating welfare from an anthropological perspective

RESEARCH SEMINAR

17-18 November 2005

Arrangør: Dept. of Anthropology and Ethnography, University of Aarhus and Network for Anthropological Analysis of Welfare

Følgende invitation opslås på Det Humanistiske Fakultet v. Aarhus Universitet, udsendes til medlemmer af Netværk for Antropologisk Velfærdsforskning samt opslås som specialekursus v. Afd. for Antropologi og Etnografi.

Der kræves tilmelding til kultur@hum.au.dk senest 10. november 2005. Max deltagerantal er 60.

Konferencecentret, Mødelokale 2 og Preben Hornung Stuen i Studenternes Hus, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C.


Programme (download programme as PDF file)

Thursday, 17. November

09.30-09.45 Welcome by Lotte Meinert, Susanne Højlund and Eva Gulløv
09.45-10.00 Introduction by Susanne Højlund
10.00-10.45 Professor Richard Jenkins, University of Sheffield, UK: Problematising policy: culture, modernity and government. (Download paper - PDF file)
10.45-11.00 Break
11.00-12.00 Professor of Social Policy John Clarke, The Open University, UK: What's culture got to do with it? Welfare, states and nations.
12.15-13.15 Discussion. Discussant: Steffen Jöhncke
13.15-14.15 Lunch
14.15-15.00

Professor Michael Seltzer, Faculty of Economics, Public Administration and Social Work, Oslo University College, Norway: Listening to and Observing Welfare States as an Anthropologist: Research among its clients in Scandinavia and Eastern Europe.

15.00-15.15 Break
15.15-16.00

Dr. Susanne Langer, Research Associate, Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University, UK: ‘Claiming new things’: how bureaucratic technologies create persons and objects (download paper - PDF file)

16.15-17.15 Discussion. Discussant: Susanne Højlund


Friday, 18. November

09.00-09.45 Professor emerita, Dorothy Smith, Department of Sociology & Equity Studies in Education at the University of Toronto, Canada: Institutional Ethnography- the significance of texts for the organization of power.
09.45-10.00 Break
10.00-10.45 Professor Susan Wright, University of Education, Denmark: Anthropology of policy: studying processes of welfare reform.
10.45-11.00 Break
11.00-12.00 Discussion. Discussant: Eva Gulløv
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Summary and discussion of perspectives for anthropological welfare studies

Download a presentation of the speakers (PDF file).