Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Centre Activities 1995

Europastudier: Det nationale og staten

Forelæsningsrække forår 1995

I 1995 fortsættes den tværfaglige afsøgning af det nationales opkomst og etablering indenfor politik, politisk filosofi, litteratur og sprog.

Forårets seminarer har som tema "det nationale og staten". Det er en forløber til en senere undersøgelse af forskelle og ligheder mellem de europæiske nationstater og forholdet mellem nationalitet og statsborgerskab (citizenship and nationhood).

09.02 Jens Hougaard (nordisk/CfK): Ludvig Holberg. En formel analyse
Med udgangspunkt i Holbergs komedier og eftertidens reception af dem diskuteres den klassicistiske æstetik som produktionsæstetik; herunder også skuesplikunsten i 1700-tallet og dens perspektiver.

16.02 Nils Arne Sørensen (historie og engelsk, OU): Storbritanniens lange efterkrigstid, 1918-45
I studiet af dipolomatihistorie og international politik er der en solid tradition for at betragte de to verdenskrige som et sammenhængende forløb, en moderne trediveårskrig med stort set de samme stormagter på hver side, kæmpende om stort set det samme. Indenrigspolitisk hang de to krige ligeledes sammen i lande som Italien og Tyskland. I Storbritannien, derimod, lyder den dominerende ortodoksi, blev 1. verdenskrig hurtigt gjort til en parentes: forbiledet blev atter den edwardianske idyl og de politiske løfter fra valgkampen i 1918 blev hurtigt glemt. Denne opfattelse problematiseres i foredraget, der koncentrerer sig om temaer som ritualisering af erindringen, litterære bearbejdelser af krigserfaringen og krigens karakter som politisk formerende begivenhed

23.02 Tom Nauerby (etnografi): National identitetsdannelse på Færøerne fra midten af 1800-tallet til i dag.
Opbygningen af en national kultur på Færøerne analyseres ud fra nationalsproget og grindefangsten som nationale symboler. Fænomenerne anskues i national, international og transnational sammenhæng

02.03 Annette Jensen (Slavisk): Dannelse af nationale identiteter i det post-sovjetiske Centralasien

16.03 Hjalte Tin (Europastudier): Borgerkrigen i det 20. århundrede

23.03 Jens Hougaard (nordisk/CfK): Romantisk kærlighed
Det sociale system for udveksling af seksuelle tjenesteydelser var anderledes i 1800-tallet, et system for udveksling af kvinder. Det overså at idealdannelserne var anderledes

20.04 Uffe østergård (CfK): Imperium og nationalstat i det internationale politiske system
Hvis det er rigtigt at nationalstaternes tidsalder er ved at være ovre bliver det vigtigt at undersøge alternative organisationsenheder i verdenssystemet. Én fredelig verden ville være en dejlig tanke, men er usandsynlig, da de geopolitisk bestemte interesseforskelle fortsat består. Forgængeren for den centralt styrede territoriale nationalstat var imperiet. De kom i vanry med nationalstaternes opkomst, men var imperierne så dårlige som hævdet af de nationale og demokratiske afløsere?

27.04 Abdi Hassan Jimale: Italiens kolonisering af æthiopien 1936-40 - politisk, kulturelt og økonomisk
Abdi Hassan Jimale er somalier, jurist, doktor i international ret og nu politisk flygtning i Danmark. Forelæsningen holdes på italiensk med dansk simultanoversættelse. Diskussion på engelsk og dansk.

Europastudier afholder i juni i samarbejde med Historisk Institut, AaU, Centre for Social History, Warwick University og Universitá degli Studi di Siena et forskeruddannelsesseminar om "European Social History in the 19th and 20th century"

Endvidere vil der blive arrangementer i forbindelse med det nyoprettede begrebshistoriske netværk.

Næste semester undersøges indholdet af den europæiske civilisation ved hjælp af begrebshistoriske analyser.

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995


Æstetisk seminar

13.09.95 Karin Petersen: Gimme that Jazz for the 90s, Baby! - Autonomi og automatik i medievant musik

27.09.95 Per Højholt: Den nødvendige motor - Erfaringer med prosa. Med udgangspunkt i egne værker

11.10.95 Lars Gustaf Andersson: Teknologisk determinisme og postmoderne melankoli - Billeder af teknologi i amerikansk populærfilm ud fra Bratt Leonard: The Lawn Mower Man (1992)

25.10.95 Niels Lyngsø: Michel Serres og det æstetiske

08.11.95 Marianne Ping Huang: At genre en roman - Fragment, miniature og ornament i Peer Hultbergs Requiem, Præludier, Byen og verden

22.11.95 Carsten Madsen: Paul Cézanne, set fra århus - Cézannes Sensations Colorantes som prisme

06.12.95 Karl Aage Rasmussen: Sider af den ny musiks æstetik - med udgangspunkt i Movements on a Moving Line

Onsdage kl. 1415, lokale 221, Center for Kulturforskning, Finlandsgade 26, århus

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995

Socialanalytik

Forelæsningsrække

I efteråret forestår forskningsprogrammet i socialanalytik tre aktiviteter.

Seminar i socialanalytik har form af en forelæsningsrække ved Lars-Henrik Schmidt med følgende tema:

Praktisk-poetisk filosofi

12.09 1) Et bud på filosofiens situation: Hvad laver filosoffer?

26.09 2) Forholdet mellem teoretisk og praktisk viden: intellektuelle dyder (Aristoteles)

10.10 3) Om kunsten af conferere: Klogskabsreglernes anstændighed (Montaigne)

24.10 4) Praktisk viden i lyset af det 20. århundredes videnskabsfilosofi: Om videnskabernes virkelige historie (Bachelard)

Forelæsningerne er offentlige og finder sted på tirsdage kl. 16.00-18.00 i lokale 221.

Den socialanalytiske Forskergruppes møderække fortsætter.

Tilmelding: Bettina Mogensen Tlf. 89424494

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995

Europastudier: Begrebshistorisk netværk

Forelæsningsrække efterår 1995

Forelæsningerne afholdes kl. 14-16 i lokale 221, Finlandsgade 26

07.09 Suverænitetsbegreber i filosofisk-juridisk lys

ved Ole Spiermann, jurastuderende ved Kbh. Universitet.

Ole Spiermann skrev 1994 juridisk guldmedaljeafhandling om suverænitet overfor folkeret i europæisk politisk filosofi og idéhistorie. Afhandlingen er netop udkommet på Jurist- og økonomforbundets forlag under titlen "Enten & Eller - studier i suverænitetsbegreber". Her plæderes for en opløsning af inkongruensen mellem suverænitet og folkeret til fordel for et dualistisk enten & eller. Til slut formuleres et nyt sæt suverænitetsbegreber og en mere tvangfri beskrivelse af folkeret og folkeretslig argumentation.

14.09 Problems and Paradoxes of the Czech National Revival

ved Vladimír Macura, Praha og gæsteprofessor ved Slavisk Institut, A.U.

Vladimír Macura er leder af Instituttet for Tjekkisk Litteratur under det tjekkiske Videnskabernes Akademi. Ud over at arbejde inden for litteraturvidenskab og semiotik virker han som forfatter og oversætter (fra estisk). Forelæsningen er bl.a. baseret på hans bog Znamení zrodu (“Fødslens tegn”) fra 1983 (rev. udg. 1995), der med semiotisk udgangspunkt analyserer den tjekkiske nationale vækkelse som kulturtype. Herudover vil Macura afholde flere forelæsninger på Slavisk Institut med semotiske, litterære og begrebshistoriske temaer.

28.-30.09 Begrebshistorisk seminar i Helsingfors i samarbejde med Renwal instituttet og Nordisk begrebshistorisk netværk om lutheranismen og nordisk politisk kultur.

05.10 Europas grænser og identitet. Imperier og territorialstater

ved Uffe østergård, CfK.

Hvad karakteriserer Europa i forhold til andre civilisationer? De mange suveræne nationalstater, der tillod kapitalismens ånd at undslippe alle begrænsninger fra verdslige og åndelige magter? Eller er det de grænseoverskridende imperier, det russiske, det habsburgske, det osmanniske, kolonirigerne, den eller de atlantiske civilisationer? Statslig suverænitet har mange former, også i Europa.

11.10 Anerkendelsesforhold mellem stater

ved Thomas Højrup, Institut for Arkæologi og Etnologi, Kbh. Universitet.

Thomas Højrup er etnolog og forsvarede i foråret sin disputats om Stats- og Livsformer. Den falder i tre bind: Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering (SBI 1984), Lønkapital under folkestyre (Rosinante 1989), Omkring livsformsanalysens udvikling (Museum Tusculanum 1995). I forelæsningen diskuteres hvordan staten kan bestemmes som begreb. Problemet er, hvorvidt staten er et kulturhistorisk fænomen, som antaget i de fleste humanistiske discipliner, eller om det omvendt, sådan som Hegel antog, er staten, der er selve fundamentet for kulturen og sæderne.

12.10 Personlig suverænitet som problem for politisk suverænitet

ved Lars-Henrik Schmidt, CfK

02.11 Territorialitet og suverænitet

ved Gorm Harste, Institut for Statskundskab, AU

Gorm Harste er organisationssociolog og politisk teoretiker med basis især i nyere tysk og fransk sociologi og politisk teori.

16.11 Det moderne politikbegrebs oprindelse

ved Gert Sørensen, Romansk Institut, Kbh. Universitet.

Gert Sørensen er lektor i italiensk kulturhistorie og forsvarede for to år siden sin disputats om moderne læsninger af Antonio Gramsci. Med denne bagage undersøger han nu den moderne forestilling om politik som den udformede sig hos Machiavelli og dennes forgængere ved analyse af de tidligste suveræne territorialstater i slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet.

20.11 (mandag) Heldagsseminar om Sydafrika.

Uge 47 (19-26.11) Forelæsninger ved Professor Melvin Richter, New York.

Professor Melvin Richter gæster CfK/Europastudieprogrammet i uge 47 og 48. Melvin Richter er professor ved Hunter College i New York og desuden medlem af School of Historical Studies, Institute for Advanced Study ved Princeton. Richter har især arbejdet med begrebshistorie i relation til idéhistorie og politisk teori. Han vil holde en række forelæsninger med udgangspunkt i sin seneste bog The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction (Oxford University Press 1995).

December

Begrebshistoriske forelæsninger. Vi håber at kunne invitere begrebshistorikeren Gerd van den Heuvel fra Tyskland til CfK. Gerd van den Heuvel har skrevet afhandling om frihedsbegrebet i den franske revolution og adskillige artikler til det fortløbende værk Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820. Han vil i givet fald forelæse om den seneste udvikling inden for den tyske Koselleck-inspirerede Begriffsgeschichte.

Heldagsseminar om Osmannerriget og Tyrkiet.

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995

Ritual and Text

Academic Perspectives on Sinhalese healing Rituals and Buddhist Texts in Sri Lanka

Workshop-seminar at the Centre for Cultural Research, Aarhus University, Room 267.

Monday Sept. 11th. 1995

1. Sinhalese healing Rituals and Text:

9. 15 - 9.30 a.m. Jørgen østergård Andersen. C. f. K.: Introduction: Ritual and Text

9.45 - 11. a.m. Grete Schmidt Andersen, C. f. K.: Palm Leaves Manuscripts and Rituals. The Case of Huniyama

11.15 - 12.30 a.m.Prof. P. G. Meegaskumbura, School of Oriental and African Studies, London: Ritual kavis in the central province of Sri Lanka. The Case of Bali

2. International standards and local traditions:

2. - 3.15. p.m. Jørgen østergård Andersen, C.f.K.: Local and International Conditions for Knowledge. The Case of Ayurveda

3.30 - 4.45 p.m. M. Maithri Murthi, Institut für Kultur und Geschichte Indiens und Tibets, Universität Hamburg: Local and International Standards for the Study of Buddhist Texts. The Case of the Karaniya metta sutta and the Satipatthana sutta.

Tilmelding & yderligere information: Jørgen østergård Andersen, tlf. 8942 4468

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995


Tragedie og tragisk filosofi

Die Geburt der Tragödie som prisme

Symposium. Torsdag d. 23.11. i Richard Mortensen stuen

Nietzsche som filolog

9.00 - 10.15 Niels Henningsen: Begrebsparret det dionysiske og apollinske - genese, historicitet og kulturel kontekst

10.45 - 12.00 Guiseppe Torresin: Nietzsches effekt i den klassiske filologi

Nietzsche og Wagner

13.00 - 14.15 C.C. Møller: Om det wagnerske musikdrama - med nogle kommentarer til Nietzsche og tragediens (gen)fødsel

14.30 - 15.30 Henrik Stampe Lund: Nietzsche kontra Nietzsche kontra Wagner

15.30 - 16.00 C.C. Møller: Komponisten Nietzsche - nogle praktiske eksempler

Fredag d. 24.11. i Hornung stuen

Det tragiske - og så videre

12.00 - 13.15 Niels Lehmann: Optimistisk pessimisme og det historiske kompromis

13.30 - 14.45 Jens Erik Kristensen: Det tragiske som grænseerfaring

15.15 - 16.30 Lars-Henrik Schmidt: Fra tragedie til tragisk filosofi

16.30 - 17.00 Afsluttende diskussion

Arrangører: Jens-Erik Kristensen og Niels Lehmann

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995


South Africa Discussion Day

6 December 1995

The purpose of our discussion-day is twofold. To stimulate a more vigourous discussion on South Africa inside and outside the academic community, and to strengthen contacts among primarily Danish academics doing research on South Africa. Prof. André du Toits comments on the Truth and Reconciliation Commission will focus the first part of the discussion, and the short presentations of research on South Africa in Denmark will focus the second part of our discussion. The rapidly changing development in South Africa opens up a whole new environment for research - how are we to take stock of this new situation? New topics and new commitments present themselves - how shall we in ours research answer these challenges? Desmond Tutu once said that South Africa can be seen as a model of the world with all its contradictions, do South Africa indeed has a pertinence for the discussion of political and social developments on an African or even a global scale?

Prof. André du Toit, University of Cape Town has been a key person in the establishment of the Truth and Reconciliation Commission. He is editor of the radical Afrikans magazine Die Suid Afrikaan and the author of a number of books including the pionering "Afrikaner Political Thought, 1780 - 1850" 1983 (with Hermann Giliomee) and "Democracy and the Narrative Interpretation of Political Violence in South Africa" (in press). Prof. André du Toit will be guestprofessor at the Centre for Cultural Research, århus University in December 1995 and lecture on "Afrikaner Calvinism. Othering Discourses and the Origins of Racial Ideology" on Dec. 7th, and on "Methods in Intellectual History and Intellectual History in a Colonial and Post-Colonial Context" on Dec. 14.

Participants are invited from Københavns Universitet, Odense Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, ålborg Universitet, Center for Udviklings Studier, Center for Konflikt og Fredsforskning, Dansk Udenrigspolitisk Institut, Handelshøjskolen København, Det danske Udenrigsministerium, Care Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Ibis, Politiskolen, Sydafrikakommitéen, Den Sydafrikanske Ambassade København, Images of Africa, Nordiska Afrika Institutet Uppsala, Svensk Utenrikspolitisk Institut Stockholm, Norsk Utenrikspolitisk Institut Oslo, Forskningsstiftelsen Fafo Oslo, Christian Michelsen Institutet Bergen, Leiden University and Institute of Social Studies Haag.

Information: Hjalte Tin, Centre for Cultural Research

tel. 8942 4446, fax. 8610 8228, e-mail kultht@cfk.hum.aau.dk

Sted: Studenternes Hus, Mødelokale 1, Katrinebjergvej,

10.00 - 12.30 Morning session

The Truth and Reconciliation Commission

10.00: Prof. Uffe østergård, CfK, Chairperson: Welcome

10.15 - 11.15: Prof. André du Toit, University of Cape Town, Dep. of Pol. Science:
The Truth and Reconciliation Commission as a focal point for current political developments in South Africa.

11.15: Questions, commentary and discussion.

12.30 - 13.30: Lunch at Stakladen, Studenternes Hus

13.30 - 17.00 Afternoon session

Research on South Africa in Denmark

13.30 - 15.00: Presentation of projects and perspectives

Prof. Preben Kaarsholm, & Assistant Prof. Thomas Hansen, International Development Studies, Roskilde University: Livelihood, identity, and organisation in situations of instability - South Africa in Comparative Perspective"

Hjalte Tin, PhD-researcher, Centre for Cultural Research: Anatomy of Civil War. Social disintegration in South Africa 1976 - 1994. PhD-research project.

Leonard Martin, PhD-researcher, Centre for Cultural Research: The research situation in South Africa, questions of strategy and production of knowlegde: comments on the new situation.

15.30 - 17.00: General discussion and exchange of research experience

Go to...Back to Centre Calenders 1988-1995


Go to...Go to Archive: Centre Calendars 1988-1995

Go to...Go to Archive:Centre Calendars 1996-2002


Updated 5 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.