Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Nordisk kunsthistorikerkongres

15.-17. august 2003

Ridehuset, Langelandsgade 139

Aarhus Universitet

Tema: Udstillingsæstetik

Kongressen er berammet til århus 15.-17. august 2003, hvor værtsinstitutionen, Afdeling for Kunsthistorie, kan fejre sit 50-års-jubilæum, samtidig med at Aarhus Universitet fylder 75 år. Der er tidligere udsendt en udførlig manchet for kongressen. Derfor skal det blot her anføres, at temaet »udstillingsæstetik« omfatter såvel analyse af specifikke kunstudstillinger som museumsarkitektur. Temaet vedrører således kunstens iscenesættelse på forskellige niveauer og spænder fra enkeltværkets medtænkte præsentationsramme til museets betydningsfulde indplacering i byrummet. Kongressen vil blive afsluttet med en paneldiskussion, og to internationale kapaciteter inden for feltet er inviteret til at holde de åbnende key-note-forelæsninger. Kongressen er støttet af Nordisk Kulturfond, Statens humanistiske Forskningsråd, Aarhus Universitets Forskningsfond og Center for Kulturforskning.


Go to...NY: "Ankomst til århus" (artikel om århus)

Go to...Program

Go to...Temaer og papersProgram

FREDAG 15.8 2003

Ridehusets foyer

09.00-11.00 Registrering

Ridehusets store sal / fælles

11.00-11.15 Velkomst ved formanden for Nordiks bestyrelse Britt-Inger Johansson og afdelingsleder Hans-Jørgen Frederiksen, Afdeling for Kunsthistorie, Aarhus Universitet

11.15-12.15 Keynote-forelæsning. Mary Anne Staniszewski: Exhibitions as Mirror: Art and Everyday Life. Introduktion og ordstyrer: Anders Troelsen

12.15.-12.30 Diskussion

Ridehusets foyer

12.30-13.45 Frokostpause

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

13.45-15.15 Præsentation af papers (se særskilt program)

Ridehusets foyer

15.15-15.30 Kaffepause

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

15.30-17.00 Præsentation af papers (se særskilt program)

Ridehusets foyer

17.15-18.30 Reception i Ridehusets foyer med Afdeling for Kunsthistorie som vært

LØRDAG 16.8 2003

Ridehusets store sal

09.00-10.00 Keynote-forelæsning. Charlotte Klonk: Changing Displays of Art in German Museums 1900-1930. Introduktion og ordstyrer: Anne-Louise Sommer

10.00-10.15 Diskussion

Ridehusets foyer

10.15-10.30 Kaffepause

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

10.30-12.45 Præsentation af papers (se særskilt program)

Ridehusets foyer

12.45-14.00 Frokostpause. »Bogbord«

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

14.00-15.30 Præsentation af papers (se særskilt program)

Ridehusets foyer

15.30-15.45 Kaffepause

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

15.45-17.15 Præsentation af papers (se særskilt program)

19.00-22.00 Reception og middag på århus Rådhus

SØNDAG 17.8 2003

09.30-11.00 Modtagelse på ARoS - århus' nye, endnu ikke ibrugtagne kunstmuseum. Mødested: Aros Allé neden for Musikhuset (det lille gule hus ved indgangen til byggepladsen)

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

11.30-13.00 Præsentation af papers (se særskilt program

Ridehusets foyer

13.00-14.15 Frokostpause. »Bog-bord«

Ridehusets store sal / Ridehusets lille sal / Lokale 124

14.15-15.45 Præsentation af papers (se særskilt program)

Ridehusets foyer

15.45-16.00 Kaffepause

Ridehusets store sal

16.00-17.30 Museet og udstillingen i fremtiden. Afsluttende paneldiskussion

Panel: Ane Hejlskov Larsen (ordstyrer), Maria Görts, Maria Hirvi, Jørgen Lund.

Ridehusets store sal

17.30-18.00 Generalforsamling i NORDIK

MANDAG 18.8 2003

10.00-16.00 Busudflugt til Silkeborg Kunstmuseum og Kunstcentret Silkeborg Bad (afgang fra Kasernen, Langelandsgade 139). Kræver særlig tilmelding.

Konferencen støttes af Aarhus Universitets Forskningsfond, Statens Humanistiske Forskningsråd, Nordisk Kulturfond og Center for Kulturforskning

Top of pageTemaer og papers

B. Click på navnene for at kigge på abstracts.

Det virtuelle museum

Ordstyrer: André Wang Hansen

Per Dahlström: Konst på internet. Funderingar kring nätet som konstarena

Line Daatland: Rom i bevegelse. Kunstverkets kontekst i den virtuelle museumssutstillingen

Ane Hejlskov-Larsen: Cyberudstillinger - og digital udstillingsdramaturgi

Anne Sophie Warberg Løssing: Internettet som udstillingsramme

Udstillingsanalyse og metodik

Ordstyrer: Mikkel Bolt Rasmussen

Maria Hirvi: Ramen, agoran och tröskeln - anteckningar om konstutställingens metodologi

Rune Gade: Hvad er udstillingsanalyse?

Hans Dam Christensen: Billedrammer. Kunsthistorie som udstillingspraksis

Elisabeth Bodin: Udstillingen mellem flimmer og fokus

Lene Burkhard: Fra dannelsesrum til til oplevelsesrum

Elisabeth Cederström: Hvorfor laver vi udstillinger?

Udstilling og installation

Ordstyrer: Marta Edling

Niels Marup Jensen: Blikkets territorium - kunstmuseet i den virtuelle kultur og det visuelle kunstmuseum

Ulla Angkjær Jørgensen: Udstilling i dialog med kroppen

Kati Kirvinen: The Fractured Narrative and the Screen Based Environments of Multi-Screen Video Installations

Udstilling og »Gesamtkunstwerk«

Ordstyrer: Catharina Nolin

Jan Zahle: Et meta-museum som Gesamtkunstwerk. Den kgl. Afstøbningssamlings opstilling i Vestindisk Pakhus i København

Nils Messel: Emanuel Vigelands museum

Liisa Lindgren: Purnu: Aimo Tukiainens allkonstverk

Udstillingskataloget

Ordstyrer: Anna Krogh

Terje Borgersen: Kunstverkets skrustikke - om katalogens tekst og bildebruk

Udstilling af design

Ordstyrer: Anne Louise Sommer

Christina Zetterlund: Designmuseum som konstmuseum eller etnografisk museum

Johanna Rosenqvist: Wiener Werkstätte-avdelingen på MAK och Allkonstverkets anda (MAK er Museum für angewandte Kunst i Wien)

Kicki Sjögren: Det gränslösa museet - en kritisk analys av samtidskonstens position i MAKs samlingar

Jørn Guldberg: Skandinavisk design som udstilling. En analyse af udstillingen »Design i Scandinavia« 1954-57

Trond Indahl: MOT - Mennesket og tingene. Ny fast utstilling ved Vesterlandske Kunstindustrimuseum i Bergen 1996-98

Museumsarkitektur

Ordstyrer: Susanna Pettersson

Søren S. Sørensen: Arkitektstudenters møte med problematikken rundt utforming av bygg og rom for presentasjon av kunst.

Anders Bergström og Victor Edman: Folkhemmets museum - iscensättningar av Sveriges förflutna

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Eigtved og Libeskind (Om to museumstyper)

Sisse Tanderup: Erindringsrum (Rossis Bonnefantenmuseum i Maastricht)

Line Maria Bruun: The Spiral (Daniel Libeskinds tilbygning til Victoria & Albert Museum i London)

Udstillingsanalyser

Ordstyrer: Liisa Lindgren, Maria Fabricius Hansen og Peter Brix Søndergaard

Olga Schmedeling: Tre kategorier kunstmuseer, tre utstillingsmåter og tre fortsatt virksomme kunstparadigmer

Jørgen Bakke: Utstillingskunst og romkunst i det gamle Hellas

Hans-Olof Boström: Det Gud skapat och människan förfärdigat - museologiska reflektioner över konstskåpen

Anne Aurasmaa: The form of knowledge

Margrethe Floryan: Thorvaldsens autenticitet. Museet, kuratorerne og kopierne

Erik Mørstad: Edvard Munchs utstillingsprosjekt: Fra »billedserie« til »Livsfrise«

Mikkel Bolt Rasmussen: Udstillingen som konstrueret situation (Om den situationistiske manifestation »Destruktion af RSG-6«, Odense 1963)

Charlotte Bydler: Biennalen: den demokratiska utställningen

Camilla Nyberg: Växelverkan i utställningskonceptet i konstmuseibyggnader uppkomna ur forna hem och senare tillkomna tillbyggnader

Susanna Pettersson: Privata passioner och professionella drömmar: Att bygga upp en idealisk konstsamling i 1800-talets Finland

Leila Tuuli: Den privata sfärens omformning vid övergången till ett offentligt museum

Minna Törmä: Ancient objects in a modern setting: The Didrichsen Art Museum

Ilona Räiha: An Exhibition Creating a Category. An Example: »The Art of Assemblage«, 1961.

Panel: Britt-Inger Rasmussen (ordstyrer), Maria Görts, Maria Hirvi, Jørgen Lund.

Top of page


Updated 14 August 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.