Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Humaniora og sundhedsvidenskab

Fredag-lørdag d. 26.-27. maj 2000
Den gamle festsal på Psykiatrisk Hospital, Risskov.
Arr.: Steen Busck, Hans Fink, Uffe Juul Jensen, Christian Aalkjær, Bent Rosenbaum og Eivind Thorling

Humanistisk og sundhedsvidenskabelig forskning bidrager begge til forståelsen af hvad det vil sige at være et menneske, og ingen af dem kan i denne bestræbelse undgå allerede i udgangspunktet at forudsætte en mere eller mindre udtalt, mere eller mindre sammenhængende menneskeopfattelse. Den stærke naturviden-skabe-lige orientering i det seneste århundredes sundhedsvidenskab har sammen med forskellige tendenser til kraftig markering af humanioras autonomi bidraget til at der kan synes at være en dyb kløft eller direkte konflikt mellem de to videnskabsområders menneskeopfattelser. Hertil kommer ofte store forskelle i opfattelsen af hvorledes sygdom og sundhed grundlæggende skal forståes - forskelle som kan komme højst konkret til udtryk i den løbende politiske og samfundsmæssige debat om hvordan sundhedsvæsenet og sundhedsuddannelserne skal udformes. Kulturkløften mellem fakulteterne er af meget mere end akademisk betydning.

Konferencen er et forsøg på at finde en frugtbar måde at rejse spørgsmålet om de eksisterende forskelle er uomgængelige vilkår for en nutidig videnskabelighed, eller om de to sider med fordel kunne tage ved lære af hinanden og i givet fald hvordan.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Institut for Filosofi.


PROGRAMME
Fredag d. 26. maj
10.00-13.00 Humaniora og sundhedsvidenskab. Historisk og aktuelt.
Eivind Thorling
Uffe Juul Jensen
14.00-17.00 Menneskeopfattelsen
Ole Hartling
Bent Rosenbaum
Poul Pedersen
Lørdag d. 27. maj
09.00-12.00 Sygdom, samfund og kultur
Signild Vallgårda
Niels Høiby
Halfdan Mahler
13.00-16.00 Lægevidenskabelig uddannelse og humanistisk dannelse
Steen Wackerhausen
Christian Aalkjær

OPLæGSHOLDERE

CHRISTIAN AALKJæR
Dr.med. og professor ved Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet.

OLE HARTLING
Dr.med. og adm. overlæge ved Vejle Sygehus.

NIELS HøIBY
Dr.med., professor og overlæge ved Rigshospitalet.

UFFE JUUL JENSEN
Mag.art. og professor ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

HALFDAN MAHLER
Fhv. generalsekretær for WHO.

POUL PEDERSEN
Mag.scient. og lektor ved afdelingen for Etnografi, Aarhus Universitet.

BENT ROSENBAUM
Overlæge i psykiatri, KAS, Glostrup.

EIVIND THORLING
Dr.med. og museumsinspektør ved Steno Museet

SIGNILD VALLGåRDA
Cand.mag., Dr. med. og lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

STEEN WACKERHAUSEN
Ph.d. og lektor ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.