Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Humaniora og teologi

Fredag-lørdag d. 17.-18. november 2000 · Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet · Arr.: Steen Busck, Hans Fink, Niels Grønkjær og Hans Hauge

På middelalderuniversiteterne var teologien med selvfølgelighed det fornemste fakultet. Humaniora var ikke et selvstændigt fakultet, men humanistiske emner indgik sammen med matematiske og naturvidenskabelige i den forberedende undervisning, der blev varetaget af det underordnede fakultet for de frie kunster. På de moderne universiteter er fakulteterne principielt sideordnede, men i de seneste generationer har det været naturvidenskabens kerneområder, der har sat de idealer for videnskabelighed, som andre fakulteter har måttet indordne sig i forhold til. Det har udgjort en fælles udfordring for humaniora og teologi; men også en udfordring, de forskellige humanistiske og teologiske discipliner har reageret ganske forskelligt på, og som måske stiller sig med særlig radikalitet for selve ideen om en specifikt teologisk videnskabelighed.
Dette seminar er et forsøg på at tematisere forskelle og ligheder mellem former for videnskabelig selvforståelse på de humanistiske og teologiske fakulteter, og især på områder der ligger hinanden nær, og hvor den gensidige påvirkning har været stor; men hvor behovet for distancering fra den ene eller den anden side også har kunnet opleves som særlig påtrængende. Det gælder de historie- og tekstvidenskabelige områder, og det gælder den filosofiske og teologiske etik. Hvordan er det aktuelt med front og bro her?


PROGRAM

Fredag 17. november

10.00-13.00 Humaniora og teologi. Historisk og aktuelt
Peter Widmann
Hans Hauge
14.00-17.00 Humaniora og teologi. Omgangen med tekster
Ole Davidsen
Erik A. Nielsen
Lørdag 18. november
09.00-12.00 Humaniora og teologi. Videnskabsidealer
Carsten Pallesen
Armin Geertz
Steen Busck
13.00-16.00 Humaniora og teologi. Etikken som mellemværende
Svend Andersen
Hans Fink
Peter Kemp

OPLæGSHOLDERE

SVEND ANDERSEN
Dr.theol. og professor ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet.

STEEN BUSCK
Cand.mag. og lektor ved Historisk Institut, Aarhus Universitet.

OLE DAVIDSEN
Dr.theol. og lektor ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet.

HANS FINK
D.Phil. og docent ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet.

ARMIN GEERTZ
Dr.phil. og professor ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

HANS HAUGE
Dr.phil. og lektor ved Institut for Engelsk Filologi, Aarhus Universitet.

PETER KEMP
Dr.theol. og docent ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet og leder af Center for Etik og Ret.

ERIK A. NIELSEN
Dr.phil. og docent ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

CARSTEN PALLESEN
Ph.d. og lektor ved Institut for Systematisk Teologi, Københavns Universitet.

PETER WIDMANN
Dr.theol. og professor ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet.

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.