Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page


Humaniora og Naturvidenskab

Fredag-lørdag d. 19.-20. november 1999.
Det naturvidenskabelige fakultet Auditorium G2, Bygning 532
Arr.: Jens Ulrik Andersen, Steen Brock, Steen Busck, Hans Fink, Henry Nielsen og Kurt Møller Petersen

Det humanistiske og Det naturvidenskabelige fakultet har en fælles oprindelse i middelalderuniversiteternes frie fakultet ? artes liberales, men blev senere delt som Philosophia Moralis og Philosophia Naturalis. Denne deling er gennem århundreder og i skiftende perspektiver blevet set som en dyb spaltning mellem »to kulturer«: Den humanistiske og den teknisk-naturvidenskabelige. Hvordan man end vender og drejer det (og selv når man tager i betragtning at hverken humaniora eller naturvidenskab udgør homogene blokke) er der nogle kulturkløfter og nogle gensidige projektioner mellem de to fakulteter, som det må være vigtigt at forholde sig bevidst og reflekteret til. For lige så åbenlyse forskellene er, lige så åbenlyst er det at en gensidig påvirkning og et mere alment fællesskab gør sig gældende. Teknisk modernisering har været en helt afgørende faktor i den kulturelle modernisering; men også omvendt, og på et eller andet niveau er det den samme verden og det samme menneske som udforskes fra begge sider ud fra en fælles interesse i at forstå og forklare os selv og den verden, vi lever i. Seminaret vil forsøge at tematisere disse komplekse forhold fra begge sider af kløften.


Program

Fredag d. 19. november, 1999

10:00-13:00 Helge Kragh, Hans Fink: Humaniora og naturvidenskab. Historisk og aktuelt.
14:00-17:00 Hans Siggaard Jensen, Hans Buhl, Niels Ole Finnemann: Kultur og teknik
Lørdag d. 20. november, 1999
09:00-12:00 Claus Emmeche, Kirsten Hastrup, Svend Aage Madsen : Menneskeopfattelsen
Læs Kirsten Hastrups oplæg
13:00-16:00 Jens Ulrik Andersen, Søren Kjørup, Poul V. Thomsen: Kulturkløft?

Foredragsholdere

JENS ULRIK ANDERSEN
Mag. scient. og professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

HANS BUHL
Ph.d. og museumsinspektør, Steno Museet, Aarhus. Har bl.a. skrevet »Buesenderen« om historien bag den første rigtige radiosender.

CLAUS EMMECHE
Ph.d. og lektor ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet Den naturvidenskabelige enhedskulturs død (1998), Naturvidenskab-sand almen dannelse (1999).

HANS FINK
D. Phil. og docent ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet »Naturens enhed og videnskabernes. Kulturforskning som naturforskning« i H. Fink og K. Hastrup: Tanken om enhed i videnskaberne, århus (1990).

NIELS OLE FINNEMANN
Dr. phil. og leder af Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet. Harbl.a. skrevet Tanke, sprog og maskine, København (1994).

KIRSTEN HASTRUP
Dr. scient. soc., professor ved Institut for Etnologi og Antropologi vedKøbenhavns Universitet og leder af Det danske center formenneskerettigheder. Har bl.a. skrevet »Videnskabens Magi« i H. Fink og K. Hastrup: Tanken om enhed i videnskaberne, århus (1990).

HANS SIGGAARD JENSEN
Mag. art. og professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København. Har bl.a. sammen med Henry Nielsen, Keld Nielsen og Flemming Petersen skrevet Risø, National Laboratory - Forty Years of Research in a Changing Society (1998) om forskningscenter Risøs historie.

SøREN KJøRUP
Mag. art. og professor i de humanistiske videnskabers teori ved Roskilde Universitetscenter. Har bl.a. skrevet Menneskevidenskaberne, Roskilde (1996).

HELGE KRAGH
Dr. scient. og professor ved Institut for Videnskabernes Historie, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet Videnskabens væsen, Kbh (1999).

SVEND AAGE MADSEN
Forfatter

POUL V. THOMSEN
Mag. scient. og lektor ved Center for Naturfagenes Didaktik, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet artikler om naturvidenskabernes didaktik.

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.