Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Humaniora og samfundsvidenskab

Torsdag-fredag d. 27.-28. maj 1999
Gavlværelset, Juridisk Institut
Arr.: Steen Busck, Jørgen Dalberg-Larsen, Hans
Fink, Jørn Loftager og Ebbe Yndgaard

Bortset fra jura der har været et selvstændigt fag eller fakultet fra de første middelalderuniversiteters tid, er de samfundsvidenskabelige fag (økonomi, sociologi og politisk videnskab) først relativt sent blevet udskilt som selvstændige videnskaber; deres sammenknytning med det juridiske fagområde i et samfundsvidenskabeligt fakultet er af endnu nyere dato, og var led i en videnskabeliggørelse efter et overvejende naturvidenskabeligt forbillede og dermed i et metodologisk og også emnemæssigt brud med de humanistiske åndsvidenskaber.

Der er således forskellige traditionelle modsætningsforhold mellem samfundsvidenskaberne og de »humanistiske samfundsvidenskaber«, historie, etnologi og etnografi, (hvoraf sidstnævnte har en interessant tvetydig placering). I de seneste år er disse modsætninger måske blevet opblødt noget, men der gør sig stadig store kulturelle forskelle gældende mellem de to fakulteter.

Konferencen vil såvel historisk som aktuelt afsøge grænsefladerne, modsætningerne og samarbejdsmulighederne mellem de forskellige humanistisk og samfundsvidenskabelige fag. Den herskende arbejdsdeling mellem de to områder er ikke nødvendigvis udtryk for en villet hensigtsmæssighed.


PROGRAM

Torsdag, d. 27. maj, 1999

10.00-13.00 Humaniora og samfundsvidenskab. Historisk og aktuelt. Margareta Bertilsson og Bernard E. Jensen. Læs Margareta Bertilssons oplæg
13.00-17.00 Værdier og holdninger. Humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange.
Jørgen Goul Andersen, Thomas Højrup og Torben K. Jensen
Fredag, d. 28. maj, 1999
09.00-12.00 Velfærdsstaten som humanistisk og samfundsvidenskabeligt begreb.
Jørgen Dalberg-Larsen, Uffe Juul Jensen, Erik Jørgen Hansen og Asbjørn Sonne Nørgaard
13.00-17.00 Samarbejde over fakultetsgrænserne. Barrierer og muligheder.
Hans Fink, Jørn Loftager, Ton Otto og Ebbe Yndgaard

GUEST SPEAKERS

JøRGEN GOUL ANDERSEN
Cand.scient.pol. og professor ved Institut for økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet. Har bl.a. skrevet Borgerne og lovene (1998).

MARGARETA BERTILSSON
Dr.phil. og professor ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Har bl.a. udgivet og bidraget til Rätten i forvandling, 1995.

JøRGEN DALBERG-LARSEN
Dr.jur. og professor ved Afdeling for retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet Ret, tekst og kontekst (1998).

HANS FINK
Dr.Phil. og docent ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet »Etikkens epoke og epokens etik« i M.Bertilsson og M.Carleheden (red.): Det goda livet (1995).

THOMAS HøJRUP
Dr.phil. og lektor i europæisk etnologi ved Institut for arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet »Den suveræne stats krav til borgerne ? og borgernes krav til staten« (sammen med Uffe Juul Jensen) i H.H.Brydensholt (red.): Brugeren viser vej (1993)

BERNARD ERIC JENSEN
Mag.art. og lektor i historie og historiedidaktik ved Danmarks Lærerhøjskole. Har bl.a. skrevet Danmarkshistorien - en erindringspolitisk slagmark (1998).

UFFE JUUL JENSEN
Mag.art. og professor ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet »Den suveræne stats krav til borgerne - og borgernes krav til staten« (sammen med Thomas Højrup) i H.H. Brydensholt (red.): Brugeren viser vej (1993).

TORBEN K. JENSEN
Ph.d. og lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet Politik som praksis.

JøRN LOFTAGER
Cand.mag. og lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Har bl.a. udgivet og bidraget til (med Erik Oddvar Eriksen): The Rationality of the Welfare State (1996)

ASBJøRN SONNE NøRGAARD
Cand.scient.pol. og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet The Politics of Institutional Control.

TON OTTO
Dr.phil. og professor i Etnografi, Aarhus Universitet. Har bl.a.. skrevet Social Practice and the Ethnographic Circle: Rethinking the 'Ethnographer 's M agic' in a Late Modern World (1997)

EBBE YNDGAARD
Cand.polit. og professor ved Institut for økonomi, Aarhus Universitet. Har bl.a. skrevet (med Karsten Laursen) "Nytte og moral" i Festskrift til Erik Harsaae.


Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editorr at Centre for Cultural Research.