Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Immanent transcendens

2-dages seminar om æstetisk, religiøs og metafysisk erfaring
Torsdag d. 28. - fredag d. 29. september 2000 · Kaserne Scenen
Arr.: Metafysisk Metafysisk Forskningslaboratorium for Studerende, Aarhus Universitet

Man kan beskæftige sig meningsfuldt med metafysik uden at lade det hele gå op i metafysikkritik - denne erkendelse blev populær i slutningen af 1980'erne. I 1990'erne blev det endvidere synligt, at metafysikken selv har været kritisk fra begyndelsen af - metafysikkritikken opstod altså ikke først med Immanuel Kant. Disse erkendelser til trods anskues den klassiske metafysik alligevel stadig på en bestemt måde. Den reduceres til tænkning, som orienterer sig ved logisk erkendelse alene. Når man i 1980'erne ville beskæftige sig konstruktivt med metafysik, arbejdede man derfor kun med moderne metafysik. I den klassiske metafysik kunne man kun få øje på den tænkning, der alene orienterer sig ved logisk erkendelse - i moderne metafysik derimod en hel masse andet også. Endvidere: Når man i 1990'erne ville redde traditionen ved at påpege dens immanente selvkritik, havde man ikke vanskeligt ved i den at finde spor af næsten oplysnings-moderne bevidsthed. For man reducerede den klassiske metafysik til det ene element, som man ønskede at arve: tænkning, som orienterer sig ved logisk erkendelse alene.

Her ved årtusindeskiftet er det imidlertid måske muligt at rette opmærksomheden mod andet i overleveringen end det, der bekræfter den oplysnings-moderne bevidsthed. Der er i den klassiske metafysik en »anden« tradition at grave frem end den, der traditionelt har været i fokus. I traditionen selv findes nemlig en (anden) tradition for et bredere metafysikbegreb end det, som Kant har bibragt sine kritiske efterfølgere. Denne »anden« tradition i den klassiske metafysik er en tradition for tænkning, som orienterer sig ved metafysisk erfaring - ikke kun ved logisk erkendelse. Det er en underbelyst tradition, men den udgør en rig arv, som er blevet videregivet fra Plotin til Walter Benjamin. Og det er en tradition, som det er nødvendigt at udforske, hvis man vil spore de historiske rødder til og forstå den moderne metafysik, der blev fattet præliminær interesse for i slutningen af 1980'erne.

Seminaret Immanent transcendens handler om den metafysiske erfarings idéhistorie og erfaringsmetafysikkens filosofier og manifestations-former. På seminaret vil både klassiske og moderne forsøg på filosofisk at begribe den metafysiske erfaring og at fundere en filosofi i denne blive tematiseret. Og seminaret vil ikke kun behandle filosofiske refleksioner af metafysisk erfaring, men også erfarings-metafysikkens religiøse og æstetiske manifestationsformer. Væsentlige spørgsmål til diskussion vil således være: Hvad kendetegner metafysisk, religiøs og æstetisk erfaring, og hvordan forholder disse sig til hinanden? Hvorledes skelne mellem metafysiske, religiøse og æstetiske erfaringers klassiske og moderne manifestationsformer? Hvad fordres af en filosofisk æstetik for at begribe profan metafysik i moderne kunst? Hvilke konsekvenser har det for teologien og filosofien, hvis de lader henholdsvis religiøs og metafysisk erfaring danne afsæt, mål og målestok?


PROGRAM

Torsdag d. 28. september

10.00-11.00 Prof., dr. Rüdiger Bubner: Demokratisierung der Ästhetik
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Diskussion med Rüdiger Bubner
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Digter Søren Ulrik Thomsen: Poetisk form og æstetisk skaben
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Diskussion med Søren Ulrik Thomsen
15.00-15.15 Pause
15.15-17.00 Lektor, dr.theol. Jørgen I. Jensen samt pianisterne Erik Kaltoft og
Frode Stengaard: Den nye musik og metafysikken
18.30-19.30 Middag
20.00-22.00 Billedhugger Ingvar Cronhammer og forfatter Peter Laugesen:
Kunstværkets begivenhed
Fredag d. 29. september
10.00-11.00 Prof., dr. Arild Linneberg: Når kunst vækker filosoferen - fra
Baumgarten til Adorno
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Diskussion med Arild Linneberg
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Lektor, dr.theol. Jakob Wolf: Når Gud er allesteds nærværende -
om Luther og Løgstrup
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Diskussion med Jakob Wolf
15.00-15.15 Pause
15.15-17.00 Lektor, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen og docent, dr.phil. Erik A. Nielsen: Byzantinske motiver - mystisk religiøse erfaringer

OPLæGSHOLDERE

RÜDIGER BUBNER
Prof., dr., Institut for Filosofi ved Heidelberg Universitet, Tyskland. Har beskæftiget sig med bl.a. tysk idealisme, hermeneutik og kritisk teori samt filoso-fisk æstetik. Blev i kredse af litterær-hermeneutisk observans kendt i Danmark med bogen Ästhetische Erfahrung og har endvidere udgivet bl.a. Hermeneutik und Dialektik (1970), Handlung, Sprache und Vernunft (1976) og Innovationen des Idealismus (1995).

INGVAR CRONHAMMAR
Billedhugger. Er repræsenteret i en lang række offentlige samlinger samt offentlige byrum i Danmark og Sverige og tildelt en lang række priser, legater og medailler. Afdelings-leder på Billedhuggerskolen, Fyn 1990-1995, og leder af forskningsprojektet "Laboratorium for Tid og Rum" (s.m. Brandts Klædefabrik og Det fynske Kunstakademi) 1995-1997. Varetager endvidere bestyrelses-, råds- og udvalgsposter, censorhverv m.v.

HANS JøRGEN FREDERIKSEN
Lektor, mag.art., Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet. Har beskæftiget sig med bl.a. dansk middelalder og reformationstid, symboler i religiøs kunst og nyere dansk kirkekunst. Har i denne forbindelse udgivet bl.a. Troens billeder (sm.m. Lise Gotfredsen) (1987) og Troens kunst (sm. m. Inger Lise Kolstrup) (1993) samt Det levende lys: billeder af Hildegards visioner (sm.m. Kirsten Kjærulff) (1998).

JøRGEN I. JENSEN
Lektor, dr.theol., Institut for Kirkehistorie ved Københavns Universitet. Arbejder i feltet mellem teologi og æstetik, har beskæftiget sig med den nye musiks kulturhistoriske betydning og deltog fra 1972-1984 i en arbejdsgruppe hos Per Nørgaard. Har bl.a. udgivet Sjælens musik (1979), Efterklange (1983), Per Nørgaards musik (1986) og Den fjerne kirke (1995).

ERIK KALTOFT
Pianist. Uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og i Frankrig af Yvonne Lefébure. Har som medlem af kammermusik-grupperne The Elsionore Players og LINensemble turneret i Sydamerika, Japan, Korea og Europa. Er stærkt engageret i det århusianske musikliv og især interesseret i samtidsmusik. Har medvirket ved uropførelsen af mere end 150 værker - hovedsagligt danske.

PETER LAUGESEN
Forfatter. Medlem af Det danske Akademi fra 1997 og tildelt en lang række priser, legater og medailler. Har udgivet en lang række bøger, herunder bl.a. følgende digtsamlinger, dramatik og oversættelser: Når engle bøvser jazz (digte, 1998), Jailbird (skuespil, 1997) og Heinrich von Kleist: Prinsen af Homburg (oversættelse, 1996) samt i udlandet: Building le Bunker, ARcane 17, Saint Nazaire (1992).

ARILD LINNEBERG
Prof., dr., Institut for Almen Litteraturvidenskab ved Bergen Universitet, Norge. Udgav i 1990-1992 Norsk litteraturkritikks historie, 1770-1940 sammen med Edvard Beyer og Morten Moi. Har endvidere skrevet bl.a. Bastardforsøk (1984) og sammen med Vigdis Hjorth Ubehaget i kulturen: roman (1995) samt oversat Th.W. Adornos Ästhetische Theorie til norsk (1999).

ERIK A. NIELSEN
Docent, dr.phil., Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet. Har beskæftiget sig med tekstanalyse og -historie samt hermeneutisk teori og modernisme og har i denne forbindelse bl.a. skrevet essaysamlingen Søvnløshed (1982). Skrev i 1984 disputats om Holbergs komik, men har også publiceret om teologi og kunsthistorie, senest bogen Solens fødsel (1998).

FRODE STENGAARD
Organist og pianist, Det Jyske Musikkonservatorium. Uddannet i århus af bl.a. Bengt Johnsson og Georg Vasarhelyi og i Paris af Gaston Litaize og Yvonne Loroid. Debuterede som organist i 1972 og som pianist i 1975. Underviser ved Musikkonservatoriet i århus og indgår i en duo med Erik Kaltoft. Koncentrerer sig hovedsagligt om nyere musik.

SøREN ULRIK THOMSEN
Digter og poetikforfatter, København. Fik sit gennembrud som digter i 1981 med City slang og som poetikforfatter i 1985 med Mit lys brænder. Har siden da bl.a. udgivet digtsamlingerne Ukendt under samme måne (1982), Nye digte (1987), Hjemfalden (1991) og Det skabtes vaklen (1995).

JAKOB WOLF
Lektor, dr.theol., Institut for Systematisk Teologi, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet Fænomen og teori (1984) om Hans Lipps og Løgstrup, Den farvede verden (1990) om Lipps, Løgstrup og Goethe samt Etikken og universet (1997). Forsker for nærværende i bio-etik og forholdet mellem teologi, metafysik og naturvidenskab.

Go to top


Updated 21 November 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.