Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap

Previous Individual Research Projects
at the Centre for Cultural Research

Alphabetical list

Researcher Project Title Period Programme Affiliation
Abrahamsen, Marianne 1) Rektorrollen i gymnasiet og hf

2) Ledelse i forandringsprocesser i det almene gymnasium

01.09.97 - 04.10.98 & 01.10.00 - 25.03.04 PhD candidate - Individual
Agergaard, Sine Ethnographic Field Studies of Danish Sports Education 01.02.00 - 01.08.03 PhD candidate - Individual
Albertsen, Niels Discourse and Design in a Radically Modernized Society 01.08.95 - 31.07.96 Contemporary Aesthetic Theory
Andersen, Charlotte - 26.11.97 - 31.01.98 PhD candidate - Contemporary Aesthetic Theory
Andersen, Elin Den ekspressive krop i oplysningstidens æstetik og kunst 01.02.00 - 30.06.01 Individual
Andersen, Jørgen Goul Socioøkonomiske/sociokulturelle forandringer og politiske modsætninger 01.02.88 - 31.01.90 Individual
Andersen, Jørn Erslev Project Description 01.08.96 - 31.07.99 Literature at the Turn of the Century
Andersen, Svend Aage Aktuelle kulturbrud i den danske arbejderkultur (1945 - 1990) Projektbeskrivelse 01.09.88 - 28.02.91 Individual
Andersen, Jørgen østergård Fra helbredelsesritualer til terapi 01.01.91 - 31.12.92 & 01.02.99 - 31.12.99 Individual
Andersen, Peter Bøgh - 01.02.93 - 31.07.93 Semiotics
Bäcklund, Jan 1) Limits to the Aesthetic: the Artist, Criticism and the Work

2) Grotesque Forms and the Ideology of the Fantastic in Northern Renaissance Art

01.01.94 - 31.12.01 & 01.02.99 - 31.01.02 1) PhD candidate - Contemporary Aesthetic Theory

2) Individual

Bager, Lene Tortzen Pragmatizations of the Aesthetic and Culture 01.08.96 - 31.12.97 PhD candidate - Contemporary Aesthetic Theory
Bak, Kirsten Sass Ballad and Song Traditions in Denmark ca. 1500 - 2000 01.02.00 - 31.01.01 Individual
Bang, Peter Fibiger - 01.02.98 - 30.09.99 Europastudier
Barlach, Hugo - 01.02.97 - 31.07.97 PhD candidate - Individual
Bentsen, Mikkel - 01.08.93 - 31.07.97 PhD candidate - Individual
Bertelsen, Lars Kiel Efter Fotografiet 01.02.95 - 31.01.99 PhD candidate - Contemporary Aesthetic Theory
Bjørnager, Kjeld Anton Tjekov på scenen 01.02.00 - 31.01.01 Individual
Blaauw, Martijn Research project with NAMICONA
07.06.04

-

31.07.05

NAMICONA
Bonderup, Gerda (Ko)koppevaccinationen 1798-1808, en udfordring til det danske samfund 01.02.00 - 31.07.00 Individual
Broe, Lotte - 01.01.93 - 31.12.96 Socialanalytik
Busck, Steen Følelsesliv hos danske bønder 1750-1900 01.09.97 - 31.08.99 Følelsernes modernisering
Christensen, Christa Lykka Mode, massekultur og perceptions-former i det 20. århundrede 01.08.88 - 10.05.92 Individual
Christensen, Mette Krogh Idrætsundervisning, livsaldre og arbejdsliv 01.08.99 - 31.12.00 PhD candidate
Christensen, Søren En idéhistorisk undersøgelse af friheden som socialt og individuelt projekt 01.08.93 - 31.07.96 Individual
Christoffersen, Exe Deadline: Baseret på Anton Tjekhov's Mågen 01.02.97 - 31.07.97 Contemporary Aesthetic Theory
Clausen, Søren Kinesisk Civilisationshistorie: Stat, Kultur og Identitet 01.03.99 - 31.01.01 Individual
Dinesen, Anne Marie - 01.06.00 - 31.05.01 Individual
Engberg, Charlotte Litteratur, køn & maskerade 01.01.92 - 31.12.92 Individual
Eriksson, Birgit The Bildungsroman. Goethe and Bruce Chatwin 1 Feb 94 - 31 Dec 97 Contemporary Aesthetic Theory
Fink, Hans Natur og moral 01.09.87 - 31.12.92 Individual
Finnemann, Niels Ole 1) Modernity and the Media
2) Informationsbegrebet i teknologi- og kulturhistorisk perspektiv
01.08.88 - 31.07.91 & 01.01.97 - 31.12.99 Individual & Centre Director:
01.01.97 - 31.12.99
Finsen, Hans Det nationale 01.02.94 - 31.01.95 Individual
Fogsgaard, Lene - Semiotics
Gammel, Inga Æstetiske grundbegreber i den græsk-romerske kultur 04.08.97 - 31.01.98 Individual
Erik Gant Eskimo Images 01.10.96 - 31.01.00 Contemporary Aesthetic Theory
Gentikow, Barbara Medieimperialisme og kulturel eksistens. Om danskernes oplevelse af multinationale tv-programmer 01.01.88 - 31.12.90 Individual
Grush, Rick The Neural Basis of Thought and Language 01.08.97 - 31.07.98 Semiotics
Hallager, Erik 1) Forseglede administrative dokumenter i det mykenske Grækenland

2) Cretan Hieroglyphs and Linear B

01.10.96 - 31.12.99 Individual
Hannestad, Niels Tradition og fornyelse i senantik skulptur - Skulptur som et spejl for kontinuitet og brud i overgangsfasen mellem hedenskab og kristendom 01.08.98 - 31.12.99 Individual
Per Hasle Arthur N. Prior and the Breakthrough of Temporal Logic 01.08.97 - 31.01.00 Individual
Hauge, Hans Struktur og Subjekt 01.02.88 - 31.01.91 & 01.02.93 - 31.01.94 Individual
Hede, Jesper Thomisme og Mysticisme i dantes guddommelige komedie - En hermeneutisk problematik 01.02.98 - 30.06.99 PhD candidate - Europastudier
Hedegaard,Mariane Børns læring og udvikling set gennem kulturmødet i folkeskolen 01.08.02 - 31.12.03 Individual
Hildebrandt-Eriksen, Lise 1) Læring af praksisviden om risiko og sikkerhed i industrielle produktionsgrupper
2) Supervision af tværfaglig personalegruppe i sundhedssektoren
19.03.03 - 04.08.03 Individual
Horstbøl, Henrik Medie, marked og magt. Modernisering og kulturkamp i det folkelige bogtryk i Danmark 01.01.88 - 31.12.90 Individual
Hougaard, Jens Romantisk kærlighed og dansk romantik: Ikonografiske studier i det sene 1700-tals og 1800-tallets litteratur 01.02.96 - 31.01.99 Følelsernes modernisering
Huang, Marianne Ping The Cultural Space of the Genres of Criticism 01.02.96 - 31.07.96 Contemporary Aesthetic Theory
Hygum, Erik Forskningsprojekt "En ny skolestart": (1999-2004) 01.08.99 - 31.01.04 PhD candidate
Høiris, Ole - 01.01.00 - Centre Director: From 1 Jan 2000
Højlund, Susanne Barndom på børnehjem - en hjemlighed som behandlingsstrategi. Et kulturanalytisk blik på "mini-institutionen" med særligt fokus på børns erfaringer og perspektiver 01.08.02 - 15.08.03 Individual
Ifversen, Jan - 01.07.93 - 30.06.99 Europastudier
Jensen, Henrik Dahl Storbyerne og det sociale leben 01.01.93 - 31.12.95 Individual
Jensen, Johan Fjord Følelsernes rum. Kirkegårdskulturer historisk og geografisk 01.11.87 - 31.10.90 & 01.02.96 - 30.06.00 Følelsernes modernisering
Juhl, Carsten Foundational Crisis in the Visual Arts Contemporary Aesthetic Theory
Jørgensen, Katja Skitse til undersøgelse af mulighederne for at ansætte plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk 15.09.01 - 31.03.02 Individual
Kallestrup, Jesper Research project with NAMICONA 28.20.04

-

31.08.05

NAMICONA
Kjær, Jørgen Friedrich Nietzsche og Frederik Grundtvig 01.02.94 - 31.01.96 Individual
Kjærholm, Lars Kulturel og social ændring og udviklingen af national identitet i Sydindien: Aiyappan, Tyagaraja, m.v. 01.02.99 - 31.01.00 Individual
Kjølner, Torunn Spørgsmål om skuespillerens kunst - nogle ord om et forskningsområde 01.04.97 - 31.07.97 Contemporary Aesthetic Theory
Kornerup, Charlotte - 01.04.94 - 30.05.95 Socialanalytik
Knudsen, Britta Timm Kroppen i rummet Ny Dansk Dramatik 01.09.99 - 31.12.01 Individual
Krøgholt, Ida - 01.02.95 - 31.01.96 PhD Candidate - Contemporary Aesthetic Theory
Kyndrup, Morten Contemporary Aesthetic Theory 01.08.93 - 31.01.99 Contemporary Aesthetic Theory
Larsen, Charlotte Rørdam Musik og teknologi - Fra originalversion til originale versioner 01.01.99 - 31.01.02 Musik og medier
Laursen, Johnny - 01.01.95 - 31.08.95 Europastudier
Lehmann, Niels Performance and Force 01.02.94 - 31.07.95 Contemporary Aesthetic Theory
Loftager, Jørn Den offentlige mening og den politiske proces - En undersøgelse af den politiske offentligheds forfatning 31.07.91 - 01.08.00 Individual
Lønstrup, Ansa The Aesthetics and Culture of the Singing Voice 01.08.96 - 31.01.98 Contemporary Aesthetic Theory
Madsen, Carsten 1) Contemporary Aesthetic Theory: From Quantitative Differences to Qualitative Differences

2) Poesi, tanke og natur: Per Højholts poetiske kompositionsplan

01.02.00 - 31.01.01 & 01.02.00 - 31.01.01 1) Contemporary Aesthetic Theory

2) Individual

Marquardt, Ole Grønlands socio-økonomiske historie i 1800-tallet 01.11.97 - 31.05.98 Individual
Mette Moestrup Rainer Maria Rilke's Poetic Rhythm - and Rhythm in German Poetry around the Turn of the Century 01.02.97 - 31.01.00 PhD candidate - Literature at the Turn of the Century
Mortensen, Frands TV som Kultur 01.08.90 - 31.12.92 Individual
Mygind, Finn - 20.08.98 - 30.06.99 Europastudier
Møller, C.C. - 01.08.95 - 31.07.96 Individual
Mölder, Bruno Research project with NAMICONA 01.11.04

-

31.05.05

NAMICONA
Nielsen, Anne Grethe - 17.08.98 - 31.07.99 Individual
Nielsen, Henrik Kaare Politisk kultur og centrum-periferi konflikter. Komparative studier i politisk kultur i Danmark og Vesttyskland 01.01.88 - 30.06.90 & 01.02.96 - 31.07.97 Individual & Contemporary Aesthetic Theory
Nielsen, Lone Riber - 01.07.93 - 31.01.94 Individual
Nielsen, Peter Subjektets status i Wien fra århundredskiftet: Ernst Mach, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil 01.07.97 - 31.12.00 PhD candidate - Literature at the Turn of the Century
Nielsen, Steffen Bohni Personhood, Socialization and Politics of Identity among the Kwakwaka'wakw, 1878-1998 01.02.00 - 01.04.01
Olesen, Karsten Borring Historien om et forskningsprojekt og dets tilblivelse Literature at the Turn of the Century
Otto, Ton Constructions of culture: a methodological and empirical approach 01.02.00 - 31.01.01 Individual
Parker, Noel project description 27.01.98 - 31.08.98 Europastudier
Pedersen, Christian Bank Franz Kafka 01.08.96 - 31.12.98 PhD Candidate - Literature at the Turn of the Century
Karin Petersen The Sampled Generation 01.02.95 - 31.01.00 PhD Candidate - Contemporary Aesthetic Theory
Qvortrup, Sascha Rismankar Diætetikkens idéhistorie fra det moderne gennembrud og frem til vor tid — dens relation til den kristne syndsforestilling og dens betydning for den moderne risikodiskurs
Regener, Susanne Bilder über Outsiders 01.1990 - 03.1991 Individual
Riis, Ole Europastudier
Saïdana, Sami Skitse til undersøgelse af mulighederne for at ansætte plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk 15.09.01 -31.03.02 Individual
Schmidt, Lars Henrik - 01.01.93 - 30.04.96 Socialanalytik
Centre Director
1 Jan 93 - 30 Apr 96
Schriver, Nina Billenstein Hvordan kan man styrke den lærende patient? 01.08.99 - 31.03.03
Stjernfelt, Frederik Form, Kognition og Humaniora 01.08.91 - 31.12.92 Individual
Sørensen, Trine Deichmann - 01.08.93 - 31.07.94 Individual
Søndergaard, Peter Brix Coquetterie og sensibilité:Følelsernes omkalfatring i fransk malerkunst i sidste halvdel af 1700-tallet 01.02.98 - 31.07.98 Følelsernes modernisering
Sørensen, Peer E. Sophus Claussen and European Symbolism 01.08.96 - 31.01.99 Literature at the Turn of the Century
Teittinen, Antti Service Stations as a Cultural-Aesthetic Phenomenon in Everyday Life and Consumption 1 Sept 94 - 31 July 95 Individual
Thau, Carsten Transparens som vision i den moderne arkitektur 01.01.91 - 31.12.92 Individual
Thomsen, Bodil Marie 1) Stjernens form
2) Visual Aesthetics: Time and Movement in the Film Media 1940-95
01.07.90 - 31.12.92 & 01.01.96 - 28.02.98 Individual & Contemporary Aesthetic Theory
Tin, Hjalte - 01.02.95 - 31.11.99 PhD Candidate -Europastudier
Troelsen, Anders Paragone og paradigme. Fortolkninger af forskydninger i kunstarternes indbyrdes forhold fra 60erne til i dag 01.01.91 - 31.12.92 & 01.02.97 - 31.01.98 Individual & Contemporary Aesthetic Theory
Tuft, Karsten Legealder og levealder i dansk kulturhistorie 01.08.94 - 28.02.96 Individual
Taarnby, Michael Profilering af islamiske selvmordsterrorister. En socialantropologisk analyse af rekrutteringsmiljøet blandt islamiske fundamentalister 01.01.03 - 31.10.03 MA, Research Fellow
Vestergaard, Torben A. Fiskerstanden og det moderne samfund 01.02.88 - 31.01.91 Individual
Wedell-Wedellsbrog, Anne Literature and Modernity in Post-Mao China 01.08.95 - 31.07.97 Contermporary Aesthetic Theory
Marit Waade, Anne 1)Teateropplevelser - resepsjonskulturanalyser av ny scenekunst og aktuelle festivaler

2) Tværfagligt udviklingsprojekt: Populær- og hverdagskulturstudier

29.12.99 - 31.08.00

1.01.04 - 01.08.04

PhD Candidate -Individual

Zaborowska, Magdalena The Puritan Origins of American Sex & Making It: Male Gender and Erotics in Transcultural Narratives 01.08.99 - 31.08.00 Individual
Østergård, Uffe Peasants and Danes. the Historical roots of national identity and political culture in Denmark. 01.09.87 - 30.06.99 Individual & Europastudier
Top of page

Updated 6 August 2007 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.