Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Anne Marit Waade

Teateropplevelser - resepsjonskulturanalyser av ny scenekunst og aktuelle festivaler, et bidrag til kulturpolitisk forskning

Med avsett i aktuelle teaterforestillinger fra festivaler i Danmark, argumenteres for noen grunnleggende endringer i resepsjon og betydningdannelse av ny scenekunst. Den kulturelle senmodernitet skaper nye vilkår for kunstopplevelsen og "Zapping", "Shopping" og "Sightseeing" betegner nye former for resepsjonskulturelle mønstre (knyttet til henholdsvis mediekultur, varekultur og globalisering). Videre argumenteres for resepsjonskulturanalyse som mulig tverrfaglig metode for å forstå aktuelle teateropplevelser fundert på verkanalyse, kulturanalyse og kulturteori. Analysene perspektiveres i en diskusjon av kulturpolitisk konsensus og praksis for scenekunstområdet.

Updated 15 March 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.