Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Anne Marit Waade

Tværfagligt udviklingsprojekt:

Populær- og hverdagskulturstudier

Populærkulturelt Forskernetværk ved Humanistisk Fakultet, Aarhus Universitet, blev etableret vinteren 2002, og et af netværkets målsætninger var at udvikle og tilbyde tværfaglige undervisningstilbud indenfor populær- og hverdagskulturstudier på fakultetet. Foreløbigt er det blevet til 2 enkeltdiscipliner, som er udbudt under studienævnet ved Nordisk Sprog og Litteratur med økonomisk støtte fra fakultetet og fagudviklingspuljen. I efteråret 2003 var temaet "Selvfremstilling i tv og hverdagskultur", hvor 35 studerende fra forskellige fag fulgte forløbet, og i indeværende semester skal Dorthe Refslund Christensen og jeg stå for undervisningsforløbet "Turisme i glokalt perspektiv", som startede op den 3. februar.Vores intention er at udvikle enkeltdisciplinerne, så de på sigt kan indgå i en ny suppleringsuddannelse i Populær- og Hverdagskulturstudier ved fakultetet.

Fagudviklingen omfatter 3 forhold:

  1. Udvikling af tværfaglige kulturanalytiske discipliner med udgangspunkt i aktuelle fænomener
  2. Give de studerende konkrete kompetencer i feltstudieteknikker og projektarbejde
  3. Udvikle brobyggerfunktioner gennem en etablering af kontakt og netværk med virksomheder og enkeltpersoner, som kan være med til at udvikle og samarbejde om disciplinerne

Turismeforløbet i indeværende semester indebærer derfor a) et samarbejde og en udveksling mellem forskere fra forskellige fag både indenfor og udenfor fakultetets rækker (bl.a. geografi, antropologi, europastudier, religionsvidenskab, medievidenskab, handelshøjskolen), og b) forløbet afsluttes med praksisprojektet "Branding Århus", hvor de studerende skal udvikle konkrete idéer til at markedsføre byen som turistby, og c) de skal præsentere sine projekter for repræsentanter for erhvervslivet, reklamekonsulent Stine Hougaard fra Ogilvy, Århus, samt turistdirektør Steen Berg, Tourist Aarhus.

Semesteret afsluttes med et brobyggerseminar, hvor forskere fra mange sammenhænge samt turist- og erhvervsledere inviteres til udveksling og præsentation af forskellige synsvinkler på forholdet mellem turisme, markedsføring og lokal politik.

Jeg kan desuden nævne, at vi også har et udkast liggende til en disciplin i Begivenhedskultur, som er udarbejdet med stor interesse og samarbejdsvilje fra kollegaer på fakultetet. Vi afventer i øjeblikket et svar fra fakultetet på, hvordan og hvorvidt dette kan realiseres. Populærkulturelt Forskernetværk tæller ca. 25 forskere, både seniorer og juniorer, og flere af medlemmerne er nyuddannede ph.d.-ere eller ph.d.-stipendiater, som delvis søger faglig fællesskab, men også ønsker at være med til at udvikle nye uddannelsestilbud.

Jeg har fået anledning til at blive tilknyttet Center for Kulturforskning for at være med til at videreudvikle idéen om den tværfaglige suppleringsuddannelse. Denne form for udviklingsarbejde må selvsagt ske i tæt samarbejde med institutter og kollegaer. Jeg ser frem til at udveksle idéer og erfaringer med det nyoprettede Center for Undervisningsudvikling. Men så langt kan jeg sige, at det kræver lang tid, mange mails og adskillige cykelture at etablere kontakt på tværs af fag samt bygge bro til erhvervslivet i Århus. Glæden er desto større, når de studerende udviser stor interesse og begejstring for disciplinerne, og de muligheder de indebærer.


Updated 2 September 2004 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.