Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Elin Andersen

Den ekspressive krop i oplysningstidens æstetik og kunst

Projektet vil afsøge den udtalte interesse for den ekspressive krop i oplysningstidens æstetik og kunst og de betydninger, det kropsligt-mimiske udtryk og det stumme gestiske sprog tillægges. Ikke blot æstetisk, filosofisk, men også: ideologisk, civilisationskritisk. Det er tesen, at fornyede studier af en kropslig æstetik i opbrud med kanoniserede fremstillinger i det sene 1700-tals kunst kan medvirke til at belyse den påfaldende interesse for kropslighed i det sene 1900-tals æstetiske udtryk.

Updated 30 August 2002 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.