Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Henrik Dahl Jensen

Storbyerne og det sociale leben

Med udgangspunkt i nyere konfliktualitets- og socialteori foretages en diskursanalytisk reinterpretation af den moderne klassiske storbyteori (Simmel, Benjamin, Wirth, m.fl.) - med henblik på kvalificeringen af en tidssvarende humanistisk urbananalytik. Projektets arbejdstitel spiller naturligvis på Georg Simmels para-digmeindstiftende essay "Die GroBstädte und das Geistesleben" fra 1903 - det klassiske essay om modernitetens specifikt urbane eksistensvilkår. Den signifikante glidning fra Geistesleben til 'social-leben accentuerer bl.a. en metodisk-analytisk perspektivforskyd-ning fra ånds- eller idéhistorie henimod socialanalytik. Projektet udføres således i nært samarbejde med centrets Seminar i Socialanalytik, - hvilket i oktober-november måned bl.a. vil manifestere sig i og med et to-dages seminar om aktuel byforskning.

Updated 23 November 2000 by csc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.