Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Mette Krogh Christensen, cand. scient, ph.d.-stipendiat

Idrætsundervisning, livsaldre og arbejdsliv

Projektet er et empirisk og pædagogisk/psykologisk ph.d.-projekt med udspring i den humanistiske og samfundsvidenskabelige idrætsteori. Det overordnede arbejdsspørgsmål i arbejdet med projektet er: På hvilken måde spiller alder en rolle i idrætslærerens arbejdssituation, arbejdsidentitet og kropsopfattelse? Formålet med ph.d.-projektet er at opnå viden om og erkendelse af sammenhængen mellem idrætsfagets udvikling de seneste 20 år, idrætslæreres livshistorie, samt de fysiske og psykiske forhold ved idrætslæreres arbejdssituation. Det er hensigten at belyse, på hvilken måde aldring spiller en rolle i idrætslærerens kropsopfattelse og arbejdsidentitet, samt at udstikke individuelle og kollektive handlemuligheder, som kan skabe vækst og genvækst i arbejdet som idrætslærer. Empirien omfatter en spørgeskemaundersøgelse (N=722) og en kvalitativ interviewundersøgelse (N=12). Ph.d-projektets teoretiske tilgangsvinkel fordeler sig på to hovedområder: 1. Voksenpsykologi, livsalderpsykologi og livshistorie. 2. Pierre Bourdieus socialiseringsteori om habitusbegrebet og praktikteori, samt andre relevante socialiseringsteorier. Med projektet vil der blive skabt et forskningsbaseret overblik over gymnasielærernes arbejdsmæssige forhold i relation til faget idræt. Et overblik, som kan være udgangspunkt for videre undersøgelser i udvalgte og relevante områder. Dertil kommer, at projektet vil være et væsentligt bidrag til den gryende forskning i den praktisk-pædagogiske idræt. På baggrund af undersøgelsen skabes der et overblik over idrætsfagets pædagogiske, didaktiske og strukturelle problemer og muligheder.

Updated March 15, 2000 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.