Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Michael Taarnby

Profilering af islamiske selvmordsterrorister.
En socialantropologisk analyse af rekrutteringsmiljøet
blandt islamiske fundamentalister

Blandt eksperter indenfor området profilering er der siden 11. september 2001 sket et holdningsskift. Man har erkendt, at hidtige analysemetoder ikke længere er tidssvarende, da de ikke er i stand til at identificere motiverne blandt selvmordsterrorister. Oftest har man anvendt analysemetoder udviklet til profilering af kendte typer af kriminelle, der yderst sjældent udviser selvdestruktive træk. Da islamiske terrorister har andre målsætninger, for-trinsvis religiøst og ideologisk inspirerede, er der tale om radikalt anderledes tænkende individer, der tiltrækkes af det fundamentalistiske miljø. Da det antages, at ingen fødes som terrorist, må der nødvendigvis foregå en personlig forandring hos den enkelte aktivist fra sympatisør til medløber og endelig som terrorist.

Projektet har til formål at synliggøre de faktorer, der virker motiverende for selvmordsterrorister. Derefter at forklare hvorfor det er nødvendigt at anvende et bredere perspektiv for at forstå de menneskelige processer, der ligger til grund for disse handlinger. Undertegnedes foreløbige analyser viser, at en ensidig fokusering på Islam som det motiverende grundlag ikke forklarer en kompleks virkelighed. Hvad, der er behov for, er en analyseform, der inddrager religiøse, politiske, kulturelle, sociale og ikke mindst personlige motiver. Det er i dette samspil mellem faktorer, at der opnås indsigt i miljøet omkring selvmordsterrorisme. På grundlag af tilgængelige oplysninger om, hvorledes selvmordsaktivister rekrutteres, indoktrines og indsættes operationelt, kan der skabes et indblik i, hvordan de respektive terrorbevægelser skaber en selvmordsaktivist. Der tegner sig et billede af en velstruktureret proces, der indeholder faste elementer, der alle har til formål at overbevise aktivisten om rigtigheden og nødvendigheden af aktionen.

Projektet benytter sig af eksisterende data på Islamiske selvmordsaktivister i perioden 1983-2002. Der medtages aktivister fra samtlige islamiske terrorbevægelser, der har benyttet selvmordsoperationer. Det er hensigten, at skabe en ramme til en komparativ analyse af aktivisternes baggrund og motivation, og ud fra dette grundlag at kunne udpege konkrete emner i den forebyggende anti-terror indsats.

Projektet støttes af Justitsministeriets Forskningspulje og afsluttes med en rapport, der udkommer i oktober/november 2003.


Updated 24 February 2003 smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.