Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Ole Marquardt

Grønlands socio-økonomiske historie i 1800-tallet

Til daglig er jeg lektor og institutleder ved institut for kultur- og samfundshistorie ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk. Jeg er i et halvt år frem til juni i år tilknyttet Center for Kulturforskning, idet jeg er frikøbt af Dansk Polarcenter og Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Sigtet med min ansættelse/frikøb er ikke at bedrive forskning, men derimod at arbejde for virkeliggørelsen af en plan fra 1996 om, at der i samarbejde mellem Grønland og Danmark etableres et forskningscenter for Arktiske kulturstudier og en PhD-uddannelse i samme emne. Centeret skal indgå i et netværkssamarbejde med beslægtede fagmiljøer i Norden, det øvrige Europa og Nordamerika. P.t. ser det ud til, at hvis centeret etableres, så vil det blive med afdelinger i både Nuuk og århus og med starttidspunkt i sensommeren/efteråret 1998.

Min egen forskning, som jeg altså vender tilbage til til sommer, ligger inden for emnet Grønlands socio-økonomiske historie i 1800-tallet, og drejer sig om, hvordan den danske kolonisation medførte en indførsel af europæisk arbejds- og erhvervsopdeling i den indfødte grønlandske befolkning, og hvordan forskellige grupper i denne befolkning tog imod de nye muligheder, som på godt og ondt ligger i en moderne vestligt præget civilisation. Der er således tale om et grønlandsk bidrag til de studier af indianeres og inuits måde at tackle kulturmøder på, som udgør rygraden i moderne nordamerikansk etnohistorie. Af den grund er det også nordamerikanske forskere, som jeg har de fleste faglige netværkskontakter med.

Som led i Europastudiernes forelæsningsrække om Civilisationer holder jeg i slutningen af februar en forelæsning om æDe indfødtes skæbne i mødet med civilisationen: om udviklingen i amerikansk indianerpolitik og i dansk grønlænderpolitik i det 19. årh.


Updated 23 November 2000 by csc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.