CfK-www
Ang. hjemmeside. Kontakt centrets webeditor.
Når medarbejder fratræder, aftal med webeditor om eventuel henvisning til anden hjemmeside og/eller bibeholde CfK-hjemmeside.

Ang. Arbejdspapirer, som medarbejderen ønsker lagt ud på web-siderne:
Aflever teksten + 5-10 liniers engelsk abstract på en diskette til webeditor. Illustrationer scannes ind, derfor skal de helst være originaler eller så gode som muligt. Hvis arbejdspapiret er på dansk, skal der vedlægges en kort beksirvelse på engelsk, 3-4 linier.


Updated July 1, 1999 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.