Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

ROSENHOLMEREN
Notitser og meddelelser fra Renæssancestudier ved Aarhus Universitet

1999-2000

Rosenholmeren er et interdisciplinært nyhedsbrev indeholdende kortere artikler, notitser og med-delelser først og fremmest vedrørende studier ved Aarhus Universitet om europæisk og nordisk sen-middelalder, renæssance og tidlig nyere tid, hvilket i et nordligt europæisk perspektiv vil sige tiden fra det 14. til begyndelsen af det 17. århundrede, men som i det nordiske perspektiv, der for Rosenholmeren er det centrale, omfatter tiden fra Kalmarunionens bildende den 20. Juli 1397 til underskrivelsen af den Westfaliske Fred den 24. oktober 1648.

Nogle numre af Rosenholmeren er stadig væk på lager og kan rekvireres gratis. Kontakt: ckf@hum.au.dk

Tidligere numre


ROSENHOLMEREN
Notes and Queries from Northern Renaissance Studies,
University of Aarhus

1999-2000

Rosenholmeren is an interdisciplinary newsletter containing relatively short papers, announcements, and information primarily concerning studies of the European and Scandinavian Renaissance at the University of Aarhus; in a Northern European perspective this period may be said to span from the late Middle Ages up to Early Modern times, and in a Scandinavian perspective, which is the central focus of Rosenholmeren, it comprises the period from the establishment of the Kalmar Union on the 20th of July, 1397, to the signing of the Treaty of Westphalia on the 24th of October, 1648.

Some issues of Rosenholmeren are still available and are free of charge. Contact: cfk@hum.au.dk

Issues/ Numre

Nummer 1 · April 1999

Red.: Renæssancestudier mellem kalkmalerier og Christian IV?
Jesper Hede: Kaos og koherens i moderne Dante-kritik.
Jens Vellev: Saltudvinding i Danmark og Europa i middelalder og renæssance.
Mikkel Bentsen: L’ancien régime.
Notitser: Jan Bäcklund: åsnor och tryckfel. -Nytt om Hypnerotomachia Poliphili. - Ett utkast till Bruegels Misantrop. - Brueghel & Breughel i Wien 1998. (Del 1/2)

Nummer 2/3 · Juni 1999

Jette Linaa Larsen: Kar i hvermands eje.
Mikkel Bentsen: Den går ikke - Blinkenberg!
Jesper Hede: Dante Poeta Theologus Profeta Alighieri
Notitser: Mikkel Bentsen: Godt Spørgsmål! - Feu? M. Alcofrybas. - Er Montaignes Essays essays? - Jan Bäcklund: Brueghel & Breughel i Wien 1998 (Del 2/2)

Nummer 4 · Juli 1999

Jan Bäcklund: Rapport fra Skandinavisk Renæssancekongres. Københavns Universitet, 28.-30. Maj
Mytte Fentz: Renæssancens hæstevæddeløb i det ny Europa

Nummer 5 · September 1999

Mikkel Bentsen: Montaigne ou de l’Institution
Jacob Wamberg: Den ædle Utroskab. Om Poesiens udspring i Mantegnas Parnasset (c.1496-97)
Notitser: Mikkel Bentsen: Jusques au feu exclusive? - Meddelelse fra Kaare Rübner Jørgensen med addenda og corrigenda af vores referat fra forrige nummer.

Nummer 6/7 · Oktober 1999

Penny Bayer: Jeanne du Pont, alchemist daughter of Joseph du Chesne
Jan Bäcklund: En alkemisk process av Quercetanus
Dokument: Gl. kgl. Saml. 246 fol., bl. 2v-3v
Mikkel Bentsen: Essais. Annotationes I
Jan Bäcklund: Rabelais. Bio-bibliografiskt trivia
Kalender Nummer 8 · Februar/Marts 2000

Ursula Fugman: Et verdensbillede fra Regensburg
Mikkel Bentsen: Essais. Annotationes II
Kristine René Larsen: «L'année des grosses mesles
Dokument: Gl. kgl. Saml. 246 fol., bl. 2r-2v
Notitser og meddelelser Nummer 9 · Juni 2000

Jakob Wamberg: Afgrundens spejlbillede. Om landskabets funktion i
Leonardos Klippemadonna
Susanna åkerman: Holger Rosencranz and Joachaim Morsius, the
rosicrucian collector
Mikkel Bentsen: Essais. Annotationes I:2
Seminarius Arkivarius: Hollændere Nummer 10 · August 2000

Annelis Kuhlmann: «Amis lecteurs ...» Prologen i François
Rabelais' Gargantua et Pantagruel i en teaterhistorisk belysning
Jan Bäcklund: En alkemisk traktat av Francesco Pucci?
Dokument: "In the name of our Lord Jesus christe". Gl. kgl. Saml. 246
fol., bl. 7-10v Nummer 11 · September 2000

Ole Høiris: Renæssancens Indianere i Joseph de Acostas og
Joseph-François Lafitaus antropologi (del 1)
Mikkel Bentsen: Essais. Annotationes III
Jan Bäcklund: En Bosch-epigon verksam vid Bruegels tid? (del 1)
Meddelelser
Kalender Nummer 12 · Oktober 2000

Fernando Flores Morador: Miguel de Cervantes 'Persiles' och Norden
Ole Høiris: Renæssancens Indianere i Joseph de Acostas og
Joseph-François Lafitaus antropologi (del 2)
Jan Bäcklund: En Bosch-epigon verksam vid Bruegels tid? (del 2)
Kalender


Updated 28 May 2003 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.