Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap

Middelalder- og Renæssancearkæologi

Onsdagsseminarer – efteråret 2005

Kl. 14.15- ca. 16 i Auditorium 5 på Moesgård

5. oktober:

Cand. mag. Karl Brix Zinglersen, Odense Bys Museer:

Kulturlagsmodeller. Digital og kulturhistorisk analyse af middelalderbyernes kul-turlag i stor skala.


12. oktober:

Mag. art. Heidi Maria Møller Nilsen, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi:

Bygningsarkæologiske undersøgelser på Krogen. Kilder, metoder og resultater.


26. oktober:

Adj. professor James Graham-Campbell, University College London:

Archaeology and the Bayeux Tapestry: 1066 and all that


2. november:

Lektor Anders Ödman, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds Universitet:

Skånes romanska borgar med Absalon i huvudrollen


9. november:

Professor emer. Bjarne Stoklund, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet:

Etnologien og studiet af materiel kultur


16. november:

Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi:

Silkeborg(en): arkæologi og skriftlige kilder


Alle interesserede er velkomne

Bus nr. 6 går direkte til Moesgård

Mette Svart Kristiansen og Jan Kock


Updated 21 September 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.