Topmenu Calendar Archive Links Faculty and staff Publications Research projects Sitemap

& Andersen

Arrangør: Nordisk Institut

2005 er som bekendt jubilæumsår for H.C. Andersens fødsel. I den forbindelse har Nordisk Institut arrangeret en foredragsrække, der strækker sig over en række fredage i efterårssemestret 05. Men hvor mange arrangementer handler direkte om Andersens liv (især), værk og samtid, ønsker vi her at fokusere på Andersens liv i litteraturen.

Foredragene skal derfor bredt handle om Andersens litterære indflydelse i tiden omkring og efter Andersen og involverer både forfattere og litterater. Meningen er, at forfatterne skal tale om deres forhold til og inspiration fra Andersen, imens litteraterne skal tale om Andersens indflydelse på en bestemt forfatter. Med dette fokus vil der forhåbentlig blive dannet et billede af Andersen som baggrund og inspiration for en række vidt forskellige forfattere, der skriver inden for forskellige genrer.

Foredragsrækkens titel har ladet sig inspirere af Per Højholts sene digte, hvor man finder flere såkaldte &-digte, der markerer, at Højholt har fundet mere end bare inspiration hos de involverede digtere; dvs. at han skriver i forlængelse af disses værk og digteriske erfaringer. Det intertekstuelle forhold, som Højholt skitserer via sine digte, gør sig naturligt nok gældende for en lang række forfatteres forhold til Andersen, hvor vi med denne fore-dragsrække fokuserer på nogle stykker af dem.

Første foredrag er ved Ib Michael og foregår i Nobelsalen, bygning 1453, lokale 122. Derefter vil foredragene foregå i bygning 1453, lokale 223 i Nobelparken.

Programmet for foredragsrækken ser således ud:

Fredag d. 9/9, kl. 14.00 til 16.00:

Ib Michael & Andersen

(OBS: foregår i Nobelsalen, bygning 1453, lokale 122)


Fredag d. 16/9, kl. 14.00 til 16.00:

Anna Skyggebjerg: Moderne børnelitteratur & Andersen


Fredag d. 23/9, kl. 14.00 til 16.00:

Louis Jensen & Andersen


Fredag d. 30/9, kl. 14.00 til 16.00:

Dan Ringgaard: Breughel & Andersen


Fredag d. 7/10, kl. 14.00 til 16.00:

Charlotte Weitze & Andersen


Fredag d. 14/10, kl. 14.00 til 16.00:

Jacob Bøggild: Kierkegaard & Andersen


Fredag d. 28/10, kl. 14.00 til 16.00:

Jens Smærup Sørensen & Andersen


Fredag d. 4/11, kl. 14.00-16.00:

Peter Adolphsen & Andersen


Fredag d. 11/11, kl. 14.00-16.00:

Finn Hauberg Mortensen: Villy Sørensen & Andersen


Fredag d. 18/11, kl. 14.00-16.00:

Jørgen Elbek: H.C. Andersen & Andersen


Flere oplysninger kan fås online i Humanioras kalender.


Updated 21 September 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.