Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Publikationer

Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet

Indberret forår 2004

Tryk på de grønne links for at komme videre.

Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

Antropologi

Martijn van Beek: Dangerous Liaisons: Hindu Nationalism and Buddhist Radicalism in Ladakh. I: S. Limaye, M. Malik & R. Wirsing (eds.): Religion and Security in South Asia, Honolulu, Asia-Pacific Center for Security Studies. 2004, p. 193-218.
Netudgave: http://www.apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/ReligiousRadicalism/ReligiousRadicalism.htm

Martijn van Beek: Hvem ønsker krigen i Kashmir? I: Jordens Folk, 38(4), 2004, p. 34-41.

Nils Bubandt, Jens Seeberg, Karen Ellen Spannow (red.): Risk, Disease and Globalisation. Special Issue FOLK, Journal of the Danish Ethnographic Society, vol 45, 2004.

Nils Bubandt: Genesis in Buli: Christianity, Blood, and Vernacular Modernity on an Indonesian Island'. Ethnology, vol. 43 (3), 2004.

Anne Line Dalsgaard: Matters of Life and Longing. Female Sterilisation in Northeast Brazil. Museum Tusculanum Press, 2004. [se omtale]

Mikael Gravers: Ethnic Conflict, Reconciliation and Panglong Revisited. Lecture (questions for discussion and result of group work) at the Seminar for Democracy, Constitution and National Reconciliation organized by the Danish Burma Committee, Chiang Mai, Thailand 23-28 May 2004. Chiang Mai, p. 7-19.

Mikael Gravers: Etnic Conflict, Reconciliation and Panglong Revisited. Lecture (questions for discussion and result of group work) at the Seminar for Democracy, Constitution and National Reconciliation organized by the Danish Burma Committee, Chiang Mai, Thailand 23-28 May 2004. Chiang Mai, paper & bibliography, p. 133-145.

Mikael Gravers og Palle Svensson: Vejen til demokarti i Burma. Kronik i Jyllandsposten, 13.7.2004.

Susanne Højlund: I skole med Barth. Jordens Folk, no 1, 2004.

Susanne Højlund: Spørgsmål til et nyt forskningsfelt. I: Ulla Ambrosius Madsen (red): Pædagogisk antropologi - refleksioner over feltbaseret viden. København, Hans Reitzels Forlag 2004.

Ton Otto: Work, wealth and knowledge: Enigmas of cargoist identifications. I: Holger Jebens (ed.): Cargo, cult and culture critique, University of Hawai’i Press 2004.

Ton Otto: Social handling og kulturel kompleksitet: Barth om kundskabstradtioner og ”concerns”. I: Jordens Folk, 39(1), 2004, p. 40-49.

Ton Ottto: Manus: historie, samfund og kultur. I: Jordens Folk, 39(2), 2004, p. 4-11.

Andreas Roepstorff, & A.I. Jack: Trust or Interaction? – editorial introduction. Journal of Consciousness Studies, 11, (7-8), 2004, p. v-xxii.

Andreas Roepstorff & Jack A.I.(eds.): Trusting the Subject. special issue of Journal of Consciousness Studies, 11,(7-8), 2004 and book, Imprint Academic.

Andreas Roepstorff: Cellular Neurosemiotics: Outline of an interpretive framework. I: Joachim Schult (ed.): Studien zur Theorie der Biologie, vol. 6: Biosemiotik - Praktische Anwendung und Konsequenzen für die Einzeldisziplinen (133-54). VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung. Berlin.

Andreas Roepstorff: Mapping Brain mappers, an ethnographic coda. I: R. Frackowiak, et al (eds.): Human Brain Function. 2. Edition, 2004 p. 1105-17. London: Elsevier.

Andreas Roepstorff & C. Frith: What’s at the top in the top-down control of action? Script-sharing and ‘top-top’ control of action in cognitive experiments. Psychological Research, 68, 2004, p. 189-98.

Bodil Selmer: Kvinden fra Tyrkiet. Jordens Folk, nr. 1, 2004.

Forhistorisk Arkæologi

Jens Andresen: Jordens godhed, bondens slid, kongens skat. Geoforum Perspektiv, vol. 5 2004, p. 44-52.

Andres Siegfried Dobat: Come together. Three case-studies on the facilities of communication in a maritime perspective. Offa, 58, 2001 (2004), p. 61-70. Neumünster.

Andres Siegfried Dobat: Der Neufund eines wikingerzeitlichen Krummsielbeschlagfragmentes aus dem Landesteil Schleswig. Archäologisches Korrespondenzblatt, 34, 2004, p. 277-292. Mainz.

Andres Siegfried Dobat: The maritime hinterland of Hedeby. Jahrbuch Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern (Bericht des 52. Sachsensymposiums in Schwerin 2002), 52, 2004, p. 124-139 (Schwerin).

Jytte Ringtved: Anmeldelse af Keramik i Sydsverige – en handbok för arkeologer. Forfattere: Anders Lindahl, Deborah Olausson & Anne Carlie (red.) Malmö 2002, 169 s. Fornvännen, 2003/4, p. 330-331.

Jytte Ringtved, Poul Holm, Anne Løkke, Dorthe Gert Simonsen, Inge Schjellerup, Finn Arler, Bo Fritzbøger, Bo Poulsen: Humanistisk naturforskning: omverden, individ og samfund. Statens Humanistiske Forskningsråd, 2004.

Helle Vandkilde: Bronze Age Scandinavia. I: Bogucki, P. & Crabtree, P. (eds.): Ancient Europe 8000 BC - AD 1000: Encyclopedia of the Barbarian World. Scribners: Princeton 2004.

Helle Vandkilde: “Spišský Štvrtok”, “Tollund Man”, “Bronze Age Cairns”, “Bronze Age Oak Coffins”. I: Bogucki, P. & Crabtree, P. (eds.): Ancient Europe 8000 BC - AD 1000: Encyclopedia of the Barbarian World. Scribners: Princeton 2004.

Helle Vandkilde: Central Europe 6000 BC – AD 1. I: Gillis, C., Olausson, D. & Vandkilde, H. (eds.): Dawn of Europe. From Stone Age to Cities. The Report Series (no. 88) of the Department of Archaeology at Lund University, Lund 2004.

Klassisk arkæologi

Lise Hannestad: Seleukos Nikator and Syria i From Handaxe to Khan. I: K. von Folsach og I. Thuesen (eds.): Essays presented to Peder Mortensen. Aarhus University Press 2004, p. 165-184.

Middelalderarkæologi

Hans Krongaard Kristensen og Kaare Lund Rasmussen: Proveniensbestemmelser af brændt ler i middelalderlige bygninger. Bygningsarkæologiske Studier, 2001-2002 (2004), s. 83-93.

Mette Svart Kristiansen: Anmeldelse af Det Sønderjysk Landsbrugs Historie. Jernalder, vikingetid og middelalder af Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen og Anne Birgitte Sørensen. Sønderjysk Månedsskrift, 2004/4, s. 114-115.

Mette Svart Kristiansen: Arkæologiske undersøgelser af den middelalderlige landbebyggelse – metodiske problemer og prioriteringer i fortiden, nutiden og fremtiden. Bol og By, 2003/1-2, s. 9-29.

Mette Svart Kristiansen: Middelalderarkæologi i dag – nogle reflektioner. Arkæologisk Forum, 2004 nr. 10, s. 10-15.

Mette Svart Kristiansen: Seriematrix. Et redskab til bearbejdning og formidling af stratigrafi. Meta, 2004/2, s. 31-43.

Else Roesdahl (ed.): Bolig og familie i Danmarks middelalder. Højbjerg 2003. [Se omtale]

Else Roesdahl: Boligkultur – et forsømt forskningsområde. I: Else Roesdahl (ed.): Bolig og familie i Danmarks middelalder. Højbjerg 2003, p. 9-13.

Else Roesdahl: Møbler og indretning. I: Else Roesdahl (ed.): Bolig og familie i Danmarks middelalder. Højbjerg 2003, p. 223-246.

Else Roesdahl, G. Stamsø Munch & O.S. Johansen (eds.): Borg in Lofoten. A Chieftain’s farm in North Norway. Trondheim 2003. [se omtale]

Else Roesdahl og David M. Wilson: Terminology. I: Else Roesdahl, G. Stamsø Munch & O.S. Johansen (eds.): Borg in Lofoten. A Chieftain’s farm in North Norway. Trondheim 2003, p. 19-20.

Else Roesdahl og Näsman: Scandinavian and European perspectives – Borg. I: Else Roesdahl, G. Stamsø Munch & O.S. Johansen (eds.): Borg in Lofoten. A Chieftain’s farm in North Norway. Trondheim 2003, p. 283-299.

Else Roesdahl: What may we expect? On the problem of Vikings and archaeology in Normandy. I: A.-M. Flambard (ed.): La progression des Vikings, des raids à la colonisation. Rouen 2003, p. 207-14.

Else Roesdahl: Walrus ivory in the Viking Age – and Ohthere (Ottar). Offa, 58, 2001 (2003), p. 33-37.

Else Roesdahl: Walrus ivory and other northern luxuries: their importance for Norse voyages and settlements in Greenland and America. I: S. Lewis-Simpson (ed.): Vinland Revisited. The Norse World at the Turn of the First Millennium. St. Johns, NL 2003, p. 145-152.

Else Roesdahl og Preben Meulengracht Sørensen: Viking Culture. I: K. Helle (ed.): The Cambridge History of Scandinavia 1. Prehistory to 1520. Cambridge 2003, p. 121-146, Plates 1-22.

Else Roesdahl: Viking Ships (anm. af A.C. Sørensen: Ladby. A Danish ship-grave from the Viking age, Roskilde 2001 og O. Crumlin-Pedersen & O. Olsen eds.: The Skuldelev ships I. Roskilde 2002). Antiquity, vol. 77, no. 297, 2003, p. 616-619.

Else Roesdahl: Die Wikingerfestung Trelleborg; Die königlichen Gedenkstätten in Jelling. I: C. Trümpler (ed.): Flug in die Vergangenheit. Archäologischen Stätten in Flugbildern von Georg Gerster. Essen/München 2004, s. 193, 203, 238, 252.

Lingvistik

Peter Bakker: Pidgin inflectional morphology and its implications for creole morphology. I: Ingo Plag. Dordrecht (ed): Yearbook of Morphology 2002. Special section on Pidgins and Creoles. Kluwer 2003, p. 3-33.

Peter Bakker: Scandinavians and their pidgins and creoles. Acta Linguistica Hafniensia, 35, 2003, p. 95-114.

Peter Bakker & Hein van der Voort: Ældre dame overfaldt af tosproget. Sprog og Integration 2003, 3. september, p. 23-24.

Peter Bakker: Indianentalen: wat leren ze ons over de menselijke geest? 1: Het Master-Apprenticeship Programma (MAP) [Amerindian languages: what do they teach us about the human mind? The Master-Apprenticeship Programme (MAP)], Kiva, 40(3), 2003, p. 99-101

Peter Bakker & Yaron Matras: Bibliography of Modern Romani Linguistics. Including a Guide to Romani Linguistics. Amsterdam 2003. John Benjamins, p. Xxviii + 365 pp.

Peter Bakker & Yaron Matras (eds.): The Mixed language Debate. Berlin 2003. Mouton de Gruyter.

Peter Bakker: Mixed languages as autonomous systems. In Y. Matras & P. Bakker (eds): The Mixed language Debate. Berlin 2003. Mouton de Gruyter, p. 107-150.

Peter Bakker & Yaron Matras: The study of mixed languages. In Y. Matras & P. Bakker (eds.): The Mixed language Debate. Berlin 2003. Mouton de Gruyter, p. 1-20.

Peter Bakker: Publications in Romani, useful for Romani language education. Preliminary and Experimental Edition. November 2003. Publikacie andi Romani …hib kaj si la…he andar i edukacia pal i Romani …hib Angluni thaj eksperimentalno edicia. Novembr 2003.
Netudgave: http://www.hum.au.dk/lingvist/lokal/pdf/romeduprefinal-november-20.pdf

Peter Bakker & Norman Fleury: Learn Michif. Kishkeehta Michif. CD Produced by Peter Bakker and Norman Fleury. March 2004. (Self-published). CD with 49 page texts on internet.

Peter Bakker: Indianentalen: wat leren ze ons over de menselijke geest? Deel 2: J.P. Harrington en de dokumentatie van Californische Indianentalen [ [Amerindian languages: what do they teach us about the human mind? Part 2: J.P. Harrington and the documentation of Californian Indian languages The Master-Apprenticeship Programme (MAP)], Kiva, 41(1), 2004, p. 39-40.

Peter Bakker: Indianentalen: wat leren ze ons over de menselijke geest? Deel 3: Bella Coola van Brits Columbia: de taal met de meeste medeklinkers achter elkaar.[Amerindian languages: what do they teach us about the human mind? Part 4: Bella Coola of British Columbia: the language with the highest numbers og consonants in a row]. Kiva, 41(2), 2004, p. 74-75.

Peter Bakker: “Breken” in Cree [“breaking”in Cree]. Kiva, 41(3), 2004, p. 75-76.

Peter Bakker: What is Michif? In: Lawrence Barkwell (ed.): La Lawng: Michif Peekishkwewin. The Heritage Language of he Canadian Metis. Vol 1: Language Practice. Winnipeg: Pemmican Publications/Manitoba Metis Federation Michif Language Program, 2004, p. 5-7.

Peter Bakker: The Michif language of the Metis In: Lawrence Barkwell (ed.): La Lawng: Michif Peekishkwewin. The Heritage Language of he Canadian Metis. Vol 2: Language Theory. Winnipeg: Pemmican Publications/Manitoba Metis Federation Michif Language Program, 2004, p. 11-28.

Peter Bakker: Spelling systems for Michif: an overview. In: Lawrence Barkwell (ed.): La Lawng: Michif Peekishkwewin. The Heritage Language of the Canadian Metis. Vol 2: Language Theory. Winnipeg: Pemmican Publications/Manitoba Metis Federation Michif Language Program, 2004 p. 11-28.

Peter Bakker: The verb in Michif. In: Lawrence Barkwel (ed.). La Lawng: Michif Peekishkwewin. The Heritage Language of the Canadian Metis. Vol 2: Language Theory. Winnipeg: Pemmican Publications/Manitoba Metis Federation Michif Language Program, 2004 p. 63-80.

Peter Bakker & Lawrence Barkwell: Storytelling and Mythology. In: Lawrence Barkwell (ed.): La Lawng: Michif Peekishkwewin. The Heritage Language of the Canadian Metis. Vol 2: Language Theory. Winnipeg: Pemmican Publications/Manitoba Metis Federation Michif Language Program, 2004 p. 83-96.

Jan Rijkhoff: When can a language have nouns and verbs?. Acta Linguistica Hafniensia, 35, 2003, p. 7-38.

Jan Rijkhoff: The Noun Phrase (Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory). Oxford: Oxford University Press (expanded paperback edition of the 2002 hardcover).

Jan Rijkhoff and Kees Hengeveld and Anna Siewierska: Parts-of speech systems and word order. Journal of Linguistics, 2004 p. 40-43.

Jan Rijkhoff: Toward a unified analysis of terms and predications. I: Matthew Anstey and J. Lachlan Mackenzie (eds.): Crucial Readings in Functional Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.

Jakob Steensig: "Conversation Analysis and the study of bilingual interaction", Nordlyd, 51.5 2004, p. 796-818.


Institut for Filosofi og Idéhistorie

Filosofi

Hans Fink: Om sociale konstruktioners virkelighed. I Peter Widell (red.): Socialkonstruktivismen under debat, Århus (Modtryk) 2004.

Hans Fink, Peter Harder, Poul Holm, Karen Sonne Jakobsen, Anne Marie Pahuus og Frederik Stjernfelt: Humanistisk viden i et vidensamfund, SHF-rapport 2004.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/beretn/Humanistisk_viden.pdf

Idéhistorie

Peter C. Kjærgaard: 'Within the Bounds of Science': Redirecting Controversies to Nature. I: Louise Henson et al (eds.): Culture and Science in Nineteenth-Century Media. Ashgate (Aldershot 2004), p. 211-221.

Peter C. Kjærgaard, Henrik Knudsen og Anita Kildebæk Nielsen: Danske avisers fremstilling af naturvidenskabsmænd - eksempler fra det 20. århundrede. BioZoom, 2, 2004.

Peter C. Kjærgaard: Wittgenstein og videnskaberne. Modtryk, Aarhus 2004. [se omtale]

Hans-Jørgen Schanz: Modernitetens besindelse. I: H. Thomsen: Helhed og Splittelse – i kritisk tænkning og forkyndelse. Aros Forlag, 2004.

Hans-Jørgen Schanz: Modernitet og kapitalisme. Forlaget Modtryk, 2004. [se omtale]

Hans-Jørgen Schanz: Europæisk Idehistorie. Høst og Søn 2. udg. 2004. [se omtale]


Institut for Historie og Områdestudier

Historie

Steen Busck: Møder mellem folkekultur og elitekultur i et dansk landbosamfund i 1700-årene. Kontur, nr. 8, 2004, p. 59-63.

Erik Christiansen: Pilinos-Traktaten og Første Puniske Krigs udbrud. I: Iddeng, John W. (red.): Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Oslo 2003, s. 117-125.

Jens Engberg: Hvad er kulturpolitik? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1, 2004, s. 24-42 incl.

Jørgen Fink, Tom Ericsson, og Jan Eivind Myhre (red.): The Scandinavian Middle Classes 1840-1940. Oslo Academic Press, 2004. [se omtale]

Jørgen Fink: The Middle Class in Denmark 1840-1940. I: Tom Ericsson, Jørgen Fink og Jan Eivind Myhre (red.): The Scandinavian Middle Classes 1840-1940. Oslo Academic Press, 2004, p. 57-102.

Jørgen Fink: In Defence of the Middle Class. But who and how? I: Tom Ericsson, Jørgen Fink og Jan Eivind Myhre (red.): The Scandinavian Middle Classes 1840-1940. Oslo Academic Press, 2004, p. 185-198.

Jørgen Fink og Chr. R. Jansen (red.): Erhvervshistorisk Årbog 2004.

Jørgen Fink: Teori - metode - teknik i erhvervshistorien. I: Jørgen Fink og Chr. R. Jansen (red.): Erhvervshistorisk Årbog 2004, p. 7-51.

Birgit Løgstrup: Når kvinder krydser grænser. - Fire tyske malkepigers indvandring og integration i Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede. I: Adda Hilden og Grethe Ilsøe (red.): Veje at vandre. Roskilde Universitetsforlag 2003, s. 35-74.

Niels Kayser Nielsen: New Year in Nämpnäs. On nationalism and sensuous holidays in Finland, in: Tourist Studies, vol. 3 nr. 1 – april 2003, s. 83-98.

Niels Kayser Nielsen: Nationalismens rumsdimension i Norden – eller om att minnas med kroppen, in: Historisk Tidskrift för Finland, 2003: 3, s. 276-299.

Niels Kayser Nielsen: ”Nacka” Skoglund: a Swedish Soccer Player as a Welfare-Nationalistic Myth, in: John Bale, Mette K. Christensen og Gertrud Pfister (red.): Writing Lives in Sport. Biographies, Life-Histories and Methods. Aarhus University Press 2004, s. 179-189.

Niels Kayser Nielsen: Bevægelse. Et modebegreb fra det 20. århundrede, in: Mette Krogh Christensen og Gitte Wichmann-Hansen (red.): Krop og kompetence. Aktuelle begreber inden for pædagogik og sundhed. København 2004. FADLs forlag, s. 17-29.

Niels Kayser Nielsen: Historisk kulturanalyse mellem vilkår og vilje – nogle pejlinger, in: Kontur. Tidsskrift for kulturstudier, 4. årgang nr. 8, s. 18-25.
Netudgave: http://www.hum.au.-dk/cek/kontur

Niels Kayser Nielsen: Kroppen i forglemsel og opmærksomhed – kulturanalytiske over-vejelser om til-stede-værelse, in: Dansk Noter, 2004 nr. 2, s. 9-18.

Niels Kayser Nielsen: De moderne Olympiske lege – myter, nationalisme og tilfældigheder, in: Birte Poulsen og Poul Pedersen (red.): Den græske olympiade. Aarhus 2004. Sfinx, s. 130-145.

Niels Kayser Nielsen: Det politiske, det kulturelle og det sociale folk – set i en nordisk sam-menhæng, in: Jørn Møller (red.): Folk – om et grundbegreb i demokrati og kultur. Aarhus: Klim, s. 89-106.

Bjørn Poulsen: Per Ethelberg, Nis Hardt, Bjørn Poulsen, Det Sønderjyske Landbrugs Historie, Jernalder, Vikingetid og Middelalder, Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslev 2003, heri s. 375-433, 458-715, 758-801. Se omtale.

Bjørn Poulsen: Ex auditorio opposition ved forsvaret for Carsten Porskrog Rasmussens disputats: Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770, i: Historie, 2003, 2, s. 441-455.

Bjørn Poulsen: Land Mobility in Late Medieval Denmark. I: Il Mercato della Terra Secc. XIII-XVIII, ed. Simonetta Cavaciocchi, (Instituto Internazionale di storia Economica "F. Datini", Prato, Serie II, Atti delle Settimane di Studi, 35), Le Monnier 2003, s. 623-635.

Søren Rasmussen (red.): Sandbjerg Mellem Sø og Sund. Strejftog i historie, kultur og natur. Aarhus Universitetsforlag 2004. Se omtale.

Europastudier

Peter Bugge: The Making of a Slovak City: The Czechoslovak Renaming of Pressburg/Pozsony/Prešporok, 1918-19, Austrian History Yearbook, Vol. 35 2004, p. 205-27.

Lars Hovbakke Sørensen: Slagsbrødre eller broderfolk. Nordens historie gennem 1300 år. Aschehougs forlag 2004. [se omtale]

Slavisk

Kjeld Bjørnager Jensen: Andrej Belyj. I: Mod lyset. Belyj - Goethe - Hilma von Klint - Jerichau - Kandinsky - Martinus - Rosenkrantz - Steiner. Gl. Holtegaard & Nordjyllands Kunstmuseum. 2004, p. 15-20.

Kjeld Bjørnager Jensen: Tjekhovs Teater. Forlaget Drama, Gråsten 2003. [se omtale]

Østasiatisk

Lene Sønderby Bech: Fiction that Leads to Truth: The Story of the Stone as Skilful Means, i: Chinese literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), USA, no. 26, 2004.

Lene Sønderby Bech: At Nedbryde Grænser. Standart, 18. årgang nr. 2, juni 2004.

Lene Sønderby Bech: Gao Xingjian og den kinesiske tradition. Standart, 18. årgang nr. 2, juni 2004.

Lene Sønderby Bech: Xi Chuan’s “Ørnens Tale”. I Sidse Laugesen: Nye Kinesiske Digte, Arena 2004. Oversættelse.

Lene Sønderby Bech: Tredje del af: Tang poeterne: artikel serie i samarbejde med Christian Nielsen: Du Fu. Danmark-Kina, nr. 67, Forår 2004.

Lene Sønderby Bech: Fjerde del af: Tang poeterne: artikel serie i samarbejde med Christian Nielsen: Meng Haoran. Danmark-Kina, nr. 68, Sommer 2004.

Annette Skovsted Hansen: Writing Indigenous Belonging: Ownership in the Construction of Identity in Japan. I: Flemming Christiansen og Ulf Hedetoft (red.): The Politics of Multiple Belonging: Ethnicity and Nationalism in Europe and East Asia. Ashgate Publishing Company, 2004, p. 221-237.

Annette Skovsted Hansen: Variations on a Theme: Cultural Encounters Reflected in Japanese Bilingual Dictionaries of the Nineteenth Century. Kontur. Tidsskrift for Kulturstudier, 4. årgang, nr. 8, 2003, p. 37-42.

Annette Skovsted Hansen: Japan ruster sig til en ny verdensorden. Kronik i Berlingske Tidende Magasinet, Onsdag 18. august 2004, p. 13.

Stig Thøgersen: Return of the Chinese Peasant: Farmers and Their Intellectual Advocates. Issues and Studies, (Taiwan) vol. 39, no. 4, Dec. 2003, p. 230-239.

Stig Thøgersen: Parasites or Civilisers: The Legitimacy of the Chinese Communist Party in Rural Areas. I: Kjeld Erik Brødsgaard and Zheng Yongnian (eds.): Bringing the Party Back In. How China is Governed, London etc.: Eastern Universities Press, 2004, p. 192-216.

Anne Wedell-Wedellsborg: Kafka på kinesisk - om occidentalisme i Kina. Kontur. Tidsskrift for Kulturstudier, vol. 4, nr. 8, 2004

Anne Wedell-Wedellsborg: Histoires de fantömes: La modernité littéraire chinoise et le retour de ´zhiguai´. I : A. Curien (ed.) : Écrire au présent. Éditions de la Maison des sciences de l ´hommes. Paris 2004

Anne Wedell-Wedellsborg: Netlitteratur i Kina. Standart, 18. årgang, juni 2004.

Anne Wedell-Wedellsborg: Blod og Virkelighed. Et portræt af Yu Hua og hans romaner. Standart, 18. årgang, juni 2004.

Anne Wedell-Wedellsborg og Sidse Laugesen (red.): "Kineserne Kommer !" Om moderne kinesisk poesi. Aarhus 2004. [se omtale]

Anne Wedell-Wedellsborg: Oversættelser af digte af Bei Dao i: Nye kinesiske digte. Arena 2004.


Institut for Informations- og Medievidenskab

Peter Bøgh Andersen og Palle Nowack: Modeling Moving Machines. I: Lars Qvortrup & Peter Bøgh Andersen (red.): Virtual Applications. Applications with Virtual Inhabited 3d Worlds. Springer Publishers, London 2004, p. 189-211.

Peter Bøgh Andersen og Lars Qvortrup: Introduction. I: Lars Qvortrup & Peter Bøgh Andersen (red.): Virtual Applications. Applications with Virtual Inhabited 3d Worlds. Springer Publishers, London 2004, p. 1-5.

Peter Bøgh Andersen: Ships and Movies. Cognition, Technology and Work, (5) 2004, p. 294-301.

Peter Bøgh Andersen: Diagramming Complex Activities. Proceedings of ALOIS 2004, March 17-18, 2004, Linköping, Sweden.
Netudgave: http://www.vits.org/konferenser/alois2004/proceedings.asp

Peter Bøgh Andersen og M. Brynskov: Habitats, Activities, and Signs. I Proc. of The 7th International Workshop on Organisational Semiotics, OS 2004. INSTICC Press, Portugal, 2004, p. 128-151.

Peter Bøgh Andersen: Anticipated Activities in Maritime Work, Process Control, and Business Processes. I: K. Liu (red.): Virtual, Distributed and Flexible Organizations. Studies in Organizational Semiotics. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, p. 35-60.

Peter Bøgh Andersen: Habitats: Staging Life and Art. Invited paper for COSIGN 2004: Computational Semiotics, University of Split (Croatia), 14th - 16th September, 2004.

Jørgen Bang: Hvorfor er vidensdeling så svært? - om vidensorganisering og læring som kommunikation. I: S. Heilesen (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde Universitetsforlag, 2004, p. 13-31.

Jørgen Bang: Hvor småt kan det blive? - om modulisering af uddannelser og uddannelseselementer i tilknytning til e-læring. I: Georgsen, M. & Bennedsen, J. (red.): Fleksibel læring og undervisning - erfaringer, konsekvender og muligheder med ikt. Aalborg Universitetsforlag, 2004, p. 24-37.

Niels Brügger: Bogen som medie — nedslag i bogobjektets historiske transformationer. Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik, nr. 48, Århus 2003, s. 77-95.

Niels Brügger: Theories of Media and Communication. Histories and Relevance Papers on Media and Communication Theories, no. 01, Aarhus 2003.
Netudgave: http://www.medieteori.dk/publikationer/#skriftserie

Niels Brügger og O. Vigsø: Strukturalism. Studentlitteratur, Lund 2004. [se omtale]

Rune Dalgaard: Scholarly Collections on the Web – Media Reconfigurations at Play. Human IT, 7:2, 2004, p. 138-170.
Netudgave: http://www.hb.se/bhs/ith/2-7/rd.pdf

Anne Marie Dinesen og Torkild Thellefsen (red.): Semiotiske undersøgelser. Hans Reitzels Forlag 2004.

Anne Marie Dinesen og Torkild Thellefsen: Forord. I: Anne Marie Dinesen og Torkild Thellefsen (red.): Semiotiske undersøgelser. Hans Reitzels Forlag 2004. [se omtale]

Anne Marie Dinesen: Natursemiotik og logik ifølge Peirce. I: Anne Marie Dinesen og Torkild Thellefsen (red.): Semiotiske undersøgelser. Hans Reitzels Forlag 2004.

Anne Marie Dinesen: September 11, 2001: An Essay on the Logic of Insecurity and Anxiety. I: Juliet Flower MacCannel (ed.): (a) the journal of culture and the unconscious, VI. III, no. 1-2, 2004. University of California.

Casper Bruun Jensen: 2004 Ihde, Don, Casper Bruun Jensen, Jari Friis Jørgensen, Srikanth Mallavarapu, Eduardo Mendieta, John Mix, John Protevi and Evan Selinger: 1000 years of War: CTHEORY Interview with Manuel de Landa. I: Kroker, Arthur and Marilouise Kroker (eds.), Life in the Wires: The Ctheory Reader. CTheory Press: Victoria, Canada, 2004 p. 135-54.
Netudgave: http://www.ctheory.net/text_file.asp?pick=383

Peter Lauritsen, Peter Elsass & Stinne Højer Mathiasen: Globalisering, skala-konstruktion og svingende eksistens. En undersøgelse af internetbrug i Ayacucho, Peru. I: Psyke & Logos, vol. 25 no. 1, 2004, p. 338-352.

Helle Mathiasen: Udviklingsprojektet ”Det virtuelle gymnasium”. Følgeforskningsrapport 2, Kbh. Undervisningsministeriets Forlag 2004. Netudgave: http://www.umv.dk

Helle Mathiasen: High School and Learning Environments. The American Educational Research Conference, AERA, SIG, Instructional Technology, April 12- 16, 2004, San Diego, USA.

Helle Mathiasen og J. Rasmussen: The problem of complexity in education Concerning teachers self-understanding and teachers use of laptop computers in education. The American Educational Research Conference, AERA, SIG, Chaos and Complexity Theories, April 12- 16, 2004, San Diego, USA.

Helle Mathiasen: Expectations of Technology: When the Intensive Application of IT in Teaching Becomes a Possibility. Journal of Research on Technology in Education, vol. 36, no. 3, p. 273-295.

Richard Raskin: A Child at Gunpoint. A Case Study in the Life of a Photo. Aarhus Universitetsforlag 2004. [se omtale]

Richard Raskin: Holocaust Film. Review of The Holocaust Film Sourcebook, edited by Caroline Joan (Kay) Picart. Review of Communication, vol. 4, no. 3 (July-October 2004). On-line - adgang kun for medlemmer af National Communication Association [USA].

Richard Raskin: A Child at Gunpoint. Jødisk Orientering, årgang 2004, nr. 4 (april), p. 16-17. [se omtale]

Richard Raskin (red.): P.O.V- - A Danish Journal of Film Studies, no. 17, marts 2004.
Netudgave: http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_17/POV_17cnt.html

Richard Raskin: An interview with Luis Prieto on Bamboleho. p.o.v. - A Danish Journal of Film Studies, no. 17 (March 2004), p. 12-19.
Netudgave: http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_17/section_1/artc3A.html

Richard Raskin: An interview with Gili Dolev on Promise Land. p.o.v. - A Danish Journal of Film Studies, no. 17 (March 2004), p. 88-93.
Netudgave: http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_17/section_3/artc3A.html

Richard Raskin: An interview with Rosan Dieho on The Chinese Wall. p.o.v. - A Danish Journal of Film Studies, no. 17 (March 2004), p. 106-109. Netudgave: http://imv.au.dk/publikationer/pov/Issue_17/section_4/artc3A.html

Richard Raskin: Holocaust Film. Review of The Holocaust Film Sourcebook, edited by Caroline Joan (Kay) Picart. Review of Communication, July-October 2004. On-line - adgang kun til medlemmer af National Communication Association [USA].


Nordisk Institut

Nordisk Sprog og Litteratur

Jacob Bøggild, Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.) Dekonstruktion. Aarhus Universitetsforlag 2004. [se omtale]

Jakob Bøggild, Stefan Iversen og Henrik skov Nielsen: Introduktion. I: Jakob Bøggild, Stefan Iversen og Henrik skov Nielsen (red.): Dekonstruktion. Aarhus Universitetsforlag 2004, p. 7-30.

Jakob Bøggild: Ruinous Reflections. On H. C. Andersen’s ambiguous position between Romanticism and Modernism. I: Steven P. Sondrup (red.): H. C. Andersen. Old problems and new readings. Papers from the Third International Hans Christian Andersen Conference. Brigham Young University Press 2004.

Jakob Bøggild: Revocated trials: On the indirect communication in two of Kierkegaard’s early religious discourses. I: Elsebet Jegstrup (red.): The new Kierkegaard. Indiana University Press 2004, s. 112-27.

Jakob Bøggild: Gentagelsens plot og plottets gentagelse. Om krimien som metafiktion hos Poe, Brooks og Borges. Spring 20, Forlaget Spring 2003, s. 225-240.

Pernille Hermann: Hungrvaka og islændingesagaer. Traditionalitet og konventionalitet. Maal og Minne: Hefte 1, 2004, p. 21-40.

Pernille Hermann: Mundtlige og skriftlige genealogier i den norrøne kultur. Om genealogiers praktiske og symbolske betydning i den tidlige skriftkultur. I: Det 23. tværfaglige vikingesymposium 2004. Forlaget Hikuin.

Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen (red.): Narratologi. Aarhus universitetsforlag 2004. [se omtale]

Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (eds.) (under medvirken af Birgitte Skovby Rasmussen og Ole Ravnholt): 'På godt dansk' Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen. Århus: Wessel og Huitfeldt 2004. [se omtale]

Henrik Jørgensen: Et alternativ til periodediagrammerne. I: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (eds.) (under medvirken af Birgitte Skovby Rasmussen og Ole Ravnholt): 'På godt dansk' Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen. Århus: Wessel og Huitfeldt 2004, p. 173-179.

Stefan Kjerkegaard: Koret i ordet. Om humor og religiøsitet i Simon Grotrians digtning. Kritik, 168/169 2004.

Stefan Kjerkegaard: At give det løse los. Om Peter Laugesens poesi. Passage, nr. 49, 2004.

Stefan Kjerkegaard: Tilfældet Roussel. Apparatur, nr. 9, 2004.

Stefan Kjerkegaard og Thomas Hvid Kromann: Lille introduktion til og oversættelse af Paul Celans "Tale i anledning af modtagelsen af den frie hansestad Bremens litteraturpris" (1958). Apparatur, nr. 9, 2004.

Stefan Kjerkegaard: Onkel Dannys soundtrack til verden. Essay i anledning af udvalgte digte II, 1973-1993.
Netudgave: http://www.sentura.dk

Henrik Skov Nielsen: The Impersonal Voice in First-Person Narrative Fiction. I: Narrative, May, 2004

Henrik Skov Nielsen: Indstillinger. Kritik, 168/169, 2004.

Henrik Skov Nielsen: Svend Åge Madsen som forfatter til upopulærlitteratur, populærlitteratur og populær litteratur. I: Vandfanget, 2004.

Dan Ringgaard: Lyskvaliteter i og omkring Stein Mehrens lyrik. I: Ole Karlsen (red.): Som du holder mitt hjerte i din ømhet. Om Stein Mehrens forfatterskap. Unipubforlag, Oslo 2004, s. 97-110.

Dan Ringgaard: Mørket. Passage, nr. 50, 2004, s. 117-120 (om Peter Seeberg).

Per Stounbjerg: Bobler og skrattende kar. Om 'Livet i badeværelset'. Passage, nr. 50, sommer 2004, p. 18-21.

Peer E. Sørensen: S. Kierkegaard, critique de H.C. Andersen. Etudes Germanique, nr. 4, 2004.

Peer E. Sørensen: Anders Arrebo. I: Dictionary of Literary Biography, bd. 300, NY 2004.

Peer E. Sørensen: Johannes Ewald. I: Dictionary of Literary Biography, bd. 300, NY 2004.

Peer E. Sørensen og Eira Storstein: Øystein S. Zierner og Jørgen Lorantzen: Homoseksualitet? Homotekstualitet? Norsk Litteraturvitenskaplig Tidsskrift, nr. 2, 2004.

Eira Storstein og Peer E. Sørensen: Det er Gemenheden, der sidder i Sufflørkassen. Nogle bemærkninger om Herman Bangs europæiske forfatterskab og De uden Fædreland. Passage, nr. 50, 2004.

Kristin Ørjasæter: Flott fagbok. Anmeldelse av Bergljot Børresen/Vera Gjersøe: Den store boken om husdyrene og menneskene deres.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=158 Publisert 19/8-2004

Kristin Ørjasæter: Lar Bibelen seg fornye? Anmeldelse av Felicity Henderson/Chris Saunderson: Tegneseriebibelen.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=155 Publisert 17/6-2004

Kristin Ørjasæter: Den engelske hagens mysterier. Anmeldelse av Frances Hodgson Burnett: Denløyndomsfulle hagen.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=141 Publisert 22/4-2004

Kristin Ørjasæter: Boka som får deg til å tenke nytt. Anmeldelse av Arild Nyquist/Finn Graff: Krokodillesang.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=135 Publisert 25/3-2004

Kristin Ørjasæter: Ny vri på velkjente metaforer. Anmeldelse av Mary Bente Bringslid: Dei blå revane.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=121 Publisert 5/2-2004

Kristin Ørjasæter: To kulturer på kollisjonskurs. Anmeldelse av BaliRay: Avlyst (arrangert) ekteskap.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=119 Publisert 29/1-2004

Kristin Ørjasæter: Levende sangtradisjon? Anmeldelse av Unni Løvlid: So ro liten tull.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=116 Publisert 22/1-2004

Kristin Ørjasæter: Mytologi eller fagbok? Anmeldelse av TorÅge Bringsværd/Stella East: En gang var Buddha apenes konge. En håndfull historier fra tidligere liv.
Netpublikation: http://www.barnebokkritikk.no/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=114 Publisert 15/1-2004

Jysk Dialektforskning

Torben Arboe: To Blicher-sange set under dialektgeografisk synsvinkel. I: Danske talesprog, 5, p. 59-82.

Viggo Sørensen: Jyske bandeord og deres herkomst. I: Danske talesprog, 5, p. 83-102.

Ove Rasmussen, Torben Arboe, Inger Schoonderbeek Hansen og Viggo Sørensen (red.): Jysk Ordbog. Afsnit he–.
Netudgave: http://www.jyskordbog.dk


Institut for Sprog, Litteratur og Kultur

Klassisk og Romansk

Svend Bach: Un racconto al passato remoto. Invernale di Guido Gozzano. Testo, no. 46. Nuova serie. Anno XXIV. Luglio-dicembre 2003, p. 61-75.

Leonardo Cecchini: Oversættelse med introduktion og noter af et uddrag af Emanuele Tesauro, Il canocchiale aristotelico ( Den aristoteliske kikkert). Rhetorica Scandinavica, nr. 25, martz 2003, s. 4-12.

Leonardo Cecchini: Viva Bacco e viva amore. Carpe diem-motivet i Lorenzo de' Medicis Canzone di Bacco. PréPublications, 189, 2003, p. 58-63.

Leonardo Cecchini: Dante og Ridderroman. Intertekstuelle relationer i Inferno V. Prépublications, 191 2004, p. 54-66.
Netudgave: http://www.hum.au.dk/romansk/tidsskrift/pages/revision/nr191.html

Erik Ostenfeld: The Socratic Elenchus Reconsidered, Once More. I: A Piltz et alii (eds.): For Particular Reasons. Studies in Honour of Jerker Blomqvist. Lund 2003.

Erik Ostenfeld: Ancient Philosophy Studies in Scandinavia. I: Livio Rossetti (ed.): Greek Philosophy in the New Millenium. Essays in Honour of Thomas M. Robinson. Academia Verlag 2004.

Asger Ousager: Plotinus on Selfhood, Freedom and Politics. Aarhus Universitetsforlag. 397 sider. ISBN 87-7934-098-9. [se omtale]

Engelsk

Ocke-Schwen Bohn: Tosprogethed. Magasinet Humaniora, 2004.2, 17-22.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shfhumaniora/hum0104/hum02_04.pdf

Sten Vikner: Nødvendigheden af en formel tilgang til sprogvidenskab. Magasinet Humaniora, 2004.2, 12-16.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shfhumaniora/hum0104/hum02_04.pdf

Sten Vikner: (Det nye institut for) Sprog, literatur og kultur. Magasinet Humaniora, 2004.2, 17.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shfhumaniora/hum0104/hum02_04.pdf

Fransk

Henning Nølke: Flere stemmer - om sproglig polyfoni. Magasinet Humaniora, 2004.2, 23-27.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shfhumaniora/hum0104/hum02_04.pdf

Henning Nølke: La ScaPoLine : Introduction à la théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique . I : Jeanne Strunck et al. (éds.): Genres et rhétorique des discours médiatiques. Aalborg University Press, p. 67-88.

Henning Nølke: Syntaxe, sémantique et modèles modulaires. I: Antoine et al. (éds.): Structures et discours. Mélanges offerts à Eddy Roulet. Genève: Éditions Nota Bene, p. 287-302.

Henning Nølke: Les recherches linguistiques dans le cadre de la romanistique scandinave. (XXVIII. Deutscher Romanistentag 28.09.-03.10.2003 in Kiel)

Fransk og tysk:

Hanne Leth Andersen & Harald Pors: Vejen ad hvilken ... Magasinet Humaniora, 2004.2, 28-32.
Netudgave: http://www.forsk.dk/shf/publ/tidsskr/shfhumaniora/hum0104/hum02_04.pdf

Tysk

Leif Ludwig Albertsen: Friedrich von Matthissons Bedeutung für Franz Schubert und Eduard Mörike. Bemerkungen eines Literarhistorikers zu Ira Schulze-Ardeys musikwissenschaftlicher Arbeit. AUGIAS, 64 2004 s. 23-33.

Karsten Hvidtfelt Nielsen: Limits of language. AUGIAS, 64 2004 s. 17-22.

Kirsten Molly Søholm: Mnemosyne i informationssamfundet. Erindring og fortælling i Günter Grass' "I krebsegang". Passage, 50, sommer 2004, s. 109-112.

Center for Latinamerikastudier

Claudio Bogantes: Lengua y poder: migración, cultura nacional e identidad. I Diálogos Latinoamericanos, nr. 9, 2004, s. 118-130.


Institut for Æstetiske Fag

Dramaturgi

Jørn Langsted: Teater og/eller porno, kulturkronik i Morgenavisen Jyllands-Posten, 19.3.2004, også trykt i Peripeti. Tidsskrift for dramaturgiske studier, 1 – 2004, Århus 2004, s. 9-11.
Netudgave: http://siab.au.dk/data/12987495/34369/Peripeti_1-2004.pdf

Jørn Langsted: Under Langsteds Lup. Børneteateravisen, nr. 128, København 2004, s. 3.

Jørn Langsted: De små teatre og børneteatrene i teaterlovsrevisionen. Proscenium, nr. 2, København 2004, s. 27-34.
Netudgave: http://www.proscenium.dk/opslag.asp?antal=10&id=87

Jørn Langsted: Teaterfarvel. Information, 5.4.2004.

Jørn Langsted: Én købstad, én kommune. Kulturpolitiske kandestøberier. I: Jørgen Frode Bakka og Ulrich Horst Petersen (red.): Hvorhen Danmark? perspektiver på kommunalreformen, Ny fra Samfundsvidenskaberne, København 2004, s. 127-140.

Jørn Langsted: Ud med børnekulturen – ind med formidling af kunsten i slipsehøjde”. Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2004, nr. 47, s. 103-108.

Jørn Langsted: Under Langsteds Lup”. Børneteateravisen, nr. 129, København 2004, s. 3.

Jørn Langsted: Den kulturtænkning hænger ikke sammen. Kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten, 26.5.2004.

Jørn Langsted: (red.) Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr. 1/2004, Bibliotekshögskolan, Borås 2004.

Jørn Langsted: Indfald og udfald 9 – Eine grausame Salbe eller I røg og damp. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr. 1/2004 s. 3-6.

Jørn Langsted: Kvalitetsvurdering af performativ kunst. AKF Nyt, 2/2004, København 2004, s. 23-28.

Litteraturhistorie

Marie Lund Klujeff: Litteraturens tone. Imellem litteraturkritik og retorik. Aarhus Universitetsforlag 2004. [se omtale]

Marie Lund Klujeff: Shades of Tone. The Narrator’s Tone of Voice in Henry James’ The Aspern Papers. I: K-M Simonsen (ed.): Reinventions of the novel. Amsterdam, New York, Rodopi 2004.

Marie Lund Klujeff: Kammer tonen over. Retorikmagasinet, nr. 52 2004.

Marie Lund Klujeff: Tonen som metaphor. Rhetorica Scandinavica, 2004.

Svend Erik Larsen: Canons: The Paradox of Hegemony, in Helmut Heinze & Christiane Weller (eds.): Die Lektüre der Welt/Worlds of Reading. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2004, pp. 335-343.

Svend Erik Larsen:”Throw away your mind.” On Malcolm Lowry’s Under the Volcano, in Karen-Margrethe Simonsen e.a. (eds.): Reinventions of the Novel. Amsterdam/New York: Rodopi, 2004, pp. 49-64.

Svend Erik Larsen: Between the Novels of Modernism: Antunes, Faulkner and Lowry, in Eunice Cabral e.a. (eds.): A Escrita et o Munda em António Lobo Antunes. Lisbon: Dom Quixote, 2004, pp. 329-338.

Svend Erik Larsen: Ordene bliver hvor de er. Passage, 50, 2004, pp. 128-131.

Svend Erik Larsen: Viden og verden og fag i skolen [Knowledge and Disciplines in the School System]. Kraka, 7/25, marts 2004, p. 4-5.

Svend Erik Larsen: Anmeldelse af Thomas Bredsdorff: Den brogede Oplysning (2003). Standart, 18/1, 2004, p. 55.

Svend Erik Larsen: Anmeldelse af Kritik 166 and Kritik 167. Standart, 18/2, 2004, p. 66.

Svend Erik Larsen: Anmeldelse af Frederik Stjernfelt e.a. (eds.): Fejder. Studier i stridens anatomi [Feuds. Studies in the Anatomy of Controversies] (2004). Standart, 18/2, 2004, p. 59.

Karen-Margrethe Simonsen, M-P. Huang og M. Rosendahl Thomsen (red.): Reinventions of the Novel. History and Aesthetics of a Protean Genre. Rodopi, Holland, New York og Syddansk Universitetsforlag, 2004. [se omtale]

Karen-Margrethe Simonsen: The poetic microscope. Puzzleimages, Portraits, and Other (In)visibilities in Nathalie Sarraute's ‘Portrait d'un inconnu’. I: Reinventions of the Novel. History and Aesthetics of a Protean Genre. Rodopi, Holland, New York og Syddansk Universitetsforlag, 2004.

Karen-Margrethe Simonsen: Krigens kontingens. Magt og retorik i Kleists ’Prinz Friedrich von Homburg’. I: Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. Rhetor förlag, Åstorp, 2004.

Karen-Margrethe Simonsen: Tilfældighedens lov og ondskabens uskyldighed i Heinrich von Kleists fortælling ’’. Retfärd, 104, Nordisk juridisk tidsskrift, 27. årg. Nr. 1, 2004.

Karen-Margrethe Simonsen: Magical Modernism. Monstrous Moments within the Work of Per Højholt. I: Modernisms (arb. Titel, red. Mats Jansson et. Al. Norvik Press, in print.)

Musikvidenskab

Erling Kullberg: Nye Toner i Danmark - Dansk Musik og Musikdebat i 1960'erne. Aarhus Universitetsforlag 2003. [se omtale]

Bo Marschner: 'Værk' og 'liv' som (modstridende?) musikvidenskabelige grundlag. (Tobias Norlind-forelæsning 2003, Göteborg). Svensk tidskrift för musikforskning, vol. 86, 2004, p. 11-25.

Kunsthistorie

Lars Kiel Bertelsen: Interface-ikonoklasme. I: Mikkel Bolt & Jacob Wamberg (red.): Ikonoklasme, Afd. for Kunsthistorie 2004.

Lars Kiel Bertelsen: The Claude glass: a modern metaphor between word and image. Word & Image, vol. 20, no. 3, July-September 2004, p. 182-190.

Line Hjorth Christensen: Muren, Mediet, Museet - scenarier for plakaten i byrum og på museum. I: Leve Plakaten! Celebrating the poster, Dansk Plakatmuseum 2004.

Æstetik og Kultur

Ansa Lønstrup: Stemmen og Øret - studier i vokalitet og auditiv kultur. Forlaget Klim, Århus 2004. [se omtale]


Center for Kulturforskning

David Gress: Er østrigerne tyskere eller ej? Kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten, 17. maj 2004.

David Gress: Oprør mod en fastlåst kirke. Kronik i Politiken, 18. maj 2004.

David Gress: Den bløde supermagt. Morgenavisen Jyllands-Posten, 28. maj 2004.

David Gress: Et afgørende øjeblik. Morgenavisen Jyllands-Posten, 16. juli 2004.

David Gress: Frihedens mange ansigter. Kulturkronik i Morgenavisen Jyllands-Posten, 30. juli 2004.

David Gress: Hvem er amerikanerne? Morgenavisen Jyllands-Posten, 13. august 2004.

David Gress: Europas andet syndefald. Morgenavisen Jyllands-Posten, 27. august 2004.

David Gress: Den naturlige friheds filosof. Morgenavisen Jyllands-Posten, 3. september 2004.

Philippe Provençal: Om zoologiens og botanikkens historie i den klassiske arabiske kultur. Arbejdspapir, Center for Kulturforskning 126-04. [se omtale]
Netudgave: http://www.hum.au.dk/cfk/pages/publications/pp/zoologien_botanikken.html

Anne Marit Waade: Reklameæstetik. Teatralisering af beskueren. Arbejdspapir, Center for Kulturforskning 127-04. [se omtale]
Netudgave: http://www.hum.au.dk/cfk/pages/publications/amw/reklameaestetik.html


Updated 17 September 2004 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.