Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Publikationer

Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet

Indberettet forår 2005

Tryk på de grønne links for at komme videre.

Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

Antropologi

Ton Otto & Poul Pedersen (red): Tradition and agency: Tracing cultural continuity and invention. Aarhus: Aarhus University Press. Se omtale.

Klassisk arkæologi

Lise Hannestad: Seleukos Nikator and Syria i From Handaxe to Khan. I: K. von Folsach og I. Thuesen (eds.): Essays presented to Peder Mortensen. Aarhus University Press 2004, p. 165-184.

Middelalderarkæologi

Else Roesdahl og Jens Peter Schjødt (red.): Beretning fra treogtyvende tværfaglige vikingesymposium. Højbjerg 2004.

Lingvistik

Peter Bakker, Mette Vedsgaard Christensen og Jakob Steensig: Etsproget journalist påstår at kendskab til flere sprog fører til knivstikkeri. Nordjyske Stiftstidende, 11. januar 2005.

Peter Bakker & Mikael Parkvall: Reduplication in Pidgins and Creoles. I: Bernhard Hurch with Veronika Mattes (red.): Studies on Reduplication. Mouton De Gruyter, 2005, s. 511-531.

Jan Rijkhoff: Toward a unified analysis of terms and predications. In Matthew P. Anstey & J. Lachlan Mackenzie (red.): Crucial Readings in Functional Grammar (Functional Grammar Series 26). Berlin, Mouton de Gruyter, 2005, p. 47–78.

Jakob Steensig: Transskription. I: Mie Femø Nielsen & Søren Beck Nielsen (red.): Samtaleanalyse. København, Forlaget Samfundslitteratur, s. 175-200.


Institut for Filosofi og Idéhistorie

Filosofi

Torben E. Andreasen: Recognizing People. Some Values of Care. (Omarbejdet indlæg fra konference i Californien 2003.) Netudgave.

Torben E. Andreasen: Hjælpearbejdet og døden. At tage livet og døden på sig. I: Steen Brock og Annette Samsøe (red.): Mens vi venter på døden. Dødsopfattelser i etisk og kulturfilosofisk belysning (Århus: Philosophia).

Hans Fink: Almen Studieforberedelse og kravet til universiteterne. Uddannelse 8, København 2004.

Hans Fink: Etikkonceptionen i Den etiske fordring. Slagmark 42, Århus 2005.

Jakob Hohwy: Explanation and two conceptions of the physical. Erkenntnis 62, s. 71-89. 2005. Netudgave: Kan hentes elektronisk via Statsbiblioteket eller fra forfatteren filhohwy@hum.au.dk

Jakob Hohwy: Top-down and bottom-up in delusion formation. Philosophy, Psychiatry and Psychology 11(1), 2004, s. 65-70.

Jakob Hohwy: Evidence, explanation, and experience: On the harder problem of consciousness. The Journal of Philosophy CI (5), 2004, s. 242-254. Netudgave på Ned Block's webpage.

Jakob Hohwy: The experience of mental causation. Behaviour and Philosophy. For a penultimate version, click here.

Jakob Hohwy og C. Frith: Can neuroscience explain consciousness? Journal of Consciousness Studies, 11 (7-8), 2004, s.180-198.

Jakob Hohwy og C. Frith: Studies of the neural correlates of consciousness can do better, but are on the right track. Journal of Consciousness Studies 11(1), 2004, s. 45–51, 2004.

Jakob Hohwy og R. Rosenberg: Unusual experiences, reality testing and delusions of alien control. Mind & Language 20(2), s. 141-162, 2005. Netudgave: Kan hentes elektronisk via Statsbiblioteket eller fra forfatteren filhohwy@hum.au.dk

Idéhistorie

Dorthe Jørgensen: Lille programskrift. Om idéhistories betydning for historikere og andre. ARR - idéhistorisk tidsskrift 16. årgang, nr. 4, tema: Idéhistoriens egenart, Oslo 2005, s. 9-13.

Dorthe Jørgensen: Lille programskrift. Om idéhistories betydning for historikere og andre, i: Kritisk Debat, marts 2005. 8 s. Netudgave.

Jens Erik Kristensen: Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen. Uddannelse nr. 8, Undervisningsministeriet 2004, s. 22-30

Jens Erik Kristensen: Sindssygdom, psykologi og galskab’, indledning til Michel Foucault: Sindssygdom og psykologi, Hans Reitzels Forlag, København 2005, s. 7-42.

Jens Erik Kristensen: Hyrdemagtens idéhistorie og aktualitet. I: S. Grumsen og G. Vissing Jensen (red.): Perspektiver på de jødisk-kristne idéers historie, Afdeling for Idéhistorie, Aarhus Universitet 2005.

Jens Erik Kristensen og Lars-Henrik Schmidt: Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel. Akademisk Forlag, København. 2004 (revideret genudgivelse af samme titel fra 1986) Se omtale.

Jens Erik Kristensen og S. Hermann: Kompetenceudvikling – psykolo-gisk inderliggørelse på dåseform. Psyke & Logos nr. 2, København. (Dansk Psykologisk Forlag), 2004, s. 494-515.

Jens Erik Kristensen og S. Hermann: Fra strejke til stress. Kronik i Dagbladet Information, 12. marts 2005. Netudgave.

Ole Morsing: Løgstrup – en politisk kristen? Slagmark nr. 42, s. 129-139, forår 2005 .

Ole Morsing: Kunsten at gøre de menneskelige ord guddommelige. Anmeldelse af Svend Bjerg: Det evige i det flygtige. Slagmark nr. 42, s. 188-190, forår 2005.

Ole Morsing: Kierkegaard, Løgstrup, Sløk. I: S. Grumsen og G. Vissing Jensen (red.): Perspektiver på de jødisk-kristne ideers historie – en antologi. Aarhus 2005, s. 62-66.

Ole Morsing: Det fjerne plager os med bedragerisk nærhed – om globalisering. FILOSOFI. Filosofilærerforeningen for Gymnasiet og HF, nr. 4, nov. 2004, s. 12-19.

Ole Morsing: Anmeldelse af Finn Thorbjørn Hansen: Det filosofiske liv. Et dannelsesideal for eksistenspædagogikken. Sats – Nordic Journal of Philosophy Vol. 5, No. 2, s. 178-184.

Hans-Jørgen Schanz: Reformationen. I: S. Grumsen og V. Jensen (red.): Perspektiver på de jødiskkristne ideers historie. Aarhus.

Hans-Jørgen Schanz: Løgstrup,metafysik og originalitet. Slagmark nr. 42, Århus.

Peter Aaboe Sørensen (red.): K.E. Løgstrup. Slagmark nr. 42. Se omtale.

Peter Aaboe Sørensen: Tonen i tanken - K.E. Løgstrups musikalske fordring. Slagmark nr. 42.

Peter Aaboe Sørensen og Bjerne Vind Sørensen: At være medtænker! - interview med Rosemarie Løgstrup i anledning af 100-året for K.E. Løgstrup. Slagmark nr. 42.


Institut for Historie og Områdestudier

Historie

Agnes S. Arnorsdottir: Nokkrar hugleiðingar um kynbundið uppeldi á miðöldum. Miðaldabörn, Reykjavík 2005.

Gerda Bonderup: Die Rolle der Geistlichen bei der Einführung der Po-ckenschutzimpfung in Dänemark. I: Manfred Jakubowski-Tiessen (red.): Geistliche Lebenswelten. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Geistlichen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Studien zur Wirtschafts- und Sozial-geschichte Schleswig-Holsteins, 37, Neumünster 2005, s. 253-268.

Niels Kayser Nielsen: Refleksiv folkelighed eller om at være hegelianer fra Horsens. I: Heidi Normine Nissen, Hans Leganger Jørgensen og Villy Meldgaard Hansen (red.): Hvad er stjerne? Odder: Leganger 2005, s. 130-140.

Niels Kayser Nielsen og Bo Vestergaard Madsen: Tendenser i idrætshistorisk forskning 1995-2005. I: Bo Vestergaard Madsen og Morten Mortensen (red.): Idrætshistorisk årbog 2004, s. 9-25.

Bjørn Poulsen: Die Rosenkranzbruderschaft in Schleswig als Ausdruck spätmittelalterlicher Religiosität. I: Manfred Jakubowski-Tiessen (red.): Geistliche Lebenswelten. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Geistlichen in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Studien zur Wirtschafts- und Sozial-geschichte Schleswig-Holsteins, 37, Neumünster 2005, s. 59-95.


Institut for Informations- og Medievidenskab

Peter Bøgh Andersen: Ambient og intelligent teknologi. Samfundsfaglige og humanistiske bidrag. Notat til Center for Forskning og Innovation, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 2005

Peter Bøgh Andersen: Things considered harmful. I: P. J. Åkerfalk, L. Bannon & B. Fitzgerald (red.): Proceedings of ALOIS 2005. University of Limerick, Limerick.

Peter Bøgh Andersen & Martin M. Nielsen: IKT: Et humanistisk anliggende. Teknologi, medium, kommunikation. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: København, 2005.

Hanne Bruun og Kirsten Frandsen: Mediegenre, identifikation og reception. MedieKultur nr. 38, 2005.

John Carlsen og Kirsten Frandsen: Nytte og livsstilsprogrammer på dansk tv. Arbejdspapir 133-05, Center for Kulturforskning.

Niels Ole Finnemann: Forskningspubliceringens dilemmaer. I: E. Kolding Nielsen et al. (red.): Kommunikation erstatter transport. Den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005. Festskrift til Karl Krarup. København. Det Kgl. Bibliotek. 2005: 689-699.

Peter Lauritsen og Casper Bruun: Qualitative Research as Partial Connection: Bypassing the Power-Knowledge Nexus. Qualitative Research, 5(1) 2005, s. 59-77.


Nordisk Institut

Nordisk Sprog og Litteratur

Jacob Bøggild: Andersens (post-)romantiske arabesk. Litteraturkritik & romantikstudier - skriftrække 39, Københavns Universitet 2005.

Mette Vedsgaard Christensen: Sproglig variation, etnicitet og identitet. I: Dansk Noter 1/2005. Dansklærerforeningen.

Mette Vedsgaard Christensen, Ole Togeby og Jakob Steensig: Genvejen til integration går over arabisk i folkeskolen. Kronik i Jyllands-Posten 1. februar 2005.

Hans Hauge: Dannelse. Turbulens nr. 1. Nettidsskrift for fremtidsrefleksion.

Hans Hauge: Författaten lever, litteraturen är död. Sydsvenskan, 6. 4. 2005.

Stefan Iversen (red.): Kraftlinjer. Om Johannes V. Jensens forfatterskab. Syddansk Universitetsforlag, 2004. Se omtale.

Stefan Iversen: Billedet om igen. Kunstsyn og ekfrase i Johannes V. Jensens forfatterskab. I: Stefan Iversen (red.): Kraftlinjer. Om Johannes V. Jensens forfatterskab, Syddansk Universitetsforlag, 2004.

Stefan Iversen: Readymades i Praksis. I: Jacob Bøggild (red.): & Højholt, Forlaget Spring, 2004.

Henrik Jørgensen: Relativsætninger - et lidt upåagtet tekstlingvistisk fænomen. I: Ole Togeby m.fl. (red.): Teorien om alt - festskrift til Peter Widell. Århus: Wessel og Huitfeldt 2005.

Stefan Kjerkegaard: Æggende og glade. Anmeldelse af Adda Djørup: Monsieurs monologer. Sentura 1.– 4. Netudgave.

Stefan Kjerkegaard: Alt for damerne. Anmeldelse af Dy Plambeck: Buresø-fortællinger. Sentura 15. – 3. Netudgave.

Stefan Kjerkegaard: Anmeldelse af Lars Bukdahl: Poesi dér. Danske rap-tekster 1988-2004. Sentura 18.– 3. Netudgave.

Stefan Kjerkegaard: Anmeldelse af Erik Skyum-Nielsen: Dansk litteraturhistorie 1978-2003. Fra jeghimmel til verdensvrimmel. Sentura 23.-1. Netudgave.

Stefan Kjerkegaard: Anmeldelse af Lars Bukdahl: Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004. Sentura 28.– 1. Netudgave.

Stefan Kjerkegaard: Anmeldelse af Peter Laugesen: Divanord. Sentura 8.- 1. Netudgave.

Henrik Skov Nielsen: Blicher som dekonstruktiv læser? Reception, nr. 57, 2005.

Lis Norup: Forbudt for børn. Om J.M. Barries Peter Pan og Wendy. Standart, årg. 13, nr. 1, 2005, s. 8-9.

Dan Ringgaard: At fortælle på flamsk. En guidet tur gennem H. C. Andersens tidlige romaner og flamsk malerkunst. Litteraturkritik og romantikstudier - skriftrække 38, København 2005.

Per Stounbjerg: Uro og urenhed. Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2005. Se omtale.

Ole Togeby: En falsk implikatur er humbug. I: Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004. Århus: Wessel og Huitfeldt, 2004, s. 285-291.

Ole Togeby: Replik til Kirsten Hastrup: Sproget kaster ingen skygge. I: Peter Widell, Peter (red.): Socialkonstruktivismen under debat, Århus: Forlaget Modtryk, 2004, s. 92-99.

Ole Togeby: Myten om Pellegrina. I: Jan Maintz Hansen og Ole Mortensen (red.): Vandfanget 9 årg. nr. 4, Århus, Nordisk Institut, 2004, s. 36-47.

Ole Togeby: Tegn og gerninger. I: Jens Cramer, Mette Kunøe og Ole Togeby (red.): Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, Århus: Wessel og Huitfeldt, 2005, s. 339-352.

Ole Togeby, Bente Maegaard, Bick Eckhard, Paul Dalsgaard, Sabine Kirchmeier-Andersen og Berit Heer Henriksen: Strategisk satsning på dansk sprogteknologi, København: Statens Humanistiske Forskningsråd, 2004.

Kristin Ørjasæter: Spenning og identitetsutforskning. anmeldelse av Ragnfrid Trohaug: Dobbeltgjengaren. Publisert 16/2-2005. Netudgave.

Center for Semiotik

Line Brandt og Per Aage Brandt: Making Sense of a Blend. A cognitive-semiotic approach to metaphor. Arbejdspapir 132-05. Center for Kulturforskning. Se omtale.

Mikkel Wallentin, Svend Østergaard, Torben Ellegaard Lund, Leif Østergaard og Andreas Roepstorff: Concrete spatial language: See what I mean? Brain And Language, Volume 92, Issue 3, March 2005, p. 221-233. Netudgave.

Mikkel Wallentin, Svend Østergaard, Torben Ellegaard Lund, Leif Øster-gaard og Andreas Roepstorff: Motion verb sentences activate left posterior middle temporal cortex despite static context. NeuroReport, vol. 16/6, p. 649-652. Netudgave.


Institut for Sprog, Litteratur og Kultur

Klassisk og Romansk

Henning Nølke: Polyphonie linguistique. Netudgave i form af lydfil med foredrag afholdt på Sorbonne. Netudgave.

Asger Ousager: Foregribende felttog i Mesopotamien. Kulturkronik i: Jyllands-Posten 25. februar 2005.

Asger Ousager: Er Uday da ej død? Campus 5, 14. marts 2005.

Asger Ousager: Er mennesket bare et dyr? Kronik i: Kristeligt Dagblad 17. marts 2005.

Asger Ousager: Assistance med noter til Dorte Anderssons danske oversættelse af Dan Burstein The Secrets of the Code (2004) om kilderne til Dan Browns roman The Da Vinci Code (2003).

Marianne Pade: Om at udgive nylatinske tekster. Metodiske og kulturhistoriske overvejelser. Agora, nr. 1, 2005, s. 10-22.

Marianne Pade (red.): Noctes Neolatinae II. Hildesheim 2005.

Marianne Pade: Niccolò Perotti's Cornu copiae: Commentary on Martial. I: Marianne Pade (red.): Noctes Neolatinae II, Hildesheim, 2005, p. 49-63.

Marianne Pade: Anmeldelse af Paul Botley, Latin Translation in the Renaissance: The Theory and Practice of Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti and Desiderius Erasmus. I: Renaissance Quarterly 58,2 2005 Cambridge Classical Studies. Cambridge University Press, 2004.

Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen and Peter Zeeberg (red.): Studies in Danish Neo-Latin Literature, Renæssancestudier 12. København 2004.

Engelsk

Inger H. Dalsgaard: Forms of Space and of the Chronotope. _Pynchon Notes_ 46-49 (Spring-Fall 2000-2001:2005), s. 239-243.

Per Serritslev Petersen: 9/11 and the 'Problem of Imagination': Fight Club and Glamorama as Terrorist Pretexts. Orbis Litterarum, Singapore: Black-well/Munksgaard, [Februar] 2005.

Robert C. Thomsen: Democracy, Sectarianism and Denomi(-)nationalism: The Irish in Newfoundland. Nordic Irish Studies 4, 2005, p. 13-27.

Robert C. Thomsen og Sheri Watson: Neighbours in the North: Canadian Studies at University of Aarhus. Aarhus: Canadian Studies Centre, 2005 (12 pages).


Institut for Æstetiske Fag

Dramaturgi

Jørn Langsted: Kulturpolitik i valgkampen. Analyse i: Urban 27.1.2005.

Jørn Langsted: Under Langsteds Lup. Børneteateravisen nr. 132, København 2005, s. 6.

Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen: Ønskekvisten. En håndbog i evaluering af teater, dans og musik, Klim 2005. Se omtale.


Center for Kulturforskning

David Gress: Kulturkanon – ja eller nej? Jyllands-Posten 28.01.05.

David Gress: Han forklarede friheden. Jyllands-Posten 11.02.05.

David Gress: Lyt ikke til Florida-myten. Jyllands-Posten 18.02.05.

David Gress: Den ægte oplysningstid. Jyllands-Posten 25.02.05.

David Gress: Vigtig europæisk historie. Jyllands-Posten 23.03.05.

David Gress: Den skjulte totalitarisme. Jyllands-Posten 01.04.05.

David Gress: Italiener på tale som næste pave. Jyllands-Posten 07.04.05.

David Gress: Kronik: Moral, ansvar og den 9. april. Jyllands-Posten 09.04.05.

David Gress: Om at flygte fra ansvaret – igen. Jyllands-Posten 14.04.05.

David Gress: Pligten, friheden og viljen til at berige andres liv. Jyllands-Posten 16.04.05.

David Gress: Veteranen og diktatoren. Jyllands-Posten 29.04.05.

Ole Høiris: Slægtskabsstudier i middelalderens og renæssancens antropologi. Arbejdspapir 134-05, Center for Kulturforskning. Se omtale. Netudgave.


Center for Undervisningsudvikling

Hanne Leth Andersen: Eksamensformer: Valg med konsekvenser. Arbejdspapir fra Center for Undervisningsudvikling. 2005-1. Netugave.

Hanne Leth Andersen: Alderens betydning for fremmedsprogstilegnelsen. P.S. Praktisk Sprog, 2005, nr. 2, s. 4-7.

Hanne Leth Andersen: Le défi de la diversité: l’enseignement du français en Scandinavie. Synergies Amérique du Nord, numéro 1/2004, s. 111-115.

Hanne Leth Andersen: Kvalitetsarbejde på uddannelsesniveau – muligheder og barrierer. EVA, Danmarks Evalueringsinstitut: Fremmedsprog på universitetet – Opsamling på konference om aktuelle udfordringer for de universitære fremmedspsrogsuddannelser, 2004 s. 21-32.

Hanne Leth Andersen: Begyndersystemsdialoger mellem autenticitet og didaktik. Sproglæreren nr. 3/2004, s. 13-19.

Hanne Leth Andersen: Comment utiliser les connaissances sur le français parlé dans l’enseignement du français langue étrangère? I : Hanne Leth Andersen & Christa Thomsen (red.): Sept approches à un corpus. Analyses du français parlé, Genève 2004, s. 185-212.

Hanne Leth Andersen, Merete Birkelund & Thora Vinther: Traditional and New Approaches to Theoretical Grammar Teaching. I: Hans Lauge Hansen (red.): Disciplines and Interdisciplinarity in Foreign Language Studies, København, 2004. Museum Tusculanum.

Hanne Leth Andersen og Christa Thomsen: Sept approches à un corpus. Analyses du français parlé, Genève 2004. Lang. Se omtale.

Hanne Leth Andersen og Lene Tortzen Bager: Uddannelsestænkning og fagdidaktik på universitetet. Arbejdspapir nr. 3 fra Center for Undervisningsudvikling, Århus Universitet, 2005. Netugave.

Heino Holst Hansen: Put humaniora i højteknologifonden. Kronik i Børsen, 4/2-2005.


Updated 2 June 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.