Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

8. Nordiske Dialektologkonference

Århus 15.-18. august 2006

Den 8. Nordiske Dialektologkonference afholdes på Aarhus Universitet. Herved får vore gæster mulighed for at opleve en by og et universitet i kraftig vækst.

Modtagelse og foredrag finder sted i de nye Sø-auditorier i Universitetsparken, med daglig frokost i nærliggende kantine. Der findes en bred vifte af hoteller i forskellige prislag i kort afstand fra konferencestedet eller med gode busforbindelser dertil. Midt i konferencen er indlagt en ekskursion til seværdigheder på Århus-egnen.

Vi glæder os til at se rigtig mange kolleger i Århus!


Konferencens tema

Program (pdf-fil)

Abstracts (pdf-fil)


Konferencens tema

Traditionen tro vil vi ikke lægge begrænsninger på foredragenes emner, blot de vedrører nordisk dialektologi (i den brede forstand af dialektologi, som inkluderer regionalsprog). Da vi selv er redaktører på et stort ordbogsprojekt, hilser vi naturligvis også foredrag af leksikografisk eller fraseologisk tilsnit velkommen. De tilmeldte foredrag vil efter behov blive opdelt i temadefinerede sektioner, og på deltagernes initiativ kan der indpasses workshops i programmet.


Konferencen arrangeres af Viggo Sørensen, Torben Arboe, Inger Schoonderbeek Hansen, Kirsten Lyshøj

Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning

Jens Chr. Skous Vej 4

Bygning 1483, 6. etage nord

8000 Århus C

e-mail: jyskl@hum.au.dk

Spørgsmål om konferencen sendes til arrangementskomiteen via denne e-mail-adresse.

Go to top


Updated 30 June 2006. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.