Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Globaliseringsforskningen på Humanistisk Fakultet

Globalisering er, sammen med Videnssamfundet og Kognition, Kultur og Kommunikation, af Det Humanistiske Fakultet udpeget som forskningsfokusområde for perioden 2005-2008.

I løbet af september afholdes der indenfor forskningsområdet Globalisering en workshop i hver af de fire forskningsgrupper, som tilsammen den forskningsmæssige satsning på globalisering. Møderne afholdes for at sætte fokus på satsningsområdet og for at danne overblik over eksisterende og potentielle projektfelter.

Alle forskere og Ph.d. studerende ved HUM og SAM med interesse for globaliseringsfeltet inviteres hermed til at deltage. Det gælder især forskere, der allerede har budt ind med projekter. Men også nye deltagere som er i gang med forskning, der kunne passe ind, er meget velkomne i den for dem mest relevante workshop.

NB. Tilmelding kan ske til koordinatoren for de enkelte møder.

Yderlige oplysninger kan fås hos lederen af satsningsområdet ved HUM, Nils Bubandt.


Tema 4: "Globalisering og lokalisering - politik og identitet" .

Kontaktpersoner: Mikael Gravers og Martijn van Beek.

Fredag den 16/9 kl. 13-17 i mødesal 1 i Studenternes Hus.

Globalisering og lokalisering: Hvorfor ledsages den globale centralisering af kommunikative, økonomiske, politiske, bureaukratiske og videnskabelige systemer ofte af kulturel fragmentering og identitetsmæssig splittelse? Fremvæksten af nye former for sociale og kulturelle forskelle undersøges igennem konkrete analyser af blandt andet migration, konflikter, sygdomsbekæmpelse og demokratisering.

Program:

1. Introduktion om satsningsområdet v. Nils Bubandt og Mikael Gravers

2. Kort præsentation af deltagernes projekter.

3. Det fremtidige arbejde: Samarbejde, publikationer, gæsteforelæsere, workshops, konferencer, ansøgninger m.m.

4. Gensidig orientering om relevante begivenheder, initiativer, netværk m.m.

5. Evt. og næste møde.


Tema 2: "Nationer, regioner og netværk på globale præmisser".

Kontakperson: Annette Skovsted Hansen

Tirsdag den 20/9 kl. 13-17 i Preben Hornung stuen i Studenternes Hus.

Globalisering og rum: hvordan struktureres sociale og politiske rum i en globaliseret verden?

Dette afdækkes specifikt i en undersøgelse af reorganiseringen af nationer, regioner og netværk i Europa og i Asien

Program:

1. Introduktion: Mål og midler for forskningen inden for dette tema ved Nils Bubandt og Annette Skovsted Hansen.

2. Bordet rundt: Hvad foregår der her og nu?

3. Opsummering

4. Oprettelsen af emnegrupper blandt andet med henblik på fælles forskningsansøgninger.

5. Forslag til navne på gæsteforelæsere, til emner for en større international konference her i Aarhus og til forskningsmiljøer hvortil vi bør udbygge kontakten.

5. Planlægning af seminarer, konferencer og publicering.


Tema 3: "Æstetik og litteratur på globaliserede betingelser".

Kontakpersoner: Per Stounbjerg og Frits Andersen.

Onsdag den 21. september, kl.15-18 i Preben Hornung stuen i Studenternes Hus.

Globalisering og hybrider: hvordan etableres der i en global verden nye kulturelle udtryk og nye sociale identiteter, der går på tværs af grænser sat af såvel nationale traditioner som af genrer, medier og diskurser? Forholdet mellem globalisering og kulturel hybridisering undersøges især i litteratur, æstetik og sprog.

Program:

1. Kort introduktion af satsningsområdet ved Nils Bubandt og Per Stounbjerg/Frits Andersen

2. Status for de indmeldte projekter og orientering om nye. Vi tager en runde, hvor de deltagere, der meldte ind med projekter, der er anbragt under temaet "Æstetik og litteratur på globaliserede betingelser", orienterer om projektets status. Nye projekter må meget gerne bringes på banen under dette punkt.

3. Undertemaets fremtidige arbejde. Samarbejdsmuligheder, konferencer, gæsteforelæsere, fondsansøgninger m.v.

4. Undertemaets organisering. Herunder valg af ny koordinator

5. Gensidig orientering om relevante begivenheder og initiativer

6. Eventuelt


Tema 1: "Materiel kultur og identitetsdannelse: globalisering i fortid og nutid".

Kontaktperson: Helle Vandkilde

Fredag den 30/9 kl. 13-17, i Richard Mortensen stuen, Studenternes Hus.

Globalisering og tid: hvordan adskiller globalisering i dag sig fra tidligere tiders globalisering?

Dette felt afdækkes især igennem en analyse af materiel kultur (se http://www.aal.au.dk/global/index)

Program:

1. Kort introduktion ved Nils Bubandt & Helle Vandkilde

2. Temaets organisering

3. Status for de indmeldte projekter og orientering om nye: Vi tager en runde, hvor de deltagere, der oprindeligt meldte ind med projekter under temaet, orienterer om deres projekts status (3-5 min). Nye projekter og projektplaner må meget gerne bringes på banen under dette punkt.

4. 20-30 minutters indlæg ved Gæsteprofessor Matthew Spriggs (ANU Canberra): “Material Culture & Globalization: A Micro-View from Vanautu, South Pacific”.

5. Konstituering af de enkelte projektgrupper: duer de oprindelige forslag/emner?

6. Det fremtidige arbejde: Samarbejdsmuligheder, konferencer/seminarer, gæsteforskere, gæsteforelæsere, fondsansøgninger m.v.

9. Publicering

10. Eventuelt


Updated 5 September 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.