Stars and stripes  Union Jack AU logoDET HUMANISTISKE FAKULTETS OVERSÆTTERORDNING

Fakultetsoversætter:
Stacey M. Cozart, cand.mag.
Center for Kulturforskning
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C
tlf.: 8942 6905 fax: 8942 6919
e-mail: kultsmc@hum.au.dk - eller - translator@hum.au.dk


Go to...OM FAKULTETETS OVERSÆTTERORDNING

Go to... AFLEVERING OG TILBAGELEVERING AF TEKSTER

Go to... BESTILLING

Go to... LINKS


OM FAKULTETETS OVERSÆTTERORDNING

Oversætterordningen er et gratis tilbud til alle fakultetsansatte, der har brug for sproglig revision af engelske tekster. Desuden dækker den i mindre omfang oversættelser fra dansk til engelsk af artikler eller 'papers'. Større manuskripter kan normalt ikke dækkes af ordningen.

prioritering
pga. den store interesse er arbejdsopgaverne nu prioriterede. Rækkefølgen for sproglige revisioner og oversættelser er følgende:

  • tekster som skal publiceres, inkl. materiale til nettet
  • 'papers' til engelsksprogede konferencer eller seminarer
  • tekster til publicering, hvor der snart foreligger tilsagn om publicering
  • andet

I praksis betyder denne prioritering, at oversætteren først og fremmest tager imod tekster, som skal publiceres eller bruges i forbindelse med engelsksprogede konferencer eller seminarer.

Resuméer i forbindelse med ph.d.-afhandlinger o.l. kan blive oversat/sprogligt revideret, hvis der er tid.

sproglig revision
Man kan bestille sproglig revision af engelsksprogede tekster op til 40 normalsider à 2400 enheder.

oversættelser
Man kan bestille oversættelser af tekster op til 20 normalsider à 2400 enheder

N.B. Hvis bestilleren overstiger betydeligt den aftalte tekstomfang, skal vedkommende forvente en senere tilbagelevering.

AFLEVERING OG TILBAGELEVERING AF TEKSTER

generelt om aflevering
Det er vigtigt, at man afleverer teksten senest den aftalte dato. Senere afleverede tekster eller tekster, der overskrider betydeligt den aftalte antal sider, risikerer at komme bag i køen (som normalt er ret lang!).

Det anbefales, at man afleverer teksten elektronisk. Hvis teksten kun afleveres på papir, skal den valgte font være minimum 12 pkt. Times Roman, margenerne minimum 3 cm og linieafstanden minimum 15,5 pkt. eller 0,55 cm brede, så der er rigelig plads til rettelser og kommentarer - og så oversætteren ikke ødelægger sine øjne!

specielt om aflevering af tekster til revision
Som regel rettes der direkte i den elektroniske version.

For at undgå for meget tidsspilde, skal man aflevere tekster, som allerede har været igennem en elektronisk engelsksproget stavekontrol.

specielt om aflevering af tekster til oversættelse
Det anbefales, at man så vidt som muligt også afleverer en liste med de vigtigste gloser på engelsk, hvis man bruger nogle bestemte fagudtryk og allerede kender dem. En anden mulighed er at indsætte bestemte engelske fagudtryk i selve teksten, som skal oversættes. Det letter oversættelsesarbejdet og afværger spørgsmål vedrørende specielle udtryk senere i processen.

N.B. Hvis forfatteren citerer engelsksproget litteratur eller litteratur i engelsk oversættelse, skal vedkommende selv sørge for at skaffe og indsætte citaterne, inden teksten afleveres til oversættelse.

tilbagelevering
Der aftales en dato for tilbagelevering. Da der kan opstå spørgsmål undervejs, kontaktes forfatteren som regel før deadlinen for at drøfte de sidste uklarheder.

Mht. sproglig revision tilbageleveres så vidt muligt en elektronisk version, hvor rettelserne er tydeligt markeret, samt en elektronisk version uden markeringer.

BESTILLING

hvordan bestiller man?
Bestillinger kører efter 'først-til-mølle'-princippet. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig telefonisk eller via e-mail.

den aktuelle tidshorisont
Pt. er ventetiden ca. 3 måneder, afhængigt af tekstens omfang. Man er dog altid velkommen til at ringe og høre, om oversætteren har tid før, da det hænder, at folk trækker deres bestilling i sidste øjeblik, eller at opgaverne tager mindre tid end forventet.

LINKS

yourDictionary.com
yourDictionary.com provides the most comprehensive and authoritative portal for language and language-related products and services on the web with more than 1800 dictionaries with more than 250 languages.

Elements of Style, by William Strunk, 1918
A classic handbook of English composition, this book "aims to give in brief space the principal requirements of plain English style ... by concentrating attention... on a few essentials, the rules of usage and principles of composition most commonly violated."

The Chicago Manual of Style, FAQ (and not so FAQ)
The Chicago Manual of Style is the one essential reference for all who work with words--writers, editors, proofreaders, indexers, copywriters, designers, and publishers. But even at nearly1000 pages it can't cover every detail. In this forum the manuscript editors of the University of Chicago Press interpret the Manual’s recommendations and uncoil its intricacies. Questions and answers are grouped by keywords.

Go to top


Updated 4 May 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.

University of AarhusUniversity of AarhusFaculty of ArtsUniversity of Aarhus