Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Æstetikstudier

Hovedredaktør Morten Kyndrup

Det forskudte (Æstetikstudier I)
red. af Morten Kyndrup og Carsten Madsen

Lene Tortzen Det forskudte punkt I anledning af Eric Fischls billedkunst | Carsten Madsen Sprog og tilblivelse Becketts Stirrings Still som eksempel | Jan Bäcklund Modernismen fullbordad Anmärkningar till Ad Reinhardt och konstens konceptualisering | Niels Lehmann Teater som ubekymret tilbudsæstetik The Wooster Group som eksempel | Birgit Eriksson At vandre i ørkenen er ikke en ørkenvandring Om Bruce Chatwin og en nomadisk læsestrategi | Anders Troelsen Kunstvidenskabens +Wunderkammer* Udstillingsæstetik som udfordring til den kunsthistoriske identitet | Arnfinn Bø-Rygg Sygdommen til døden Om Glenn Goulds dekonstruksjonistiske klaverspill | Morten Kyndrup Det forbindendes bevægelige parabase Om Milan Kundera: Udødeligheden

Deleuze og det æstetiske (Æstetikstudier II)
red. af Niels Lehmann og Carsten Madsen

Morten Kyndrup Deleuzes mobile perspektiv og æstetikvidenskaberne Indledende bemærkninger | Arnfinn Bø-Rygg Forvandlinger Filosofi og kunst hos Gilles Deleuze | Niels Lehmann Teater og affirmation Mod et mindre teater? | Carsten Juhl Den falske fløjte og det uldne krystal Betragtninger over Deleuzes Kant-monografi | Jan Bäcklund Varför alltid Cézanne? Imannens och reterritorialisering | Bodil Marie Thomsen Bevægelse og tid i Deleuzes filmbøger Orson Welles' Citizen Kane som eksempel | Carsten Madsen En reaktualisering af kunstfænomenologien Per Højholts bliven-lærke | Niels Albertsen Kunstværket B en sansningsblok under evighedens synsvinkel Spinoza, Wittgenstein, Deleuze | Henrik Oxvig Filosofi ifølge kunst Ansatser til en tvivlsom æstetik | Frederik Tygstrup Prosaens plan Gilles Deleuzes formforståelse og litteraturanalysen

Formelle rum (Æstetikstudier III)
red. af Morten Kyndrup og Niels Lehmann

Lars Kiel Bertelsen Efter fotografiet Bemærkninger i anledning af det digitale fotografi | Anne Wedell-Wedellsborg Kinesisk virkelighed Yu Huas kortroman Xianshi Yizhong | Morten Stræde Mellem det sociale og det formelle rum | Bodil Marie Thomsen Through my (t)ears ... En analyse af Blue Velvet | Morten Kyndrup Den visnende fabula Beherskelse og billeddannelse i Kieslowski La double vie de Veronique og Svend åge Madsen Syv aldres galskab | Helmut Hartwig Apollon jager Dafne Ovidske forvandlinger og digitale metamorfoser | Britta Timm Knudsen Den realiserede krop En analyse af Christina Hesselholdts Det Skjulte | Steen K. Nielsen øje for øre Kompositionsmusik og analytisk praksis | Carsten Juhl Omkring installationens æstetik og filosofi Med særligt henblik på de første seks udstillinger i Galleri Max Mundus | Ida Wentzel Winther +En bliven hjem* Die Zweite Heimat i skæret af Gilles Deleuzes filmteori | Henrik Oxvig Om at se og at tale Poststrukturalismens relevans for arkitekturen

Tidens former (Æstetikstudier IV)
red. af Carsten Madsen og Bodil Marie Thomsen

Siri Meyer Kunstens tid Mellom stil og eksistens | Carsten Madsen Kunst som begivenhed Historie, tid og stoflighed hos Cézanne | Rune Gade Ejakulationsmotiver Overvejelser over deres ikonologi med udgangspunkt i værker af Andres Serrano | Lars Gustaf Andersson The Lawnmower Man Teknologisk determinism och postmodern melankoli | Simon Frith Værdispørgsmålet inden for populærmusik The Pet Shop Boys som eksempel | Marianne Ping Huang Livløst gående, livfuldt gående De små formers talende og lyttende gestus i Peer Hultbergs romaner Requiem, Præludier og Byen og verden å Robert Rawdon Wilson Hyperplay The Sly Man og teorien | Birgit Eriksson Når alt bliver anderledes Eller hvorfor det er en god idé både at se MTV og læse dannelsesromaner | Morten Kyndrup Tiden set Borges' Alef og det fortællendes tidsformning

Patos? (Æstetikstudier V)
red. af Birgit Eriksson og Niels Lehmann

Jan Rosiek Litterær pathos Fra Aristoteles til Bloom | Jørn Erslev Andersen Affekt og sandhed Om patos som lyrisk modus | Peter Brix Søndergaard P(b)atos: The come-back Billedkunstneriske patosformler | Monna Dithmer Lidenskabernes anatomi Dansens bevægelse fra det højstemte til det pinlige | Niels Lehmann +Planet Without Love* Postmodernistisk patos i Remote Control Productions | Lisbeth Ihlemann +I Will Always Love You* Piger, pop og patos | Morten Kyndrup Paramoderne pathos? Lars von Triers Breaking the Waves som eksempel | Bodil Marie Thomsen Spiritus Sanctus Lidelse og passion i Breaking the Waves | Ole Thomsen Højt at føle Om pathos og personligheden | Jan Bäcklund Konstens former i sinnet Fysiologiska aspekter i de estetikteoretiska patos- och patetik-diskussionerna

Kunsten og værket (Æstetikstudier VI)
red. af Lene Tortzen Bager og Ansa Lønstrup

Thierry de Duve Museets etik efter Duchamp En naiv teori | Marie Lund Begivenhedens minimalisme Om retorikken i Raymond Carvers novelle +So Much Water So Close to Home* | Niels Albertsen Kunstværket i gestikkens semiosfære Om det sekundære ifølge Wittgenstein | Claus Peder Pedersen Kroppen uden organer Foreign Office Architects' havneterminal i Yokohama | Karin Petersen Styling Thomas Blachmans møde med acid jazzen | Anne Ring Petersen Kortet og labyrinten Byen set fra luften hos Gerhard Richter, Ola Billgren og Kathy Prendergast | Paisley Livingston Om fiktion og fiktions-sandhed At definere fiktion | Morten Kyndrup Repræsentationens forgrening Tarantinos Pulp Fiction og l'effet ketchup

Æstetisk teori? (Æstetikstudier VII)
red. af Morten Kyndrup og Carsten Madsen

Morten Kyndrup æstetiske teorier Syv felter | Lene Tortzen Bager Autonomi, kunst og værk i en aktuel optik | Lars Kiel Bertelsen Fotografiets permanente repræsentationelle krise | Jan Bäcklund Historia och teori i en karnevalsk tid Betingelser för en efterestetisk diatribik: Karpovs svar på Kabakov och Kamsky | Erik Exe Christoffersen Præsentation og iscenesættelse af kunst Tendenser i performancekunsten | Birgit Eriksson Ikke kun teori, ikke kun æstetik Om dannende læsninger som udfordring til æstetisk teori | Erik Gant Etnoæstetiske vendinger | Carsten Juhl Til konstruktionen af det globalæstetiske perspektiv | Ida Krøgholt Perfekte dilettanter Passager i kunstpædagogik og performanceteater | Niels Lehmann Tilbudspoetik Et pragmatisk syn på kunstteoriens nytte | Ansa Lønstrup Breaking the Words Om stemmen mellem musik, sprog og visualitet | Henrik Kaare Nielsen æstetisk erfaring og moderne dannelse | Karin Petersen Popmodernisme æstetiske overvindelser i populærmusikken | Bodil Marie Thomsen Trompe-l'œil og åndelige automater Visuel repræsentation hos Lacan og Deleuze | Carsten Madsen Virtualitetens fordringer To fragmenter


Updated October 16, 2001 by jpt. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.