Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Kulturstudier

Kulturstudier er et periodisk tidskrift fra Center for Kulturforskning med bidrag fra forskere ved centret.

ældre numre kan rekvireres Aarhus Universitetsforlag på tlf. 86 19 70 33

eller email: ht@unipress.aau.dk
så længe oplag haves.

1988 -1993

Indhold 1: Kulturbegrebets kulturhistorie Red. Hans Hauge og Henrik Horstbøll

  Forord 7

  Hans Fink: Et hyperkomplekst begreb. Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme 19

  Hans Hauge: Begrebet Culture. Fra Coleridges kirke til Hillis Millers dekonstruktion 24

  Henrik Kaare Nielsen: Kulturbegreb, modernitet og sociale interesser - med udgangspunkt i den tyske tradition 48

  Torben A. Vestergaard: Kultur i dansk kulturforskning 72

  Ole Høiris: Kulturbegrebet i antropologien 95

  Kirsten Hastrup: Kultur som analytisk begreb 120

  Hans Fink: Kulturen og det ubetinget absolutte. Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme II 140

  Johan Fjord Jensen: Det dobbelte kulturbegreb - den dobbelte bevidsthed 155


Indhold 2: Historien i kulturhistorien. Red. Vagn Wåhlin

  Vagn Wåhlin:Indledning 7

  I Kulturhistoriens historiografi

  Poul Porskær Poulsen: Den kulturhistoriske tradition i Danmark: Troels Lund, Hugo Mathiessen og 80´ernes kulturhistorie 27

  Marianne Groth Bruun Den lille forskel. Kvinder - forskning - kultur, et essay 44

  Vagn Wåhlin Fra statshistorie til kulturhistorie - noget om historievidenskabens og ns vej fra statshistorie over atomisering til samfundshistorie, holisme og kulturhistorie 55

  II Kulturhistorie, levevilkår og livsformer

  Carsten Bach-Nielsen Paradis af ørke. Om venetianske pastoraler i 1700-tallets Danmark 89

  John Lauridsen Borgerkultur i 1500- og 1600 tallet 146

  Steen Busck Livsform og kulturhistorie 163

  Poul Holm Kattegat-Skagerak-kysternes kulturhistorie i 1800-tallet 179

  III Kulturhistorie, mentalitet og bevidsthed

  Vagn Wåhlin Religion, mentalitet og bevidsthedshistorie 191

  Thomas Bloch Ravn Fortiden i nutiden. Mental inerti og moralsk økonomi i Danmark fra middelalderen til i dag 235

  Johan Fjord Jensen Virkningshistoriens arkæologi 255

  Martin Zerlang Litteraturhistorie og kulturhistorie 277

  Henrik Horstbøll Folkebøger, folkelig læsning og folkekultur i Danmark 17. - 19. Ârhundrede 294

  Uffe østergård Bønder og danskere 317

  Summaries ved Barbara Dunn og Vagn Wåhlin 372


Indhold 3: Tidens tegn. Red. Niels Ole Finnemann

  Forord 7

  Claus Emmeche Biologiske informationsteorier og naturens tegn - og symbolparadigmet i biologi og cognitive Science 10

  Bo DahlbomArtificiell och naturlig intelligens 45

  Hans Siggaard Jensen Informationsbegrebet Om det postmoderne køleskab og dets indhold 80

  Steen Wackerhausen Teknologiske artefakter og menneskets selvforståelse med perspektiv til "Kunstig Intelligens" 111

  Niels Ole Finnemann Teknologiske perspektiver 138


Indhold 4: Politisk kultur og national identitet i den tredie verden. Red. Jørgen Würtz Sørensen

  Forord 7

  Søren Clausen & Clemens Stubbe østergaard: Politisk kultur i østasien 9

  Jens Chr. Manniche: Enhed i Forskellighed? National integration i Indien 75

  Pablo Cristoffanini: Latinamerikas politiske kultur: Patrimonialt herredømme, autoritær politisk legitimitet 104

  Preben Kaarsholm: Fortiden som slagmark i Rhodesia og Zimbabwe. Konkurrerende nationalismers kamp om historien fra koloniseringen til idag 127

  Jørgen Würtz Sørensen Islams sværd. Islam og politisk kultur 149


Indhold 5 : Arenaer. Om politik og iscenesættelse. Red. Hans Fink

  Hans Fink Arenabegreber mellem ørkensand og ørkensand 7

  Uffe østergård Politikkens arena Opståen, udvikling, afvikling? 23

  Helge Rønning Nasjonen, staten, lederen - Politisk legitimitet, persondyrkelse, myter og medier i Afrika 65

  Gudmund Hernes Maktens estetikk 84

  Hans Fredrik Dahl Følelsenes journalistikk 95

  Carsten Thau Kultur som massemedium og hukommelsesteater 107

  Johan Fjord Jensen Dronning Margrethes nytårstaler. Konsensus i ritualer og politik 144

  Nils Gunder Hansen De vankundiges herredømme - noter om politikkens krise og demokratiet 179


Indhold 6: Subjektets status. Red. Hans Hauge

  Forord 7

  Jørgen Dehs Subjektet og begyndelsen: 9 En romantisk introduktion til det ikke-absolutte jeg

  Lars Erslev Andersen Selv, fremstilling og selvfremstilling: 33 Om selvbiografien som genre og om Søren Kierkegaards synspunkter på sin skrift

  Hans Hauge Før, Under og Efter Subjektet 52

  Manfred Frank Til forsvar for metafysikken: 73 Imod Derridas dekonstruktion af subjektet

  Anders Moe Rasmussen Kommunikation eller subjektivitet: 92 Subjektet i relation til Jürgen Habermas' og Dieter Henrichs modernitetsopfattelser

  Jens Erik Kristensen Det moderne subjekts genealogi: 110 Michel Foucaults subjektproblematik

  Peter Kemp Den uberegnelige etik 136

  Jørn Erslev Andersen Så de ikke forstår hverandres tungemål: 154 in loco subiectum


Indhold 7 : Delkulturer. Red. Henrik Horstbøll og Henrik Kaare Nielsen

  Forord 7

  Orvar Løfgren Huvudentræer och köksingångar i kulturstudiet 9

  Henrik Horstbøll Kultur som folkekultur 34

  Svend Aage Andersen Del- og subkulturforskning med udgangspunkt i arbejderklassekultur 58

  Helmut Hartwig Om forholdet mellem politiske og kulturelle strategier i den alternative bevægelse 81

  Per Jauert Massemedier, kultur og lokalsamfund 101

  Hanne Rimmen Nielsen Køn, kultur og historie 127

  Flemming Mourtisen Projekt afvikling Børns legekultur og udviklingskonstruktionen 148

  Henrik Kaare Nielsen Ungdomskultur og politik 161


Indhold 8 : Hvad er metafysik? - hvad er moderne? Red. Hans Hauge

  Forord 7

  Hans-Jørgen Schanz Hvad er metafysik? Hvad er moderne? 9

  Vagn Andersen Om det ubetingede i sproget: Den metafysiske rest hos Gadamer og Habermas 44

  Anders Moe Rasmussen Det bevidste livs metafysik: Dieter Henrich 62

  Povl Gøtke-Hansen Modernitet og metafysik i et systemteoretisk perspektiv: Niklas Luhmann 79

  Hans Hauge Viljen til nyhed: Manfred Frank om Derrida 98

  Poul Erik Tøjner æstetik som modernitetens metafysik? 121

  Cynthia Chase Modern, Period 144


Indhold 9: Tanken om enhed i videnskaberne. Red. Hans Fink og Kirsten Hastrup

  Forord 7

  Hans Fink Naturens enhed og videnskabernes. Kulturforskning som naturforskning 9

  Jan Riis Flor Naturalisme uden forkortelser 49

  Frans Gregersen og Simo Køppe Enhedsvidenskab og reduktionisme 66

  Hans Siggaard Jensen Mangfoldighedens paradigmer. Om enhedsvidenskab og typer af systemer 88

  Niels Ole Finnemann Om viden og det vi ikke ved 114

  Lars-Henrik Schmidt Det videnskabelige arbejdes etik 146

  Peder Voetmann Christiansen Peirce som udgangspunkt for tværvidenskab 160

  Kjeld Fredens Det er nok en virus! Om lægevidenskabens begrænsninger 173

  Kirsten Hastrup Videnskabens magi. En antropologisk diskussion af årsag og virkning i verden 191


Indhold 10: Stereotyper i Europa. Red. Gunhild Agger, Barbara Gentikow og Ulf Hedetoft

  Forord 7

  I Nationalisme og stereotyper

  Jørgen Würtz Sørensen Dansker i Europa? National identitet og politisk kultur 11

  Ulf Hedetoft Det nationale fremmedbillede som kulturelt tegn eller: Om at sætte forskelle i verden 29

  Ernst-Ullrich Pinkert "Den grimme tysker" En stereotyp og dens berettigelse i lyset af Hans Magnus Enzensbergers forfatterskab 59

  Heidi Kromayer Mellem to kulturer Unge tysk-tyrkere i Vesttyskland og i Tyrkiet 81

  Gunhild Agger Danmarksbilleder i dialog Rødt og gult eller rødt og hvidt? 91

  II Medier og stereotyper

  Jørgen Stigel Reklame mellem den regionale og internationale stereotyp Lars Larsen og den danske folkeånd 117

  Tove A. Rasmussen Innovationer og repetition i det populÊre 135

  Barbara Gentikow Transnational produktion - national og individuel reception af TV-programmer 151

  Ove Christensen Xeroxtypi: Fra genspejling til gensplejsning 167

  III Repræsentationsfigurer og stereotyper

  Claus Bratt østergaard Den dobbelte oprindelse - Platon i spejlet og Shakespeare i sproget 191

  Svend Erik Larsen Døgnets flaner Flanøren som stereotype 219

  Anker Gemzøe Det fremmede blik Stereotypi-strategier i Svend åge Madsens Tugt og utugt i mellemtiden 237


Indhold 11: Synets medier. Red. Niels Ole Finnemann, Susanne Regener, Bodil Marie Thomsen

  Forord 7

  Henrik Horstbøll Synets geometri og skriftens typografi - Bogtrykket og den visuelle kommunikationsrevolution 9

  Susanne Regener Atelierfotografi: Demokratisering og standardisering af ansigtet 45

  Bodil Marie Thomsen Lærredets flade dybde - Perception, teknologi og genre på stumfilmens tid 72

  Barbara Gentikow Fjernsynets billedverden som flow - og kunsten at navigere meningsfuldt i det 99

  Niels Ole Finnemann Den informationelle billedreformation 130


Indhold 12: Identiteter i forandring. Red. Hans Fink og Hans Hauge

  Forord 7

  Henrik Kaare Nielsen Identitet i bevægelse 9

  Christa Lykke Christensen Smag, stil og mode. Om påklædning og identitet 29

  Charlotte Engberg Forklædt. Om køn og identitet 49

  Johan Fjord Jensen Timeglasset. Aldring og identitet i kulturhistorien 65

  Svend Aage Andersen Arbejderidentitet i dag 99

  Torben A. Vestergaard Fiskerne og nationen. - En erhvervsgruppes identitet 120

  Uffe østergård National og etnisk identitet 144

  Hans Hauge Identitetens trussel 184

  Hans Fink Identiteters identitet 203


Indhold 13 : Køn & Køn imellem. Red. Charlotte Engberg, Birgitte Hornbek og Per Stounbjerg

  Forord 7

  Claus Bratt østergaard Kønnet mellem sandhed og simulation 9

  Per Stounbjerg Sensationen og hemmeligheden 30

  Inger-Lise Hjordt-Vetlesen Gennembrudsgalskaber 54

  Marianne Sørensen Er kønnet tekstens hemmelighed? 73

  Bodil Marie Thomsen Skriftens blik 94

  Peter Allingham Køn - fortabelse og frelse 114

  Lis Wedell Pape Kønnet som mellemværende 136

  Rakel Christina Granaas Sett Barabbas fri? 146

  Britta Timm Knudsen Sfinksen - Tekstens uafgørlige køn 165

  Margrethe Andreassen Kønnet mellem æstetik og etik 175

  Tania ørum Passionen og tilfældet 195


Indhold 14: Kognition og sprog. Red. Niels Ole Finnemann og Frederik Stjernfeldt

Forord 7

Hans Siggaard Jensen Forståelsens forståelse 9

Claus Emmeche Kunstigt liv og kunstig intelligens: på sporet af beregningens naturfilosofi 27

Ole Togeby Får man virkelig noget for intet med kunstige neurale netværker? 60

Niels Ole Finnemann Efter Cognitive Science? 84

Frederik Stjernfelt Kategoriens kategori 106


Indhold 15 : Grænser. Red. Frederik Stjernfelt og Anders Troelsen

  Forord 7

  Hans Fink Om grænsers måde at være grænser på 9

  Frederik Stjernfelt Center og periferi 31

  Michael H. Clemmensen Geopolitik og grænser 71

  Jørgen østergård Andersen Kulturens grænser 81

  Svend Erik Larsen Gadens rum og byens grænse 104

  Anders Troelsen Kunstværkets grænser 133

  Christa Lykke Christensen Kroppens grænser 177


Indhold 16 : Maskerade. Red. Charlotte Engberg og Bodil Marie Thomsen

  Forord 7

  Maria Nørring Når maskerne falder 9

  Britta Timm Knudsen Mellem maskerade og simulakrum 30

  Peter Brix Søndergaard Cindy Sherman 50

  Bodil Marie Thomsen Usynligt blæk og synlige slør 78

  Vibeke Pedersen Kvinden som skærm i klassisk Hollywood-film 114

  Claus Bratt østergaard Ej blot til lyst oget maskespil 144

  Charlotte Engberg Fortællingens maskepi 172

  Joan Riviere Kvindelighed som maskerade 190


Indhold 17: Omgang med tingene. Ti essays om tingenes tilstand Red. Christa Lykke Christensen og Carsten Thau

  Forord 7

  Susan Sontag Noter om Camp 9

  Christa Lykke Christensen Tingenes tidsalder - Kitsch, camp og fetichisme 27

  Tania ørum Nede blandt tingene - om Nicholson Bakers roman The Mezzanine 46

  Knut Ove Eliassen Tingene og tegnene - seks punkter til en tingenes ontologi 71

  Tore Eriksen Om å samle ting, brudstykker, begivenheter, historier m.m. Bemerkninger om Walter Benjamin, Pippi Langstrømpe m.fl. 94

  Carsten Thau Tingenes skrækkelige forfatning - Wiener Werkstätte: en passage fra omkring 1900 114

  Peter Brix Søndergaard Tingenes metamorfose - Marcel Breuers B3-stol 139

  Gitte Duemose Hansen Sikkerhedsnålen - en lille ting med kræfter i 156

  Orvar Löfgren Swedish Modern - Konsten att nationalisera konsumtion och estetik 156

  Niels Albertsen Byen, det sociale og retorikken - En retorisk rundtur i byens sociale rum 181


Indhold 18: Sanseligheder. Red. Tore Eriksen og Knut Ove Eliassen

  Forord 7

  Knut Ove Eliassen og Tore Eriksen Sanseligheter 9

  Siri Meyer Blikk og subjekt. Om stil som kunstvitenskapelig begrep 33

  Anne-Louise Sommer Viljen til stil. De Stijls vej ind i 20´ernes formalisme 49

  Bodil Marie Thomsen Fra krop til tegn - de første filmstjerners ikonografi 61

  Arnfinn Bø-Rygg å tenke med øret: Heideggers filosofiske lyttekunst 95

  Knut Ove Eliassen Smaken for det sanselige. Smaken som erfaringsbegrep hos Loyola og Gracin 111

  Tore Eriksen Blodsmag. Ernst Jüngers smag for krigen 133

  Lars-Henrik Schmidt Den fortænkte sanselighed - eller Kierkegaard som æstetiker uden kropslighed og etiker uden åndelighed 157

  Christa Lykke Christensen Om at give sig selv en krop. Forestillinger om skønhed og slankhed omkring århundredeskiftet 185

  Inga R. Gammel Skønhed og stil i varens æstetik. Varekataloger som cicerone til skønhed 203

  Per Stounbjerg Strindbergs modbydeligheder 217


Indhold 19: Dansk identitet? Red. Uffe østergård

  Forord 7

  Palle O. Christiansen og Uffe østergård Folket, landet og nationen 13

  Ole Feldbæk Dansk identitet 1740-1992 57

  Bernd Henningsen O Danmarck 79

  Steen Bo Frandsen Jylland og Danmark 103

  Inge Adriansen Dansk og tysk spejlet i hinanden 131

  Erik Hansen Hvad er "dansk" ved det danske sprog? 161

  Carsten Thau Den "danske" arkitekturideologi 169

  Anne Knudsen De hemmelighedsfulde Indfødte 211

  Steven Sampson Please! No more Danskhed 225


Indhold 20 : Ritual & Performance. Red. Jørgen østergård Andersen

  Forord 7

  Jørgen østergård Andersen Rituel Performance og æstetik - en gestus i tiden 11

  Grete Schmidt Andersen Magi og Performance. Magiske ritualer i Sri Lanka 45

  Kacke Götrick Egungun apidan - rituell teater 69

  åsa Boholm Döden i Venedig. Karnevalen som ritual 83

  Bent Holm Bag billedet. Ritual, rolle og repræsentation i 1600-tallet 103

  Tage Hind Det usynliges forestilling. Myte og ritual 121

  Eugenio Barba Dualitetens fiktion 143

  Erik Exe Christoffersen Sommerfuglens skrig. Performance og ritual i teatret 151

  Carsten Thau Kroppen, rummet og tiden. Performance art og nærmeste tilliggender 177

  Kirsten Tomas Dehlholm Performance: en ombejlet æstetik 189

  Carsten Thau Forsinkelsen i glasset. Bodybuildings og andre byggerier fra Marcel Duchamp til performance art 199


Indhold 21 : Berlin - billedet af byen. Red. Anders Troelsen

  Forord: Berlin - billedet af byen 7

  Finn Mygind En delt ø i et delt Europa og Berlin under den kolde krig 15

  Poul Bæk Pedersen Berlin -Arkitektur og by efter 2. Verdenskrig 43

  Carsten Thau Neue Nationalgalerie Berlin - strukturens monumentalitet i fraværets tempel 67

  Bodil Marie Thomsen Den berlinske kabaret som film-topos 85

  Anders Troelsen Berlin: billede og betydning Byen koreograferet, filmet og fortolket 107

  Peter Brix Søndergaard The Moritzboys Revisited - berlinermaleri i 80erne 139


Indhold 22: Masken som repræsentation. Red. Jørgen østergård Andersen og Charlotte Engberg

  Forord 7

  Christian Kordt Højbjerg Demaskeringens svære kunst 13

  Susanne Regener Synliggørelsen af væsenet? Dødsmasker fra henrettede 39

  Klaus Tams Maskens genfødsel i det moderne teater 53

  Bent Holm Vinternattens masker 83

  Erik østerud Henrik Ibsens italienske karneval Visualitet og teatralitet i Et dukkehjem 101

  Karin Sanders Dødens Masker: Troper i Teksten? 131

  Charlotte Engberg Verden på vrangen Om Karen Blixens "Syndfloden over Norderney" 157


Updated December 15, 1999 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.