Publications

Below is a listing of the Centre's publications. A steadily growing number of the printed publications are now also published as e-texts.

Texts on paper

PRINT SERIES

WORKING PAPERS, green series
(1993-; index of titles - some in English, German or French)

WORKING PAPERS, blue series
(1988-92; index of titles - some in English, German or French)

KULTURSTUDIER
(Series 1988 - 1993 - in Danish)

ÆSTETIKSTUDIER
publications from the research programme Contemporary Aesthetic Theory


OTHER PUBLICATIONS

Steffen Bohni Nielsen:
Civilizing Kwakiutl.
Contexts and Contests of Kwakiutl Personhood, 1880-1999.

Ph.D. Dissertation. Available in pdf format here.

NYHEDSBREV / NEWSLETTER:

Rosenholmeren:
Notitser og meddelelser fra Renæssancestudier ved Aarhus Universitet / Notes and Queries from Northern Renaissance Studies, University of Aarhus

FESTSKRIFTER

Ancora un’ultima occhiata… La virtù della ponderatezza
Festskrift i anledning af Svend Bachs 60 års fødselsdag
Red.: Leonardo Cecchini & Alexandra Kratschmer

Bue og Bølge - Festskrift til Johan Fjord Jensen.
Red.: Hans Fink, Niels Ole Finnemann, Jens Hougaard, Finn Stein Larsen. århus 1999.

SÆRUDGIVELSE

Erik Hallager og Niels Ole Finnemann: Skriftkulturens tilstand år 2000 før og efter vor tidsregnings begyndelse.
To festforelæsninger i anledning af 10-års jubilæet for Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet, århus 1997.

E-texts (PDF/HTML)

Go to top


Updated 21 February 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.