Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Michael Taarnby

Rekruttering af islamiske terrorister i Europa

Projektet tager udgangspunkt i et tidligere forskningsprojekt, der omhandlede profileringen af islamiske selvmordsterrorister. Dette projekt konkluderede, at Europa i stigende grad indtager en vigtig rolle i rekrutteringen af islamiske terrorister.

Den aktuelle viden omkring, hvorledes terrorister rekrutteres, er ganske begrænset, og det er derfor meget vanskeligt at belyse problemets omfang.

Projektet har derfor til formål at identificere de processer og mønstre, der karakteriserer rekrutteringen i Europa. Ved at fokusere på de løst koblede netværk, der forstår hvervningen, er det muligt at skabe en forståelse for problemets omfang og mulige udvikling. Hovedvægten i analysen lægges på synliggørelsen af sociale, kulturelle og religiøse mekanismer, der i samspil fremmer terrorismen.

Projektet finansieres af Justitsministeriet og der forventes endelig afrapportering 1. januar 2005.


Updated May 12, 2004 by mzh. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.