Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Nina Schriver

Bevegelse og funksjon -
en naturvidenskabelig og en fenomenologisk tilnærming

Fysioterapeut, ph.d, er fra 1.9.03 for en tre-årig periode ansat som forsker ved Oslo Universitet, Det Medicinske Fakultet, Seksjon for Helsefag. I denne periode skal jeg være medarbejder på projektet ”Bevegelse og funksjon - en naturvidenskabelig og en fenomenologisk tilnærming”. Projektet foregår i et samarbejde mellem Oslo Universitet, Ullevål Sykehus og Rikshospitalet, hvilket betyder, at forskere fra både hospitalerne og fra universitetet indgår i projektet. Idéen er at udvikle et norsk nationalt topmiljø inden for forskning i funktion og bevægelse i fysioterapi. Forskningen retter sig mod undersøgelse af rehabilitering i forbindelse med nedsat knæfunktion hos patienter med korsbåndsskade og hos børn med leddegigt, og mod undersøgelse af motoriske færdigheder hos børn og unge med medfødt hjertefejl.

Projektet er kendetegnet ved at inddrage såvel naturvidenskabelig som humanistisk tilgang til at belyse de valgte problemstillinger for at få en kompleks forståelse af kundskabsformer og kundskabsudvikling i fysioterapi. Det er således kendetegnet ved at gå på tværs af forskellige forskningstraditioner og drejer sig også om metodeudvikling, hvor der fokuseres på en metodisk tilgang med et samspil mellem kvalitative og kvantitative data.

I ansættelsesperioden vil jeg være medarbejder på Center for Kulturforskning, århus Universitet. Jeg vil opholde mig delvis i Oslo og den resterende tid foregår forskningsarbejdet på CfK. Det er endvidere hensigten, at jeg skal arbejde på at udvikle et fysioterapeutisk forskningsmiljø i Danmark som tager udgangspunkt i det miljø projektet knytter an til i Oslo.


Updated 2 September 2004 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.