Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Ole Høiris Nielsen

Antropologien i middelalderen og renæssancen

Med kristendommen som den centrale erkendelsesreference måtte alle mennesker have en fælles oprindelse. Modsætningen mellem dette universelle menneske og de kultur- og religionsforskelle, man oplevede, satte krav om forskelskonstruktioner, som kunne henvises til den bibelske historie direkte eller - i slutningen af perioden - indirekte gennem den antikke filosofi. Herved skabtes de erkendelsesmåder, som blev grundlag for den verdensorden, som skulle give mening til renæssancens mange nye opdagelser. Det er projektets mål at undersøge udviklingen af disse erkendelsesmåder gennem middelalderen og renæssancen

Updated March 15, 2000 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.