Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

Peter I. Crawford

Projektbeskrivelse: ’Big men’ og visuel repræsentation i lokalsamfund på Reeføerne i Salomon Øerne.

I 1994 besøgte de danske antropologer Jens Pinholt og Peter I. Crawford Reeføerne i Salomon Øernes østlige Temotu provins med henblik på et etnografisk filmprojekt. Landsbylederne ville gerne have dokumenteret den traditionelle kultur og var interesserede i video, et medium de først lige havde stiftet bekendtskab med. Det blev starten på et langtidsprojekt, The Reef Island Ethnographic Film Project. Det nuværende projekt er en videreførelse af dette arbejde.

Befolkningen består af papua-talende melanesiske Reef folk og en minoritet af Pileni polynesere, der bebor de små koralatoller. De to grupper har levet side om side i århundreder. Globaliseringen og pengeøkonomien har fået tag i de isolerede lokalsamfund, som undergår drastiske økonomiske og teknologiske forandringer. Det har undermineret den oprindelige subsistensøkonomi og det traditionelle politiske system.

Projektet vil tage udgangspunkt i den aktuelle forskning omkring indlemmelsen af isolerede etniske/indfødte lokalsamfund i den globale økonomi og hvilke konsekvenser pengeøkonomien har for disse ud fra tre primære problemstillinger:

1) Hvorledes påvirkes traditionelle politiske systemer i postkoloniale samfund af de nationalstatslige regeringsformer der har været følgen af national selvstændighed?

2) Hvad betyder moderne (visuelle) medier og moderne informationsteknologi i disse samfund, der populært sagt har bevæget sig fra stenalderen til atomalderen i løbet af et par årtier?

3) Endelig vil projektet blive brugt til at undersøge hvorledes etnografisk film/video kan anvendes i antropologisk forskning.

Projektet finansieres af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Fra primo september til medio december 2005 er Peter I. Crawford i forbindelse med projektet Visiting Research Fellow ved Centre for Cross-Cultural Research ved Australian National University i Canberra, afbrudt af et opfølgende feltarbejde på omkring 1 måned i Salomonøerne. Resten af projektperioden, der løber frem til 31.07.2006, vil Peter I. Crawford være på Center for Kulturforskning.


Updated 9 August 2005 by smc. Please mail comments to the web editor at Centre for Cultural Research.