Topmenu Archive Links Calendar Faculty and staff Publications Research projects Sitemap Main page

E-texts, alphabetical
Jørn Erslev Andersen: Sonnetian Poetics (Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé) (18/02/98)
Peter Fibiger Bang: Antiquity between "Primitivism" and "Modernism" (27/08/98)
Niels Brimnes: Jagten på en indisk civilisation (18/02/98)
Søren Clausen: Early Modern China - A Preliminary Postmortem (05/04/00)
Birgit Eriksson: A Novel Look at Theory - About Umberto Eco's The Name of the Rose and Foucault's Pendulum (19/05/00)
Niels Ole Finnemann: Hypertext and the Representational Capacities of the Binary Alphabet (11/11/99)
Niels Ole Finnemann: "Kommunikative Rum". Om mediesystemet og andre systemer med variable parametre (12/11/97)
Niels Ole Finnemann: Modernity Modernised - The Cultural Impact of Computerisation (12/11/97)
Niels Ole Finnemann: Redundancy and codes (12/11/97)
Niels Ole Finnemann: Thought, Sign and Machine - the Computer Reconsidered (15/03/99)
Lene Fogsgaard: Essays in Semiolinguistics (27/08/98)
Erik Gant: Good and bad Eskimos (24/02/99)
Erik Gant: Kunsten at være Eskimo (27/08/98)
Erik Gant: Omskrivninger af folks oprindelighed (27/08/98)
Per Hasle: Life And Work of Arthur N. Prior An Interview with Mary Prior (25/10/98)
Per Hasle: Telling Truth or Time: Cicero, St. Paul and St. Jerome (25/06/99)
Hans Hauge: Kan man snyde i humanistisk videnskab og i så fald hvorledes? (10/05/99)
Jesper Hede: Dante in the Hermeneutic Circle of European Consciousness (02/10/98)
Ole Høiris: Fremskridt og Forfald (21/06/00)
Jan Ifversen: Demokratisk tale i den franske revolution (18/02/98)
Jan Ifversen: Menneskerettigheder og demokrati (18/02/98)
Jan Ifversen: The Meaning of European Civilization - a Historical-Conceptual Approach (18/02/98)
Carl Erik Kühl: At have en gæst med i en taxa (23/11/99)
Carl Erik Kühl: Begyndelsen på skabelsen (24/09/98)
Arne Melberg: Rilkes Malte: Ännu en skandinav i Paris? (18/02/98)
Peter Nielsen: Der moderne Mythos. Hugo von Hofmannsthals Poetik nach 1896 (18/02/98)
Noel Parker: The Ins-and-outs of European Civilization: How can the margins inform research on Europe? (02/09/98)
Christian Bank Pedersen: Den forestillede hverdag - om aspekter af Franz Kafkas daglige liv (26/06/98)
Paul Ricoeur Humanities between Science and Art (22/11/99)
Magdalena J. Zaborowska: The Height of (Architectural) Seduction: Reading the "Changes"through Stalin's Palace in Warsaw, Poland (26/08/99)
Uffe østergård: "Hvad nu hvis......". Kontrafaktiske hypoteser og "åbne" situationer i histore og historieforskning (18/02/98)

Updated 21 June 2000 by smc. Please mail comments to the webmaster at Centre for Cultural Research.