Seminar om dialektsyntaks

 

Den 19. og 26. juni lagde Afdeling for Dialektforskning hus til to seminarer om dialektsyntaks. Oplægsholderne diskuterede foreliggende evidens, standardantagelser og problemer som feltarbejdere skal være opmærksomme på.

Seminarerne fandt sted i lokale 27.2.23 på nye KUA. Alle var velkomne.

 

 

19. juni 

14.00-15.30       Sten Vikner: Have, få og konstruktioner med objekt og perfektum participium som prædikativ hertil

Kaffe og te

15.45-17.15       Karen Margrethe Pedersen: Seriale verbalkonstruktioner

 

 

 

26. juni

9.00-10.30         Inge Lise Pedersen: Tomt konjunktionalfelt

Kaffe og te

10.45-12.15       Eva Skafte Jensen: Fremrykket adverbialled i ledsætninger

Frokost

13.00-14.30       Karen Margrethe Pedersen: Finit og infinit modalverbum i forskellige konstruktioner

Kaffe og te

 14.45-16.15      Henrik Jørgensen: Lette leds placering  

 

 

 

 
 

Retur til DanDiaSyn-arrangementer