Grænseflader: Negation – Syntaks – Hjerne

(Engelsk titel: Interfaces: Negation – Syntax – Brain)

I dansk og mange andre sprog kan sætningsnegation (nægtelse) udtrykkes med et negativt adverbium, fx ikke, eller med et negativt objekt, fx ingen, som i mange af sprogene begge skal stå midt i sætningen, fx jeg har ikke læst nogen bøger og jeg har ingen bøger læst. Fordi dette ikke er den normale plads for objekter, argumenterer jeg for at objektet undergår en syntaktisk flytning, kaldet NEG-shift, fra objektspladsen til negationspladsen.

Undersøgelsen har to mål. For det første er det et studie i teoretisk og komparativ lingvistik der involverer en lang række sprog. Målet er en analyse baseret på universelle principper der kan redegøre for den syntaktiske variation og de betingelser der regulerer den, inkl. kriterier for abstrakte beregningsprocesser og sproglig økonomi. For det andet er det et neurolingvistisk studie. Baseret på egne resultater fra en hjerneskanningsundersøgelse af NEG-shift (ingen versus ikke nogen) og hv-flytning (spørgsmål der begynder hvilken) sammenholdt med resultater fra lignende skanningsundersøgelser i andre sprog argumenterer jeg for at syntaktisk forarbejdning i hjernen aktiverer et distribueret netværk der involverer begge hjernehalvdele, og at aktiveringsmønstrene reflekterer grænsefladekommunikation.

Back to the main page