Go to the University's homepage Go to the University's homepage
 Aarhus University 
 School of Communication & Culture 
 Department of English 
 Research Programme in Language Sciences 

This page in English In English

Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalgrupper
- sammenlignende syntaks på tværs af teoretiske tilgange

Forskningsprojekt ved Institut for Sprog, Litteratur & Kultur, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet,
finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Denne webside: Lingvisterne i projektet - Kort projektbeskrivelse

Projektets andre websider:
Lang projektbeskrivelse (pdf-fil)
Publikationer (kommer senere)
Foredrag og hand-outs

Projektets arrangementer:
International workshop, 20.-21. november 2009
International workshop, 13.-14. december 2012

 

Lingvisterne i projektet

Name Position Office Telephone E-mail
Eva Engels Post doc.
2009-2013
Bygning 1481 / Lokale 329,
Engelsk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 2643 engee
@hum.au.dk
Steffen Krogh Lektor Bygning 1481 / Lokale 456,
Tysk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 3516 gersk
@hum.au.dk
Henning Nølke Professor Bygning 1481 / Lokale 664,
Fransk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 2356 romhn
@hum.au.dk
Katrine Planque
Tafteberg
Ph.d.-
studerende
2008-2012
Bygning 1481 / Lokale 663,
Fransk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 2619 romkbtj
@hum.au.dk
Sten Vikner Professor Bygning 1481 / Lokale 330,
Engelsk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 2639 sten.vikner
@hum.au.dk
Johanna Wood Lektor Bygning 1481 / Lokale 328,
Engelsk, Institut for Æstetik & Kommunikation
Aarhus Universitet
8716 3896 engjw
@hum.au.dk

Eva Engels
Eva Engels
Steffen Krogh
Steffen Krogh
Henning Nølke
Henning Nølke
Katrine Planque Tafteberg
Katrine Planque
Tafteberg
Sten Vikner
Sten Vikner
Johanna Wood
Johanna Wood

 

Kort projektbeskrivelse

En af de helt fundamentale grammatiske distinktioner er modsætningen mellem verber og substantiver. Projektet Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalgrupper fokuserer på at undersøge den syntaktiske dimension af denne grundlæggende distinktion. Det forholder sig nemlig sådan at verber og substantiver har vidt forskellige syntaktiske kombinationsmuligheder. Omkring verber kan opbygges syntaktiske enheder af den type vi kalder sætninger, omkring substantiver kan opbygges såkaldte nominalgrupper, som illustreret i følgende eksempler:

1.    (... mens) Maria omhyggeligt læste romanen       (sætning, med verbet understreget)
2. (... under) Marias omhyggelige læsning af romanen       (nominalguppe, med navneordet understreget)

Det er slående at til trods for den syntaktisk divergerende struktur så udtrykker de to eksempler stort set et identisk indhold. Det fascinerende er da at kortlægge hvilke ligheder eller paralleller der er mellem sætninger og nominalgrupper, og på hvilke punkter de er helt forskellige. Projektet vil udforske sådanne ligheder og forskelle i detaljer og vil endvidere undersøge hvilke forhold der betinger disse ligheder og forskelle, herunder i hvilke kontekster den ene foretrækkes frem for den anden.

Projektet er opdelt i tre delområder (grammatiske relationer, beskriverled, bestemmerled), og alle tre områder vil blive betragtet fra en komparativ synsvinkel, med hovedvægten på dansk, engelsk, fransk, jiddisch og tysk.

Lang projektbeskrivelse (pdf-fil)

Publikationer (kommer senere)

Foredrag og hand-outs

 

Projektet er indirekte forbundet med følgende projekter:

REthinking COmparative Syntax Rethinking Comparative Syntax, 2010-2015
Cambridge University / Funded by the European Research Council.
Principal Investigator: Ian Roberts
Senior Research Associate: Theresa Biberauer
Research Associates: Michelle Sheehan, Jenneke van der Wal
Research Assistant: Tim Bazalgette, Alison Biggs
Cambridge University

Cambridge University Structure and Linearization in Disharmonic Word Orders, 2007-2010
Cambridge University & Newcastle University
Funded by the British Arts and Humanities Research Council.
Principal Investigators: Anders Holmberg (NU), Ian Roberts (CU)
Senior Research Assistant: Theresa Biberauer (CU)
Research Assistant: Michelle Sheehan (NU)
Newcastle University

NORMS

ScanDiaSyn

Dialect Syntax and Microvariation, 2003-2009
University of Konstanz
Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Principal Investigators: Josef Bayer, Ellen Brandner
Universität Konstanz

DanDiaSyn DanDiaSyn - Dansk dialektsyntaks, 2007-2008
Københavns Universitet & Aarhus Universitet
Finansieret af det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Forskere: Henrik Jørgensen (AU), Karen Margrethe Pedersen (KU), Sten Vikner (AU)
Forskningsassistenter: Lena Wienecke Andersen (KU), Karen Thaagaard Hagedorn (AU)

Objektspositioner, 2005-2007
Aarhus Universitet
Finansieret af det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Forskere: Henrik Jørgensen, Sten Vikner
Forskningsassistenter: Tavs Bjerre, Eva Engels
Aarhus Universitet

    Denne side er http://www.hum.au.dk/engelsk/engsv/clauses-nominals/index_dk.htm
 
Første version: Marts 2008   -   Seneste ændring:  16.11.2012
Kommentarer og forslag til Sten Vikner