Go to the University's homepage Go to the University's homepage
 Aarhus University 
 School of Communication & Culture 
 Department of English 
 Research Programme in Language Sciences 

This page in English In English

Objektspositioner
- komparativ syntaks i et tværteoretisk perspektiv

Forskningsprojekt ved det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd.

Denne webside: Lingvisterne i projektet - Kort projektbeskrivelse

Projektets andre websider:
Lang projektbeskrivelse -
Publikationer -
Foredrag og hand-outs

Projektets arrangementer:
08.11.2005: Præsentation & reception -
14.-17.06.2006: Ph.d.-kursus på Sandbjerg -
18.-19.01.2007: Workshop om objektspositioner

 

Lingvisterne i projektet

Name Position Office Telephone E-mail
Tavs Bjerre Post doc. Bygning 1465 / Lokale 219,
Nordisk Institut, Aarhus Universitet
8942 2454 nortb
@hum.au.dk
Eva Engels Post doc. Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Universitetet i Oslo
Postboks 1102 Blindern, N-0317 Oslo
+47
2285 7115
eva.engels
@iln.uio.no
Henrik Jørgensen Lektor Bygning 1467 / Lokale 428,
Nordisk Institut, Aarhus Universitet
8942 1919 norhj
@hum.au.dk
Sten Vikner Professor Bygning 1463 / Lokale 421,
Engelsk, Inst. for Sprog, Litteratur og Kultur
Aarhus Universitet
8942 6522 sten.vikner
@hum.au.dk

    Tavs Bjerre    
Tavs Bjerre
    Eva Engels    
Eva Engels
    Henrik Jørgensen    
Henrik Jørgensen
    Sten Vikner    
Sten Vikner

 

Kort projektbeskrivelse

Projektet Objektspositioner – Komparativ syntaks i et tværteoretisk perspektiv har til hensigt at anvende den funktionelle og den formelle tilgang til lingvistik parallelt i forbindelse med et konkret empirisk område (objektspositioner). Ved at sammenholde de to tilganges forskellige redegørelser for de samme data vil det både være muligt at undersøge hvad og hvor meget de to tilgange har til fælles, og hvad der skiller dem ad. Det vil endvidere være muligt at se om man inden for hver af de to tilgange kan lade sig inspirere af hvordan den anden tilgang griber et bestemt problem an. Vi er overbevist om at en sådan synergieffekt vil være betragtelig.

Projektet er opdelt i et funktionelt og et formelt delprojekt som hver vil undersøge en række forskellige konstruktioner i dansk og andre sprog, under en række tematiske overskrifter, som kasusteori, informationsstruktur, reference, og projektionstyper.

Projektet er ikke alene tværteoretisk men også komparativt. Ved komparativ lingvistik forstår vi en lingvistik som ud over at drage sammenligninger mellem sprog rent empirisk også søger at redegøre teoretisk for så mange forskelle mellem sprog som muligt ved at udlede dem fra så få abstrakte forskelle som muligt. Derved kortlægges også hvilke typer variation mellem sprog der findes, og hvilke der ikke findes, og dermed øges vores viden om den menneskelige hjernes spændvidde og begrænsninger.

Lang projektbeskrivelse

Publikationer

 

Projektet er indirekte forbundet med følgende projekter:

NORMS

ScanDiaSyn

Dialect Syntax and Microvariation, 2003-2009
University of Konstanz
Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Principal Investigators: Josef Bayer, Ellen Brandner
Universität Konstanz

DanDiaSyn DanDiaSyn - Dansk dialektsyntaks, 2007-2008
Københavns Universitet & Aarhus Universitet
Finansieret af det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Forskere: Henrik Jørgensen (AU), Karen Margrethe Pedersen (KU), Sten Vikner (AU)
Forskningsassistenter: Lena Wienecke Andersen (KU), Karen Thaagaard Hagedorn (AU)

Cambridge University Structure and Linearization in Disharmonic Word Orders, 2007-2010
Cambridge University & Newcastle University
Funded by the British Arts and Humanities Research Council.
Principal Investigators: Anders Holmberg (NU), Ian Roberts (CU)
Senior Research Assistant: Theresa Biberauer (CU)
Research Assistants: Glenda Newton (CU), Michelle Sheehan (NU)
Newcastle University

Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalgrupper, 2008-2011
Aarhus Universitet
Finansieret af det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation.
Forskere: Steffen Krogh, Henning Nølke, Sten Vikner, Johanna Wood
Forskningsassistent: Eva Engels, Ph.d.-studerende: Katrine Tafteberg Jakobsen
Aarhus Universitet

    Denne side er http://www.hum.au.dk/engelsk/engsv/objectpositions/index_dk.htm
 
Første version: September 2005   -   Seneste ændring:  16.03.2008
Kommentarer og forslag til Sten Vikner