Go to the University's homepage Go to the University's homepage
 Aarhus University 
 School of Communication & Culture 
 Department of English 
 Research Programme in Language Sciences 

Denne side findes ikke på dansk på dansk
Project home page
Talks & hand-outs page

Selected publications

by the participants in the project
"Object positions - comparative syntax in a cross-theoretical perspective",
Tavs Bjerre, Eva Engels, Henrik Jørgensen & Sten Vikner (Univ. of Aarhus)

(You may also want to visit our talks & hand-outs page.)

Bjerre, Anne & Tavs Bjerre: 2007a, “Hybrid phrases: the Danish sidder og phrase”. Proceedings of The 2nd International Workshop on Typed Feature Structure Grammars, CST Working Papers, Report no. 8, Center for Sprogteknologi, Copenhagen, 39-46.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer07a.pdf.

Bjerre, Anne & Tavs Bjerre: 2007b, “Perfect and periphrastic passive constructions in Danish”. Nordic Journal of Linguistics 30.1, 5-53.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer07b.pdf.

Bjerre, Anne & Tavs Bjerre: 2007c, “Pseudocoordination in Danish”. Stefan Müller (ed.): The Proceedings of the HPSG '07 Conference, CSLI Publications, Stanford, 6-24.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer07c.pdf.

Bjerre, Anne & Tavs Bjerre: 2008, “Danish There-Constructions with Intransitive Verbs”. Philippe de Groote (ed.): Proceedings of FG 2008: The 13th Conference on Formal Grammar, CSLI Publications, Stanford, 7-22.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer08b.pdf.

Bjerre, Tavs: 2001a, “Causation, Event Structure and Process Specifying Adverbials”. Nordic Journal of Linguistics 24.1, 29-46.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer01a.pdf.

Bjerre, Tavs: 2001b, “Verbs and descriptions of Complex Situations”. Nicole Dehé & Anja Wanner (eds.), Structural Aspects of Semantically Complex Verbs, Peter Lang, Frankfurt am Main, 65-82.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer01b.pdf.

Bjerre, Tavs: 2003a, “Locative Prepositions and Adverbs in Danish”. Nordlyd 31.1.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer03a.pdf.

Bjerre, Tavs: 2003b, “Syntactically and Semantically Complex Predicates”, Ph.D. dissertation, University of Southern Denmark.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer03b.pdf.

Bjerre, Tavs, Eva Engels, Henrik Jørgensen & Sten Vikner: 2008, "Points of convergence between functional and formal approaches to syntactic analysis". Working Papers in Scandinavian Syntax 82, 131-166.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer08a.pdf.

Bjerre, Tavs & Anne Neville: 2002, “To have or to be - Auxiliaries and Participles in Danish”. Proceedings of the 2002 LSK International Summer Conference. Vol. 2. The Linguistic Society of Korea, 85-96.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/bjer02a.pdf.

Engels, Eva: 2004, "Optimizing adverb placement in gap constructions". J. R. Austin, Stefan Engelberg & Gisa Rauh (eds.), Adverbials: The interplay between meaning, context, and syntactic structure, John Benjamins, Amsterdam, 67-101.

Engels, Eva: 2005, "Adverb Placement. An Optimality Theoretic Approach", Ph.D. dissertation, Universität Potsdam.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge05a.pdf.

Engels, Eva: 2006 (in press), "Adverb Placement in English VP Ellipsis Constructions". Hans Götzsche (ed.), Proceedings of the 22nd Scandinavian Conference of Linguistics, University of Aalborg.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge06b.pdf (ms version).

Engels, Eva: 2009a, "Microvariation in Object Positions: Negative Shift in Scandinavian". Working Papers in Scandinavian Syntax 83, 83-102.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge09a.pdf.

Engels, Eva: 2009b, "Preposition Stranding versus Pied-Piping: Negative Shift of prepositional complements in dialects of Faroese". Nordlyd 36, 186-207.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge09b.pdf.

Engels, Eva & Sten Vikner: 2006a, "An Optimality-Theoretic Analysis of Scandinavian Object Shift and Remnant VP-Topicalisation". Linguistics in Potsdam 25, 195-231.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge06c.pdf.

Engels, Eva & Sten Vikner: 2006b, "Satzglieder, Kasus und semantische Rollen: Eine Einführung" [Grammatical Functions, Case and Semantic Roles: An Introduction]. Tidsskrift for Sprogforskning 4.1-2, 17-37.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/enge06a.pdf.

Grimshaw, Jane & Sten Vikner: 1993, "Obligatory Adjuncts and the Structure of Events". Eric Reuland & Werner Abraham (eds.), Knowledge and Language: Vol. II Lexical and Conceptual Structure, Kluwer, Dordrecht, 145-159.

Haider, Hubert, Susan Olsen, & Sten Vikner: 1995, "Introduction". Hubert Haider, Susan Olsen, & Sten Vikner (eds.), Studies in Comparative Germanic Syntax, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1-45.

Johnson, Kyle & Sten Vikner: 1994, "The Position of the Verb in Scandinavian Infinitives". Working Papers in Scandinavian Syntax 53, 61-84.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn94c.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1990, "On Some Mysterious Conjunctions in Danish and Their Semantic Features". Skandinavisztikai Füzetek. ELTE, Germanisztika-Skandinavisztika, Budapest, 284-298.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer90a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1991, "Om de danske personlige pronominer". Danske Studier 1991, 5-28.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer91a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1993a, "Kasusneutralisation im Dänischen und in einer nordschwedischen Mundart". Skandinavisztikai Füzetek 5. ELTE, Germanisztika-Skandinavisztika, Budapest, 7-23.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer93a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1993b, "Paul Diderichsen's Sentence Scheme Interpreted as a Glossematic Construct". Michael Rasmussen (ed.), Hjelmslev et la sémiotique contemporaine = Travaux de cercle linguistique de Copenhague 24, C.A.Reitzel, København, 36-51.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer93b.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1994, "Über eine Analogie in der Syntax des gesprochenen Dänischen und der schwedischen Mundart von Västra Nyland". Skandinavisztikai Füzetek 6. ELTE, Germanisztika-Skandinavisztika, Budapest, 195-218.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer94a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1996a, Indføring i dansk sætningsbygning. Danmarks Lærerhøjskole, København.

Jørgensen, Henrik: 1996b, "Om adverbialled mellem det finite verbal og subjektspladsen i danske helsætninger". Henrik Galberg Jacobsen (ed.), Årsberetning, Selskab for Nordisk Filologi, København, 76-90.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer96b.pdf.

Jørgensen, Henrik: 1999, “Nogle noter om en semantisk-hierarkisk klassifikation af nominerne i sætningen”. Almen Semiotik 15, 150-170.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer99a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2000a, “Begrebet “klisis” og dets anvendelse på analysen af de danske letled”. Kjeld T. Kristensen (ed.) Studier i Nordisk 1998 - 1999, Selskab for Nordisk Filologi, København, 37-50.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer00a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2000b, Indføring i Dansk Syntaks, Scandinavian Institute, University of Aarhus.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer00b.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2000c, “Placement and Scope of Mainland Scandinavian Modal Adverbs” in Carl-Erik Lindberg & Steffen Nordahl Lund (eds.): 17th Scandinavian Congress of Linguistics 1 = Odense Working Papers in Language and Communication 19, 203-221.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer00c.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2000d, Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina, Aarhus University Press, Aarhus.

Jørgensen, Henrik: 2001, “Om den formelle markering af subjekts- og objektsfunktioner ved ledsætninger i dansk”. Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund & Ole Togeby (eds.): Sproglige åbninger, Hans Reitzel, Copenhagen, 109-118.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer01a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2002, “Nogle problemer angående kasusudviklingerne i de germanske sprog”. Jens Cramer, Ole Togeby og Peter Widell (eds.): M/K - mod og kvindehjerte, Modtryk, Århus, 215-227.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer02a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2004, "Et alternativ til periodediagrammerne". Henrik Jørgensen & Peter Stray Jørgensen (eds.), På godt dansk - Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen, Wessel og Huitfeldt, Århus, 173-179.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer04a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2005, "Relativsætninger - et lidt upåagtet tekstlingvistisk fænomen". Jens Cramer, Mette Kunøe & Ole Togeby (eds), Teorien om alt, Wessel og Huitfeldt, Århus, 161-172.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer05a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2008, "Et mislykket eksperiment". Dansk Sprognævns Skrifter 41, 68-78.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer08a.pdf (ms version).

Jørgensen, Henrik: 2009a, "Bobaljiks paradoks og sætningsskemaet". Rita Therkelsen & Eva Skafte Jensen (eds), Dramatikken i Grammatiken, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, Roskilde, 219-232.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer09a.pdf.

Jørgensen, Henrik: 2009b (in press), "The Diderichsen Sentence Model - a flexible tool in syntactic analysis". Nordlyd 35.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer09b.pdf (ms version).

Jørgensen, Henrik: 2009c (in press), "Odd Case Forms in Ostrobothnia Swedish". Nordlyd 35.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/joer09c.pdf (ms version).

Thráinsson, Höskuldur & Sten Vikner: 1995, "Modals and Double Modals in the Scandinavian Languages". Working Papers in Scandinavian Syntax 55, 51-88.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn95d.pdf.

Vikner, Carl & Sten Vikner: 2008, "Hierarchical Morphological Structure and Ambiguity". Merete Birkelund, Maj-Britt Mosegaard Hansen & Coco Norén (eds.), L'énonciation dans tous ses états - Mélanges offerts à Henning Nølke, Peter Lang Verlag, Bern, 541-560.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn08b.pdf.

Vikner, Sten: 1985, "Parameters of Binder and of Binding Category in Danish". Working Papers in Scandinavian Syntax 23, 1-61.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn85a.pdf.

Vikner, Sten: 1987, "Case Assignment Differences between Danish and Swedish". Robin Allan & Michael Barnes (eds.), Proceedings of the Seventh Conference of Scandinavian Studies in Great Britain, University College London, London, 262-281.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn87a.pdf.

Vikner, Sten: 1989, "Object Shift and Double Objects in Danish". Working Papers in Scandinavian Syntax 44, 141-155.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn89a.pdf.

Vikner, Sten: 1991, "Relative der and Other Co Elements in Danish". Lingua 84.2/3, 109-136.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn91a.pdf.

Vikner, Sten: 1994a, "Finite Verb Movement in Scandinavian Embedded Clauses". Norbert Hornstein & David Lightfoot (eds.), Verb Movement, Cambridge University Press, Cambridge, 117-147.

Vikner, Sten: 1994b, "Scandinavian Object Shift and West Germanic Scrambling". Norbert Corver & Henk van Riemsdijk (eds.), Studies on Scrambling, Mouton de Gruyter, Berlin, 487-517.

Vikner, Sten: 1995, Verb Movement and Expletive Subjects in the Germanic Languages, Oxford University Press, New York.

Vikner, Sten: 1997, "Vo-to-Io Movement and Inflection for Person in All Tenses". Liliane Haegeman (ed.), The New Comparative Syntax, Longman, London, 189-213.

Vikner, Sten: 1999, "Ledstillingen i dansk og government & binding" [Word order in Danish and the theory of government & binding]. Per Anker Jensen og Peter Skadhauge (eds.), Sætningsskemaet i generativ lingvistik , Institut for Erhvervssproglig Informatik og Kommunikation, University of Southern Denmark, Kolding, 83-110.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn99a.pdf.

Vikner, Sten: 2001a, "The Interpretation of Object Shift and Optimality Theory". Gereon Müller & Wolfgang Sternefeld (eds.), Competition in Syntax, Mouton de Gruyter, Berlin, 321-340.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn01a.pdf.

Vikner, Sten: 2001b, Verb Movement Variation in Germanic and Optimality Theory, "Habilitationsschrift", University of Tübingen.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/viknhabi.pdf.

Vikner, Sten: 2001c, "Vo-to-Io Movement and do-Insertion in Optimality Theory". Géraldine Legendre, Jane Grimshaw, & Sten Vikner (eds.), Optimality-theoretic Syntax, MIT Press, Cambridge MA, 427-464.

Vikner, Sten: 2003, "Null Objects under Coordination in Yiddish and Scandinavian". Lars-Olof Delsing, Cecilia Falk, Gunlög Josefsson & Halldór Ármann Sigurðsson (eds.), Grammar in Focus: Festschrift for Christer Platzack, vol. II, Dept. of Scandinavian Languages, University of Lund, 365-375.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn03a.pdf.

Vikner, Sten: 2005a, "Det finitte verbums position i dansk før og nu" [The position of the finite verb in Danish earlier and now]. Peter Widell & Mette Kunøe (eds.), 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog [10th Conference on the Research into the Danish Language], Dept. of Scandinavian Languages, University of Aarhus, 383-394.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn05a.pdf.

Vikner, Sten: 2005b, "Immobile Complex Verbs in Germanic ". Journal of Comparative Germanic Linguistics 8.1-2, 83-115.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn05b.pdf.

Vikner, Sten: 2005c, "Chapter 46: Object Shift". Henk van Riemsdijk & Martin Everaert (eds.), The Blackwell Companion to Syntax, Blackwell, Oxford, 392-436.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn05c.pdf (web version).

Vikner, Sten: 2007, "Teoretisk og komparativ syntaks" [Theoretical and Comparative Syntax]. Henrik Jørgensen & Peter Widell (eds.)Det bedre argument - Festskrift til Ole Togeby, 7. marts 2007., Wessel og Huitfeldt, Århus, 469-480.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn07a.pdf.

Vikner, Sten & Volkmar Engerer: 2006, "Forord til Kasus, sætningsled og semantiske roller" [Foreword to Case, grammatical functions and semantic roles]. Tidsskrift for Sprogforskning 4.1, 5-16.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn06a.pdf.

Vikner, Sten & Rex Sprouse: 1988, "Have/Be-Selection as an A-Chain Membership Requirement". Working Papers in Scandinavian Syntax 38, 1-48.
        www.hum.au.dk/engelsk/engsv/papers/vikn88b.pdf.

Wöllstein-Leisten, Angelika, Axel Heilmann, Peter Stepan & Sten Vikner: 1997, Deutsche Satzstruktur - Grundlagen der syntaktischen Analyse, Stauffenburg Verlag, Tübingen.

    This document is http://www.hum.au.dk/engelsk/engsv/objectpositions/publ.htm
 
First posted: November 2005   -   Last modified:  February 2, 2010
Comments and suggestions to Sten Vikner