Til Moesgård Museum Til forsiden
 
 
 
 
 
 
 

Vikingeborgen Aros lå mellem Åboulevarden, Volden, Graven og Kystvejen - og langs med disse gader løb de volde og voldgrave, som beskyttede byen. Du kan stadig se spor efter voldene - både i byens konturer og i gadernes navne.

 

Søndervold

Sydvolden løb langs nordbredden af Århus Å, så åen dermed fungerede som en naturlig voldgrav. Det vil sige, at når du går i Skt. Clemens Stræde, går du faktisk ovenpå den gamle vold.

 

Nørrevold

Også den nordlige voldgrav var skabt af et naturligt vandløb: Nemlig Borrebækken (Borgerbækken), som i dag er lagt i rør. Den løb langs med nutidens gade, Graven, og gaden har da også sit navn fra voldgraven.

 

Vestervold

Mod vest fulgte volden nutidens Volden, Borgporten, Pustervig og Maren Smeds Gyde. Foran vestvolden var der gravet en kunstig sump, der fungerede som en slags bred voldgrav. Den strakte sig 70 meter ud ad Vestergade mod Vor Frue Kirke.

Mod øst fulgte volden kysten - omtrent, hvor Kystvejen går i dag.

 

  Volden, klik for stort billede  
 
 
Aros´ vold mod vest løb blandt andet langs gaderne Volden og Borgporten. Der er ingen præmier for at gætte, hvor gaderne har deres navne fra. (Foto: Thorbjørn Wangen)
 

 

   
 
Voldenes forløb i forhold til nutidens Århus.
 
  Harald Skovbys Gade ligger på den gamle vold, klik for stort billede  
 
Du kan stadig tydeligt fornemme vikingetidens vold, hvis du går fra Åboulevarden op mod domkirken eller Skt. Clemens Stræde: Den stejle bakke, som Harald Skovbys Gade og Stentrappen går op ad, er sydvolden. (Foto: Thorbjørn Wangen)