Til Moesgård Museum Til forsiden
 
 
 
 
 
 
 

Krig og plyndringer er en konstant trussel i vikingetiden. Derfor er Aros´ indbyggere og handlende beskyttet af et fæstningsanlæg. Det består af en høj jordvold med en palisade på ydersiden, og foran den løber en vandfyldt voldgrav.

Jordvolden er bygget helt op til Århus Å mod syd og op til den nu forsvundne Borrebæk mod nord. Dermed fungerer vandløbene omkring byen som naturskabte voldgrave.

Ved den vestlige vold løber der ingen vandløb, derfor har arosianerne lavet en sump, der fungerer som en 70 meter bred voldgrav.

Gorm bag den første vold?

Aros ser dog ikke ud til at være beskyttet af nogen befæstning, de første 150 år, byen eksisterer. Den første befæstning bliver bygget i første halvdel af 900-tallet, sandsynligvis efter ordre fra en konge.

Muligvis sker det efter krigen i år 934, hvor tyskerne blandt andet indtager Danmarks vigtigste by, Hedeby, forløberen for Slesvig. Det er på dette tidspunkt kong Gorm den Gamle kommer til magten. Måske bygger han voldene for at sikre Aros mod tyske angreb.


Harald Blåtand forstærker volden

50 år senere bliver befæstningen kraftigt forstærket og volden gjort mere end dobbelt så bred. Denne gang er vi ret sikre på, at det er kong Gorms søn og efterfølger, Harald Blåtand, som står bag.

Kong Harald opfører nemlig flere borge rundt omkring i Danmark i denne periode - de såkaldte ringborge. Det sker i forbindelse med krige, han fører mod først tyskerne og senere mod sin egen søn, Svend Tveskæg.

Voldene omkring Århus bliver sidenhen forstærket flere gange, indtil de sløjfes omkring år 1477.

 

Voldene i dag:

Vikingetidens befæstning sætter stadig tydelige spor i nutidens Århus. Både når det gælder gadenavne og topografi. For eksempel er det tydeligt at se, at husene og gaderne mellem åen og Bispetorv ligger på en stejl bakke. Dét er Aros´ gamle sydvold.

Og gadenavnene Volden og Graven giver et fingerpeg om, hvor andre dele af befæstningen lå. Gaden Immervad, der ligger ved Magasin, var stedet, hvor man krydsede åen for at komme ind i Aros. Immervad betyder nok enten "vadestedet, der altid kan krydses" eller "det stenede vadested".

 

  Søndervold set fra nord, klik for stort billede  
 
Aros er fra begyndelsen af 900-tallet beskyttet af en jordvold med en palisade på toppen. Foran ligger åen som en naturlig voldgrav.
 
 
Omkring år 980 bygger kong Harald Blåtand (gul) volden og palisaden meget større og stærkere end den tidligere (grøn). Før musen hen over voldene og se forskellen på dette snit af nordvolden udgravet i Mejlgade.
 
  Søndervold på Haralds tid, klik for stort billede  
 
Sydvolden ud mod Århus Å, som den nok så ud, efter at Harald Blåtand forstærkede befæstningen. Ydersiden af volden er en lodret væg af træ og foran den løber en smal grusbelagt sti.
 
  Århus´ første ringgade, klik for stort billede  
 
Her bliver Århus´ første ringgade gravet frem ved den gamle Søndervold. Den var af træ og løb langs indersiden af volden.