Henning Nølke, Kjersti Fløttum, Coco Norén :
ScaPoLine – La théorie scandinave de la polyphonie linguistique
Paris : Éditions Kimé. Udkommet april 2004 ( 23 € )

Inden for de seneste tyve år har polyfonien udviklet sig til et centralt begreb inden for både litteratur- og sprogforskningen. Mens den litterære tilgang er inspireret af Michaël Bachtins arbejder fra 1920’erne, bygger den lingvistiske tilgang imidlertid på den franske sprogforsker Oswald Ducrots arbejde. Gruppen De skandinaviske Polyfonister blev dannet i 1999, i et forsøg på at kombinere de to perspektiver. La théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE (ScaPoLine), (’Den skandinaviske lingvistiske polyfoniteori’) er det sprogvidenskabelige resultat af det-te samarbejde.
ScaPoLine er en konsistent sprogteori der helt i Ducrots ånd fastholder den enkel-te ytring som semantisk enhed samtidig med at den åbner for polyfonianalyser af de tekster ytringerne danner.
Med sit tema såvel som sin tilgang henvender denne bog sig ikke blot til pro-fessionelle sprogfolk og litterater, men i lige så høj grad til alle (andre) der interes-serer sig for sprogets og teksternes rige fortolkningsmuligheder, hvad enten det er som undervisere som forfattere eller af blot og skær kærlighed til læsning og verbal kommunikation.